Καλλιτεχνικά σχολεία-Ανώτερες σχολές χορού

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 14•16

 

Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών Διεύθυνση Δ.Ε. Α’ Αθήνας εκτός του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας
Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου Διεύθυνση Δ.Ε. Γ’ ΑθήναςΔιεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής ΑττικήςΔιεύθυνση Δ.Ε. Α’ Αθήνας : Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας
Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα Αττικής Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής ΑττικήςΔιεύθυνση Δ.Ε. Β’ ΑθήναςΔιεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας: Δήμος Γλυφάδας & Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης
Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου – Δραπετσώνας Διεύθυνση Δ.Ε. ΠειραιάΔιεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας εκτός των Δήμων Γλυφάδας & Ελληνικού – Αργυρούπολης

Εικόνα1

 

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία ιδρύθηκαν με το Νόμο 3194/2003 , ΦΕΚ 267/τ.Α/ 20- 11-2003 και περιλαμβάνουν σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 107922/Γ7/3-10-2003,ΦΕΚ 1497/τ.Β/10-10-2003, τις κατευθύνσεις: α)Εικαστικών Τεχνών,
β) Θεάτρου-Κινηματογράφου
γ)Χορού.

Σκοπός των Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι η εξοικείωση, η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες καθώς και η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων τους.  Οι μαθητές εμβαθύνουν στην  κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν: Θεάτρου, Κινηματογράφου, Χορού (Κλασικού και Σύγχρονου) και Καλών Τεχνών.

Το Πρόγραμμα των Καλλιτεχνικών Σχολείων περιλαμβάνει, εκτός από όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας του Γενικού Γυμνασίου- Λυκείου και μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας των τριών κατευθύνσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν συνταχθεί Προγράμματα Σπουδών  με τις Υπουργικές αποφάσεις 7888/Δ2/ΦΕΚ 166/τ.Β΄/ 1-2-2016 και 7885/Δ2/ΦΕΚ 190/τ.Β΄/ 3-2-2016) για όλα τα μαθήματα των καλλιτεχνικών κατευθύνσεων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Καλλιτεχνικών Σχολείων,  Γυμνασίων και Λυκείων , είναι διευρυμένο και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 106486/Δ2/29-6-2016, διαμορφώνεται  σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

  1. Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

α) ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής

β) ΔΔΕ Β’ Αθήνας

γ) ΔΔΕ Δ’ Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Αν. Αττικής – ΔΔΕ Δ’ Αθήνας, λεωφόρος Βουλιαγμένης και μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Δ’ Αθήνας,  όρια ΔΔΕ Δ’ Αθήνας-ΔΔΕ Α’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Δ’ Αθήνας- ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής)

δ) ΔΔΕ Α’ Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Δ’ Αθήνας – ΔΔΕ Α’ Αθήνας, λεωφόρος Βουλιαγμένης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Β’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Β’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας- ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής, όρια  ΔΔΕ Δ’ Αθήνας – ΔΔΕ Α’ Αθήνας )

2.Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου

α) ΔΔΕ Πειραιά

β) ΔΔΕ Δ’ Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Αν. Αττικής – ΔΔΕ Δ’ Αθήνας, λεωφόρος Βουλιαγμένης μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Δ’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Δ’ Αθήνας, όρια  ΔΔΕ Δ’ Αθήνας- όρια ΔΔΕ Δ’ Αθήνας- ΔΔΕ Γ’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Δ’ Αθήνας- ΔΔΕ Πειραιά)

γ) ΔΔΕ Α’ Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Δ’ Αθήνας – ΔΔΕ Α’ Αθήνας, λεωφόρος Βουλιαγμένης – Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλίσσης Όλγας – Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Αποστόλου Παύλου – Ερμού – Πειραιώς μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Δ’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Δ’ Αθήνας)

3.Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου ( Δ/νση ΔΕ Γ’ Αθήνας: 210-5907960, 5317251)

α) ΔΔΕ Γ’ Αθήνας

β) ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

γ) ΔΔΕ Α’ Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Γ’ Αθήνας, οδός Πειραιώς – Ερμού – Αποστόλου Παύλου – Διονυσίου Αρεοπαγίτου – λεωφόρος Αμαλίας – Βασιλίσσης Όλγας – Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλίσσης Σοφίας – Κηφισίας μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Β’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Β’ Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α’ Αθήνας – ΔΔΕ Γ’ Αθήνας )

THEATRO

Η διαδικασία επιλογής μαθητών/τριών για φοίτηση στην Α ́ Τάξη Γυμνασίου

17-04-19 Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375)

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού. Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019 υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα), με εξαίρεση το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών για το οποίο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας (Χίου 16-18, Μεταξουργείο, στον 4ο όροφο). Σε περίπτωση που μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο (2) κατευθύνσεις ο γονέας-κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση. Οι γονείς-κηδεμόνες μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375).

