Το επάγγελμα του χημικού και του βιολόγου

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 19•17

Ο χημικός ασχολείται με τον καθορισμό της χημικής σύστασης και των χημικών ιδιοτήτων, τόσο της οργανικής όσο και της ανόργανης ύλης. Χρησιμοποιεί τις θεωρητικές γνώσεις από την έρευνα για πρακτικές εφαρμογές στη βιομηχανία, την παραγωγή με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Ο χημικός αναλύει και μελετά ουσίες και ενώσεις και ερευνά τις διάφορες μεταβολές που γίνονται στη χημική δομή της ύλης και τους παράγοντες που επιδρούν σ” αυτές. Ο χημικός αναλύει και μελετά στο εργαστήριό του κάτω από ορισμένες συνθήκες και με τη βοήθεια οργάνων, ουσίες και ενώσεις. Επίσης ερευνά τις διάφορες μεταβολές που γίνονται στη χημική δομή της ύλης και τους παράγοντες που επενεργούν ή προκαλούν αυτές τις μεταβολές. Ασκεί επίσης, τον εργαστηριακό έλεγχο σε προϊόντα, για να διαπιστώσει, εάν έχουν τις κατάλληλες ιδιότητες για τον άνθρωπο και εάν η σύνθεσή τους είναι σύμφωνη με τις νόμιμες προδιαγραφές. Ελέγχει τις πρώτες ύλες και παρακολουθεί τις χημικές διαδικασίες από τις οποίες παράγονται διάφορα προϊόντα, όπως τρόφιμα, ποτά έλαια, είδη αρτοποιίας, πετρελαιοειδή, πλαστικά, απορρυπαντικά, συνθετικές ίνες, χρώματα, φάρμακα, τσιμέντα, μεταλλουργικά είδη, εκρηκτικές ύλες, οξέα, άλατα, διαλύτες και άλλα. Ειδικότερα, ο χημικός συλλέγει δείγματα για τις εργαστηριακές χημικές αναλύσεις, αξιολογεί τα αποτελέσματα, ενημερώνεται από την αντίστοιχη βιβλιογραφία, σχεδιάζει και βελτιώνει τα εργαστηριακά προγράμματα.

Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι αναλυτικά όργανα υψηλής τεχνολογίας, εργαστηριακές συσκευές, αντιδραστήρες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ως χημικός παραγωγής ασχολείται σε πρώτο στάδιο με το ζύγισμα των πρώτων υλών.

Στη συνέχεια επιβλέπει την ανάμιξη των πρώτων υλών για την παραγωγή των προϊόντων, ελέγχει διάφορες χημικές παραμέτρους (συμπύκνωση, σκληρότητα) στα ενδιάμεσα στάδια της παραγωγής του προϊόντος και αποστέλλει δείγματα της κάθε παρτίδας για τον ποιοτικό έλεγχο. Ως χημικός ποιοτικού ελέγχου, ασχολείται με τον έλεγχο των πρώτων υλών, στέλνει την κύρια ουσία στο χημικό παραγωγής, ελέγχει δειγματοληπτικά κάθε παρτίδα και το τελικό προϊόν.

Σπουδαιότητα

Το επάγγελμα του χημικού απαιτεί παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα, προσοχή και υπευθυνότητα. Ο χημικός, εκτός από τις καλές γνώσεις φυσικής και χημείας, χρειάζεται να διαθέτει μεγάλη επιδεξιότητα και σταθερό χέρι στη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού. Απαραίτητες ακόμη, είναι οι γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και αγγλικής γλώσσας.

Περιβάλλον

Ο χημικός μπορεί να εργαστεί ως εργαστηριακός χημικός σε εργαστήρια πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Δημόκριτος, ΕΚΘΕ), στο Χημείο του Κράτους και σε Νοσοκομεία.

