Ειδικός πληροφορικής και τεχνολογία

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 19•17

Ειδικός Υπολογιστών/ Πληροφορικής

Αντικείμενο του απόφοιτου της Επιστήμης Υπολογιστών είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών μέσω των συστημάτων επικοινωνίας, δικτύων τηλεπληροφορικής και ανάλυσης-σύνθεσης, καθώς και εφαρμογής συστημάτων υλικού και λογισμικού.
Περιγραφή Επαγγέλματος2_computers

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής μπορούν να ασχοληθούν με την επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα ασχολούνται με την κατασκευή συστημάτων, υλικού και λογισμικού για την εξυπηρέτηση ανθρώπινων αναγκών. Επίσης εμπλέκονται στην συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών μέσω των συστημάτων επικοινωνίας και των δικτύων τηλεπληροφορικής. Έτσι, καλύπτουν εξίσου τα αντικείμενα του υλικού, του λογισμικού, των εφαρμογών και της θεωρίας της πληροφορικής.

Ιδιαίτερες ικανότητεςskills

Ως επαγγελματίες στον χώρο της Πληροφορικής θα πρέπει να ενημερώνονται και να επικαιροποιούν διαρκώς τις γνώσεις που έλαβαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους καθώς θα έχουν ξεπεραστεί πιθανότατα στο άμεσο μέλλον. Το αντικείμενο των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων απαιτεί να έχουν πλήρη γνώση των αρχών της πληροφορικής, ευρύτητα γνώσεων, ερευνητική και δημιουργική σκέψη. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν εφευρετικότητα και φαντασία, να είναι οργανωτικοί και μεθοδικοί.
Σπουδές

Οι σπουδές στην επιστήμη Υπολογιστών παρέχονται από τα εξής τμήματα ΑΕ.Ι.:
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο), Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τρίπολη), Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος), Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα).

Επαγγελματικές Δυνατότητες Αποφοίτων Τμημάτων Πληροφορικής

Οι πτυχιούχοι αυτών των τμημάτων έχουν καλή επαγγελματική αποκατάσταση καθώς πλέον η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει διεισδύσει στην ζωή μας, αυξάνοντας έτσι και την ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού στις τεχνολογίες αυτές.

Οι απόφοιτοι αυτών των τμημάτων μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα και σε εξαιρετικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να στελεχώσουν γνωστές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, να εργαστούν στη διοίκηση- μηχανογραφικά κέντρα, στη βιομηχανία, σε εταιρείες προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ως καθηγητές στην εκπαίδευση.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Αναλυτής εφαρμογών:
Οι αναλυτές εφαρμογών σχεδιάζουν την λογική δομή των προγραμμάτων για τη λύση προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστών. Ειδικότερα, ο αναλυτής εφαρμογών, συνεργάζεται με τον αναλυτή συστημάτων ώστε να κατανοήσει τον ρόλο και τη λειτουργικότητα του προτεινόμενου προγράμματος.
Στη συνέχεια σχεδιάζει σε χαρτί τις εφαρμογές, και τελικά συνεργάζεται με τον προγραμματιστή ούτως ώστε να τον διευκολύνει στην ανάπτυξη και την κωδικοποίηση του προγράμματος. Επίσης ο αναλυτής εφαρμογών, όταν εργάζεται σε εταιρία στο τμήμα μηχανογράφησης, μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τις εφαρμογές της εταιρίας ή του γραφείου για το οποίο είναι υπεύθυνος, να διορθώνει τυχόν προβλήματα στη λειτουργία τους ή να κάνει διάφορες βελτιώσεις σε αυτές.
Ο αναλυτής εφαρμογών, εκμεταλλεύεται κατά την εργασία του τα σύγχρονα μέσα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.
Αναλυτής συστημάτων: Οι αναλυτές συστημάτων μπορεί να σχεδιάζουν νέα συστήματα (λογισμικό και υλικό) ή να προτείνουν νέο λογισμικό που επεκτείνει την λειτουργικότητα υπάρχοντος συστήματος. Οι περισσότεροι αναλυτές συστημάτων ειδικεύονται σε συγκεκριμένο τύπο συστήματος που ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του οργανισμού που εργάζονται π.χ. επιχειρήσεις, λογιστικά ή χρηματοοικονομικά συστήματα, επιστημονικά ή μηχανολογικά συστήματα.