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν ώστε οι εξετάσεις που θα διενεργηθούν για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων να μην πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, ημέρα διενέργειας της γραπτής εξέτασης των μαθητών/τριών για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα, τηλ. 210-6616130

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.2810-762610

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-727341

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, τηλ. 210-4613060

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Περιστερίου, τηλ. 210-5743178

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης, τηλ. 24610-99875

στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας, τηλ. 210-5226549 (για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών)

2017
Η διαδικασία επιλογής μαθητών/τριών για φοίτηση στην Α ́ Τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017, θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 μέχρι τις 30 Ιουνίου, 2016.

Για την επιλογή των μαθητών/ τριών συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για κάθε μία από τις κατευθύνσεις «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών» σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.67798/Δ2/21-04-2016 Υπουργικής Απόφασης, η οποία ορίζεται με Απόφαση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Η αξιολόγηση των μαθητών/-τιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης.

Ο αριθμός των μαθητών που θα επιλεγούν για να φοιτήσουν στην Α ́ Τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου θα καθοριστεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης (Θεάτρου-Κινηματογράφου, Χορού, Εικαστικών) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25) μαθητές…

Καλλιτεχνικά Λύκεια

Στα Καλλιτεχνικά Λύκεια και συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη αυτών εγγράφονται αυτοδικαίως οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και/ή μαθητές από άλλα Γυμνάσια μετά από κατατακτήριες  εξετάσεις.

Αφού ολοκληρωθούν οι απευθείας εγγραφές έως τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους και εφόσον ο επιτρεπόμενος αριθμός των μαθητών δεν έχει συμπληρωθεί, προκηρύσσονται κατατακτήριες εξετάσεις ειδικά  για την Α΄ Λυκείου.

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων της Α΄ Λυκείου προέρχεται από την διδακτέα ύλη της Γ΄ τάξης των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ανά κατεύθυνση και μάθημα και ανακοινώνεται από τα Καλλιτεχνικά Σχολεία με τη λήξη του διδακτικού έτους, τον Ιούνιο.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/12_05_17kallitexnika_eisagwgi.pdf

Αρ.Πρωτ.75701/Δ2/09-05-2017/ΥΠΠΕΘ

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-61178-d2-2018.html

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΔΩ

Ανώτερες Σχολές Χορού

«Παροχή πληροφοριών για τις Ανώτερες Σχολές Χορού»

Ανώτερες Σχολές Χορού είναι οι εξής:

1. Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) που λειτουργεί σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 598/85 «Κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), στην Ανώτερη Βαθμίδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οργάνωση και λειτουργία αυτής» (ΦΕΚ 212/Α/85). Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και λειτουργίας της Σχολής παρέχονται από τη Γραμματεία της.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.)
Ομήρου 55 – 106 72 Αθήνα,  Τηλ. 210 3612263,  www.ksot.gr
Π. Δ/γμα 598/1985 (ΦΕΚ 212/Α/85)

 

2. Ιδιωτικές, που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/81 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ» (ΦΕΚ 127/Α/81) και το Π.Δ. 372/83 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/83) και περιλαμβάνουν τμήματα  Καθηγητών Χορού και Χορευτών χωρίς άλλη εξειδίκευση.

α) Για την εγγραφή στο Α΄ έτος των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Χορού (τμήμα Καθηγητών Χορού), απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, υποβολή αίτησης στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού &  Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86 Αθήνα), δια ζώσης ή με συστημένη επιστολή ή με ηλεκτρονική υποβολή στο teth.dthh@culture.gr και συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με σχετική προκήρυξη  από Επιτροπή που ορίζει  το Υπουργείο Πολιτισμού.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέχρι 15 Ιουλίου εκτός και αν οριστεί διαφορετική ημερομηνία.

β) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και με την αυτή διαδικασία διεξάγονται από την ίδια επιτροπή και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων για το τμήμα Χορευτών, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου και έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 31 Αυγούστου.

γ) Η φοίτηση στις εν λόγω Σχολές είναι τριετής, συνεχής και  υποχρεωτική, τα δε δίδακτρα καθορίζονται από τις ίδιες τις Σχολές ελεύθερα.

