Καλλιτεχνικά:Εικαστικά- φωτογραφία-γραφιστική

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 03•16

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Εικόνα1
ΑΣΚΤ
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών απονέμει ενιαίο πτυχίο με τις εξής κατευθύνσεις:
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,
ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ,
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ.
Το ενιαίο πτυχίο με τις κατευθύνσεις στη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική είναι ισότιμο προς τα χορηγούμενα μέχρι σήμερα αντίστοιχα πτυχία και διπλώματα.
Δικαίωμα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει ο πτυχιούχος ο οποίος παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς στον κύκλο των Ειδικών θεωρητικών μαθημάτων (άρθρο 6).
Οι σπουδές στο Τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι πενταετείς.
Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε ετήσιους κύκλους διδασκαλίας, οι καλλιτεχνικές σπουδές είναι αδύνατον να χωριστούν σε εξαμηνιαίους κύκλους.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές των φοιτητών γίνονται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου.
Οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής δήλωση, στην οποία αναφέρουν κατά σειρά προτίμησης τα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο
Ο πλήρης κύκλος των μαθημάτων που διδάσκονται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών κατανέμεται σε εξάμηνα ως εξής:

Α” ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο Εξάμηνο.Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίαςΕργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική) 20Υλικά και Τεχνολογία ΥλικώνΙστορία της ΤέχνηςΘεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

Ξένη γλώσσα

2ο Εξάμηνο. Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (Ζωγραφική, Γλυπτική ή Χαρακτική) 20

Υλικά και Τεχνολογία Υλικών

Ιστορία της Τέχνης

Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής

Ξένη γλώσσα

Β” ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο Εξάμηνο.Υποχρεωτικά μαθήματα
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλία
Το πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με κατευθύνσεις τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική χορηγείται μόνον όταν ο φοιτητής περατώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του σε όλα τα μαθήματα. Το πτυχίο υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Γραμματέα της Σχολής.

 

Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
To Tμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης σκοπεύει αφενός στην ποιοτική αναβάθµιση των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Ελλάδα µέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και αφετέρου στην εξοικείωση των Ελλήνων πολιτών με τις νεότερες και σύγχρονες πολιτισμικές τους παραδόσεις
Το Τμήμα ΘΙΣΤΕ παρέχει σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης σε επίπεδο προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού προγράμματος, καθώς και τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας.
Οι κάτοχοι πτυχίου του Τμήματος, αλλά και οι διδάκτορες και οι απόφοιτοι του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε μουσεία, πινακοθήκες, καλλιτεχνικά ιδρύματα, πολιτιστικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, σε εξειδικευμένα ή γενικού προσανατολισμού μέσα ενημέρωσης, καθώς και στη μέση εκπαίδευση και τον χώρο της ανώτατης παιδείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΔΩ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΔΩ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. ολοκληρώνεται σε δέκα εξάμηνα και οδηγεί σε ενιαίο πτυχίο 1ου και 2ου Κύκλου Σπουδών με αναγραφή της Κατεύθυνσης.Παρουσίαση Τμήματος Video Presentation
Οι Κατευθύνσεις είναι τρεις: 1. Ζωγραφική 2. Γλυπτική και 3. Χαρακτική
Προκειμένου να χαρακτηριστεί η Κατεύθυνση του πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει διανύσει σε αυτήν τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα των προπτυχιακών του/της σπουδών.
Ο/Η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις προπτυχιακές του σπουδές των δέκα εξαμήνων εκπονώντας την διπλωματική του Εργασία στην κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν.1351/1983 (Α’ 56), όπως ισχύει κάθε φορά.Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και η κατοχή πιστοποιητικού θεωρητικών και ιστορικών σπουδών, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και στον κανονισμό σπουδών του Τμήματος.
Οδηγός Σπουδών ακαδημαικού έτους 2021-22
Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΤΕΕΤ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με βάσηεξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν
αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας η οποία αποκτάται με τη εφαρμογή του
προγράμματος και του κανονισμού σπουδών του Τμήματος.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
εγγράφονται στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΝΠΔΔ υπαγόμενο στο
Υπουργείο Πολιτισμού ).
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ειδικότερα για την κατεύθυνση των Εικαστικών, ο φοιτητής επιλέγει το κύριο εργαστήριο με αυξημένες διδακτικές ώρες, το οποίο πλαισιώνεται από έναν αριθμό αντίστοιχων εργαστηρίων. Το πρόγραμμα σπουδών στη κατεύθυνση των Εικαστικών Τεχνών καταρτίστηκε με βάση την αντίληψη ότι ο σύγχρονος καλλιτέχνης πρέπει να έχει επαρκή γνώση βασικών εννοιών της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Επιπροσθέτως, παρακολουθεί μαθήματα που αφορούν την Παιδαγωγική, την Ψυχολογία και τη Διδακτική της Τέχνης.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης ειδικεύονται στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο που καλύπτει την ελληνική και την ευρωπαϊκή τέχνη.

(Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 26510-07117 και 26510-07257, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gramarts@uoi.gr). 
Το πρόγραμμα σπουδών ενισχύεται από συναφή επιστημονικά αντικείμενα, όπως η Φιλοσοφία, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Μουσειολογία, η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης και η Κριτική. Επιπλέον, οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις στις τεχνικές της τέχνης παρακολουθώντας υποχρεωτικά και επιλεγόμενα εικαστικά εργαστήρια.Το Τμήμα εκπαιδεύει εικαστικούς ή ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης και εκτός από τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, προσφέρει στους αποφοίτους αρκετές επιλογές επαγγελματικής απασχόλησης στο ελεύθερο επάγγελμα.
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας ΠΑΔΑ

Σκοπός του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής επικοινωνίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων των γνωστικών αντικειμένων της Γραφιστικής και των επιστημών Γραφικών Τεχνών, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία
.Πρόγραμμα Προπτυχιακών ΣπουδώνΤο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα και τον συγκερασμό διαφόρων προγραμμάτων σπουδών ομολόγων διεθνώς αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και εκ παραλλήλου των διεθνών οργανισμών του κλάδου και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και διακρίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Γραφιστικής
  • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΤΕΧΝΏΝ
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ερευνητές και μελετητές, καλλιτέχνες, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί ή να επιμεληθούν εκθέσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων.
Σπουδές θεάτρου -κινηματογράφου
Πολιτισμική τεχνολογία
Εισαγωγικές Εξετάσεις ’’Ταλέντων’’ σχολικού έτους
2022 – 2023.

ΦΕΚ B 3225 – 23.06.2022
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.06.2022 Σελίδες 4 (31981 – 31984)

 

 

Σχολιάστε

Top