Λήψη απόφασης

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 08•21

ΣΚΑΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Παρατηρήστε τα συμπεράσματά σας ως συμπεράσματα βάσει των συμπερασμάτων σας, όχι ως αυτονόητα γεγονότα.​
Ας υποθέσουμε ότι η διαδικασία συλλογιστικής σας θα μπορούσε να έχει κενά ή σφάλματα που δεν βλέπετε.​
Χρησιμοποιήστε παραδείγματα για να απεικονίσετε τα δεδομένα που επιλέξατε και οδήγησαν στα συμπεράσματά σας.​
Παραφράστε (δυνατά) τις έννοιες που ακούτε σε αυτά που λένε οι άλλοι, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε αν καταλαβαίνετε σωστά.​
Εξηγήστε τα βήματα στη σκέψη σας που σας οδηγούν από τα δεδομένα που επιλέγετε και τις έννοιες που παραφράζετε στα συμπεράσματα στα οποία καταλήγετε.​
Ρωτήστε τους άλλους εάν έχουν άλλους τρόπους ερμηνείας των δεδομένων ή εάν βλέπουν κενά στη σκέψη σας.​
Ας υποθέσουμε ότι άλλοι μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, επειδή έχουν τη δική τους Σκάλα Συμπερασμάτων με μια λογική που τους έχει νόημα.​
Ζητήστε από άλλους να επεξηγήσουν τα δεδομένα που επιλέγουν και τις έννοιες που παραφράζουν.​
Ζητήστε από άλλους να εξηγήσουν τα βήματα στη σκέψη τους.​

ΠΗΓΕΣ

Argyris, C., Putnam, R., Smith D.M. 1985. Action Science: Concepts, Methods, and Skills for Research and Intervention. San Francisco: Jossey-Bass.

Doyle, C. (1892) The Adventures of Sherlock Holmes. Retrieved from http://www.pagebypagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/The_Adventures_of_Sherlock_Holmes/ADVENTURE_I_A_SCANDAL_IN_BOHEMIA_p3.html

Senge, P. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New
York, NY: Doubleday. ΕΔΩ

Noonan, W. (2007). Discussing the undiscussable: A guide to overcoming defensive routines in the workplace. San Francisco: Jossey Bass. Smith, D. (2011). The elephant in the room: How relationships make or break the success of leaders and organizations. San Francisco: Jossey Bass. 

ΕΔΩ

Link to Tool:

The Ladder of Inference: Avoiding «Jumping to Conclusions»

The Ladder of Inference

The Ladder of Inference from The Fifth Discipline fieldbook; Strategies and tools for building a learning organization. New York

Ladder of Inference and Protocols for Skillful Inquiry Handout

The Ladder of Inference Excerpt

https://www.ucd.ie/t4cms/The%20Ladder%20of%20Inference.pdf

VIDEO

Need to Make a Tough Decision? A Decision Matrix Can Help

Σχολιάστε

Top