Ο αναλυτής συστημάτων
καθορίζει τους στόχους του συστήματος, σχεδιάζει το σύστημα, καθορίζει τις ανάγκες της επιχείρησης σε υλικό και λογισμικό, διαχειρίζεται, βελτιώνει και επιδιορθώνει τις εφαρμογές της εταιρίας. Στις δραστηριότητες του αναλυτή συστημάτων περιλαμβάνονται ακόμα, η επίβλεψη και η διαχείριση όλου του συστήματος της εταιρίας ή του τμήματος που είναι υπεύθυνος, η άμεση συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρίας και με τους υπεύθυνους όλων των τμημάτων, ώστε να μπορεί να προτείνει τη σχεδίαση εφαρμογών που θα διευκολύνουν την εργασία τους.

 

Στην εργασία του χρησιμοποιεί προηγμένες επιστημονικές τεχνικές όπως, δομημένη ανάλυση, μοντελοποίηση δεδομένων, μαθηματική ανάλυση και υπολογισμό κόστους κ.λ.π. για τον σχεδιασμό του συστήματος.
Ειδικός πληροφοριακών συστημάτων με πολυμέσα: Ο επαγγελματίας αυτός δημιουργεί με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού παρουσιάσεις όλων των ειδών που μπορεί να περιλαμβάνουν φωτογραφίες, εικαστικές δημιουργίες, διαγράμματα και πίνακες, κείμενα, λόγο και μουσική.

Το αποτέλεσμα της δουλειάς του μπορεί να απευθύνεται σε ειδικό κοινό ή σε μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού. Πολλές φορές το έργο του περιλαμβάνει και προγραμματισμό, ώστε να επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Εφαρμόζει τις τεχνικές σχεδίασης και τελικής δοκιμής προγράμματος και είναι ικανός να τεκμηριώνει το παραγόμενο πρόγραμμα. Ακόμα, αναπτύσσει και συντάσσει προδιαγραφές προγραμμάτων, ακολουθώντας καθιερωμένες μεθόδους και πρότυπα.

Ο επαγγελματίας αξιοποιεί τις δυνατότητες των εργαλείων των πολυμέσων για τη δημιουργία προγραμμάτων, ώστε να γίνονται περισσότερο φιλικά προς το χρήστη. Μπορεί επίσης να αναπτύσσει ολοκληρωμένες εφαρμογές σε διάφορα περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήματα, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Προγραμματιστής συστημάτων και εφαρμογών:

Ο προγραμματιστής συστημάτων και εφαρμογών λαμβάνει πληροφορίες για ένα πρόβλημα, το αναλύει, σχηματίζει το λογικό διάγραμμα και κατασκευάζει το ανάλογο πρόγραμμα Η/Υ, το οποίο μπορεί να είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, ένα λογιστικό σύστημα, ή ένας κειμενογράφος. Προσαρμόζει τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ανάγκες του χρήστη, ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή νέων συστημάτων, ή με τη βελτίωση και προώθηση γνωστών εφαρμογών και ελέγχει τα προγράμματα για να βεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα ταιριάζουν με την πραγματικότητα και να διορθώσει τα πιθανά λάθη.

Όταν το πρόγραμμα τελειοποιηθεί, ο προγραμματιστής ηλεκτρονικού υπολογιστή, συντάσσει ένα «φάκελο προγράμματος» που περιλαμβάνει όλα τα αναλυτικά στοιχεία για την ανάπτυξη του προγράμματος και γραπτές οδηγίες για το χειριστή του Η/Υ. Επίσης, όταν ορισμένα από τα δεδομένα του προβλήματος αλλάξουν, ο προγραμματιστής πρέπει να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Η δουλειά του προγραμματιστή Η/Υ εξαρτάται άμεσα από τον αναλυτή, που έχει μελετήσει το πρόβλημα και έχει προσδιορίσει τη μέθοδο με την οποία θα λυθεί. Έτσι συνεργάζεται μαζί του για να καταρτίσει το πρόγραμμα.