δ) Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται στις εισαγωγικές εξετάσεις οι υποψήφιοι είναι: «Κλασικό Μπαλέτο», «Σύγχρονος Χορός», «Αυτοσχεδιασμός» και για τα δύο Τμήματα (και επιπλέον «Έκθεση Ιδεών» μόνο για το Τμήμα Καθηγητών Χορού).
Η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1, του άρθρου 24, του Π. Δ/τος 372/83.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ

Α. ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

1. «Νίκη Κονταξάκη» – Νικολέττας Μπακάλη
Ιαλέμου 24 – 111 42  Αθήνα,  τηλ.: 210 2932894, Fax: 210 2921744
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 63973/5.8.2005 (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)

2. Σόνιας Μοριάνοβα – Λίλης Τράστα Ο.Ε. 
Τατοϊου 64 και Σαρανταπόρου 2 – 145 61 Κηφισιά,  τηλ. 210 8079184
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 12108/8.9.89 (ΦΕΚ 727/Β/89)

3. «Άννα Πέτροβα» – Μάρως Μαρμαρινού
Προμηθέως 19-21 – 112 54 Αθήνα,  τηλ.  210-2234921
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθμ. 42957/2430/3.10.84 (ΦΕΚ 809/Β/84)
Μεταστέγαση αριθμ. 16470/1004/31.7.85

Μεταβίβαση: Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού, αριθμ. 168405/2.9.2015 (ΑΔΑ: ΩΠ227Λ7-Ε3Π)

4. «Ραλλού Μάνου» της εταιρ. «Μωραγέμου και Σία Ο.Ε.»
Ιωάννου Μεταξά 4 – 173 43 Άγιος Δημήτριος,  τηλ. 210 7620024
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθμ. 50039/7.1.94 (ΦΕΚ 58/Β/28.1.94) και
27985/11.9.2001 (ΦΕΚ 1252/Β/27.09.01), Βεβαίωση Περιφέρειας
Αττικής αριθμ. 27959/10.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΜ7Λ7-1ΧΥ)

5. Εθνικής  Λυρικής  Σκηνής
Λ. Ανδρέα Συγγρού  364  (6ος όροφος), 176 74, Καλλιθέα, τηλ.  213 088 5971 (εσωτερικό 5971)

Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 25873/8.9.2004 (ΦΕΚ 1442/Β/21.9.2004)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 27885/29.7.2005 (ΦΕΚ 1143/Β/17.8.2005)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 46806/389/30.7.2008 (ΦΕΚ 1605/Β/11.8.2008)
Απόφαση ΥΠΠΟΤ αριθμ. 65782/488/22.12.2010 (ΦΕΚ 2154/Β/31.12.2010) και διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 134 / Β/ 9.2.2011)

Μεταστέγαση: Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, αριθμ. 132597/12.7.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΟΟ7Λ7-ΡΛΝ)

6. Βασιλικής Μαρούλη
Ήρας 12, 141 21 Νέο Ηράκλειο, τηλ. 210 2827075
Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής,  Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 111867/11.10.2012 (ΑΔΑ: Β43Λ7Λ7-ΤΛΔ)

7. «Ακτίνα» της εταιρ. «Λόγω Χορού» 
Καλλιρρόης 10, 11743  Αθήνα, τηλ. 210 9200885
Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής,  Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού, αριθμ. 185556/26.9.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α7Λ7-ΑΤΨ)

8. Μαρίας Χατζημιχάλη – Χαρλαύτη
Κυνουρίας 8, 165 61 Γλυφάδα, τηλ. 210 9616219
Βεβαίωση της Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 186100/30.9.2014 (ΑΔΑ: ΩΥΜΕ7Λ7-ΣΗΚ)

9. Αλέξανδρου Χατζιάρα – Attilas Akila Silvester,  της εταιρείας Εκπαιδευτικές Καλλιτεχνικές και εμπορικές συναφείς δραστηριότητες  - VAGANOVA  Α.Ε.
Νοταρά 56, 185 35 Πειραιάς,   τηλ. 210 4531608
Βεβαίωση της Περιφέρειας Αττικής,  Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού  ΠΕ Πειραιώς & νήσων, αριθμ. 195242/14/7.10.2014 (ΑΔΑ: ΩΓΓ57Λ7-ΘΨΝ)

10. Χάρη Μανταφούνη της εταιρ. «Χοροχρόνος»
Ορφέως 76, 118 55, Αθήνα, τηλ. 210 3460899
Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 202485/23.10.2015  (ΑΔΑ: 6ΡΦΠ7Λ7-Ν07)

11.  Μαρία Γρηγορίου – «Χορός»

Αβέρωφ 30, 142 32,  Νέα Ιωνία,   τηλ. 210 2514441

Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 219151/25.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΦΧ67Λ7-Ζ91)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΠΟ

 

 

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ-ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΤΑΛΕΝΤΑ

ΕΔΩ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχολιάστε

Top