Κλάδος ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουν• 23•15

JusticeΠολιτικής Επιστήμης Κρήτης (Ρέθυμνο)
http://www.soc.uoc.gr/political/
Οι κεντρικοί άξονες του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Κρήτης, γύρω από τους οποίους διαμορφώνονται οι θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων που αυτό θα περιλαμβάνει, είναι οι εξής: Α. Πολιτική Θεωρία και Κρατικές Πολιτικές – Β. Συγκριτική και Ευρωπαϊκή Πολιτική – Γ. Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία.

Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ Θεσσαλονίκης
www.polsci.auth.gr
Σκοπός του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών στις παραδοσιακές και σύγχρονες διαστάσεις του, με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα, καθώς και να εκπαιδεύει τους φοιτητές πάνω στη λειτουργία των πολιτικών θεσμών.
κατευθύνσεις: Α. Συγκριτική Πολιτική – Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Β. Πολιτική Ανάλυση – Εκλογική Συμπεριφορά, Γ. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία, Δ. Δημόσια Διοίκηση.

Κοινωνικής διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Κομοτηνή- ΔΠΘ
Κατ. Πολιτικής Επιστήμης
Κοινωνικής διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης -Κοινωνικής διοίκησης Κομοτηνή- ΔΠΘ
κατ. Κοινωνικής Διοίκησης,
Κατ. Κοινωνικής Εργασίας
www.polsci.duth.gr
Σκοπός του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών στις παραδοσιακές και σύγχρονες διαστάσεις του, με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα, καθώς και να εκπαιδεύει τους φοιτητές πάνω στη λειτουργία των πολιτικών θεσμών.

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου
http://polhist.panteion.gr/
Απαραίτητη η δήλωση ξένης γλώσσας στη γραμματεία μετά την εισαγωγή.
Διάρθρωση του τμήματος κατά τομείς: 1. Τομέας Πολιτικής Θεωρίας και θεωρίας του Κράτους. 2. Τομέας Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης.
3. Τομέας Πολιτικών Συστημάτων.
4. Τομέας Διεθνών Θεσμών.
Κατευθύνσεις: Α. Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών, Β. Ευρωπαϊκών Σπουδών, Γ. Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας, Δ. Νεότερης Ιστορίας, Ε. Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης, ΣΤ. Πολιτικών Συστημάτων. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα.

Πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων ΚΟΡΙΝΘΟΣ
http://pedis.uop.gr/joomla/
Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εκπαιδευτικά εξάμηνα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ο αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται σε έξι (6) μαθήματα και το σύνολο των μαθημάτων ορίζεται σε σαράντα-οκτώ (48) μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας – ορολογίας Ι και ΙΙ στα Α’ και Β’ εξάμηνα).
Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να καλύψουν έξι (6) μαθήματα.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 1.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, 2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Διεθνών και ευρωπαϊκών και περιφερειακών σπουδών Πάντειο, κωδ.179
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τομέας Διεθνών Σχέσεων, Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθήνας,

• Κατευθύνσεις: Α. Δημοσίων θεσμών, Β. Δημόσιας Οικονομικής.
• Τομείς του τμήματος: Τομέας Οικονομίας, Τομέας Φορολογίας και Ελεγκτικής.

Σχολιάστε

Top