Σχεδιαστής πολυμέσων:
Ο σχεδιαστής πολυμέσων σχεδιάζει εφαρμογές πολυμέσων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπτικούς δίσκους (cd-roms) και ιστοσελίδες. Συνήθως πρόκειται για παραγωγές με ενημερωτικό, ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που παρουσιάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο στους χρήστες, με την τεχνική κινούμενης εικόνας και ήχου.

Οι δραστηριότητες του επαγγελματία αυτού είναι: καθορισμός σεναρίου και στόχων του οπτικού δίσκου, της ιστοσελίδας ή γενικά της εφαρμογής πολυμέσων, σχεδιασμός και προγραμματισμός του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα παρουσιαστεί το υλικό, σχεδιασμός των γραφικών της εφαρμογής, ψηφιοποίηση του υλικού και προσθήκη στην εφαρμογή, καθώς και τελική επεξεργασία του έργου και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων. Τα όργανα που χρησιμοποιεί στην εργασία του ο σχεδιαστής πολυμέσων, είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο εκτυπωτής, το σκάνερ, τα απαιτούμενα λογισμικά, κλπ.

Τεχνικός ασφαλείας δικτύων Η/Υ:

Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων Η/Υ ασχολείται με την προστασία της μεταφοράς δεδομένων (αρχείων) μεταξύ υπολογιστών που επικοινωνούν μέσω δικτύου. Ειδικότερα, εφαρμόζει τεχνικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των αρχείων των υπολογιστών και προτείνει τρόπους ανάπτυξης των εφαρμογών των εταιρειών, ώστε να περιέχουν κλειδιά ασφαλείας. Για τη δουλειά του χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, προγράμματα τεχνικής υποστήριξης δικτύων και άλλα συμπληρωματικά εξαρτήματα για υπολογιστές.

Ο τεχνικός ασφάλειας δικτύων υπολογιστών συνεργάζεται άμεσα με τη διοίκηση της εταιρείας και με τον αναλυτή συστημάτων εφαρμογών, προκειμένου να είναι πάντα ενήμερος για τις ανάγκες της εταιρείας και να μπορεί να προτείνει εφαρμογές που θα επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων. Ο επαγγελματίας τεχνικός ασφάλειας δικτύων χρειάζεται να ενημερώνεται διαρκώς, δεδομένου ότι οι εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών είναι ταχύτατες.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Επιστήμης Υπολογιστών, μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογα με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

Σε τράπεζες, υπουργεία, δήμους περιφερειακές διευθύνσεις, οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ΔΕΗ) και σε άλλες εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή
Σε εταιρείες παραγωγής λογισμικού, πληροφορικής, ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης πολυμέσων (Multimedia Management)
Ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών, ενώ για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να περάσουν την διαδικασία εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Στην τεχνική εκπαίδευση εργάζονται και πτυχιούχοι τεχνικών ειδικοτήτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή και άλλων τεχνικών σχολών μετά από φοίτηση σε παιδαγωγική σχολή ή στη ΣΕΛΕΤΕ.
Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες

Συνθήκες εργασίας

Οι συχνές μετακινήσεις για την τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων, βιομηχανιών, καταστημάτων, κ.λ.π και η παρακολούθηση σεμιναρίων, διαλέξεων και εργαστηρίων διαμορφώνουν τόσο τις συνθήκες εργασίας τους, όσο και το ωράριο τους το οποίο μερικές φορές υπερβαίνουν λόγω φόρτου εργασίας. Οι αποδοχές τους μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστικές και οι γνώσεις και το υπόβαθρο που έχουν αποκτήσει με τις σπουδές τους, κρίνονται επαρκείς για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις

ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑ

  • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά  (Algorithms, Logic, and Discrete Mathematics)
  • Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες» (Space Technologies, Applications and seRvices-STAR)
  • Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων (MSc in Management and Economics of Telecommunication Networks and Information Systems)
  • Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data Science and Information Technologies)
  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Computer, Telecommunications and Network Engineering)
  • Πληροφορική (Computer Science)
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies)

 

 

Μάντεψε….συμπληρώνοντας κενά

ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ

ΤΕΣΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΔΩ (ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΔΩ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, msc ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣφορμα

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Σχολιάστε

Top