Ως χημικός παραγωγής μπορεί να εργαστεί στη βιομηχανία, σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής χημικών προϊόντων (εργοστάσια παρασκευής τροφίμων, ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασμάτων, πετρελαίου, χάρτου και άλλα). Ως επιστήμονας ελέγχου και μελετών ή ως επιστημονικός σύμβουλος, μπορεί να εργαστεί στο Υπουργείο Εμπορίου, Γεωργίας, Βιομηχανίας, στο ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε αντιπροσωπείες ως πωλητής προώθησης εργαστηριακών οργάνων και αναλώσιμων ή συσκευών.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διατηρεί ιδιωτικό χημικό εργαστήριο για απλές αναλύσεις διαφόρων προϊόντων ή για την πώληση χημικών ουσιών.

Τέλος, μπορεί να εργαστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως καθηγητής. Ο χημικός στο εργαστήριο εργάζεται ατομικά ή ομαδικά, με ωράριο ανάλογο των απαιτήσεων της εργασίας του. Μικρό μέρος του χρόνου του αφιερώνει στο γραφείο όπου γράφει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και παρακολουθεί τη βιβλιογραφία. Όταν απαιτείται η συλλογή δειγμάτων, εργάζεται έξω από το εργαστήριο. Οι συνθήκες εργασίας του πολλές φορές είναι ανθυγιεινές, λόγω της τοξικότητας και της καρκινογενούς δράσης πολλών χημικών ουσιών.

Iκανότητες

Η παρατηρητικότητα, η επιδεξιότητα στο χειρισμό του ειδικού εξοπλισμού και η μεθοδικότητα, είναι προσόντα απαραίτητα για τον χημικό. Η συνεχής ενημέρωση για τις πρώτες ύλες και τα νέα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού.

Χημεία Αθήνας

Χημικό Θεσσαλονίκης

Χημικό Κρήτης

Χημικό Ιωαννίνων

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Παν. Θεσσαλίας

 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικό video για χημικό εδώ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ είναι ο επιστήμονας που ασχολείται επαγγελματικά με τη Βιολογία (Βιολογικές Επιστήμες, Βιοεπιστήμες, Επιστήμες Ζωής), δηλαδή, μελετά το φαινόμενο της ζωής σε επίπεδο μοριακό, κυτταρικό, ιστολογικό, οργανικό, κοινωνικό και οικολογικό. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς

Περιβάλλον

Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ μπορεί να εργαστεί ως ερευνητής ή σύμβουλος, σε ερευνητικά κέντρα και μπορεί να διεξάγεται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Ο βιολόγος εργάζεται και σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου.

Οι Βιολόγοι μπορούν να εργάζονται ως Ιδιοκτήτες-Διευθυντές Κλινικών Εργαστηρίων στην ΕΕ και στις ΗΠΑ (δημόσια ή ιδιωτικά), μετά από κατάλληλη μεταπτυχιακή ειδίκευση (πχ. MSc ή PhD στην Κλινική Βιοχημεία), ενώ στην Ελλάδα, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι Βιολόγοι μπορούν να εργάζονται σε εργαστήρια δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων (πχ. βιοχημείας), στα οποία προάγονται μέχρι και το βαθμό του Διευθυντή του εργαστηρίου.

Επίσης, οι Βιολόγοι μπορούν να εργάζονται ως ερευνητές ή μελετητές-ελεύθεροι επαγγελματίες στο αντικείμενο της Βιολογίας των φυτικών οργανισμών (Βοτανική, Γεωπονική, Φαρμακευτικά Φυτά), της Βιολογίας των ζωικών οργανισμών ( Ζωολογία, Ιχθυολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Κτηνιατρική), της Βιολογίας του Περιβάλλοντος-Οικοσυστημάτων (Οικολογία, Οικοτοξικολογία, Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Βιολογία Πληθυσμών, Κοινωνιοβιολογία), της Βιολογίας-Βιοχημείας των τροφίμων και στη διατροφολογία (θρέψη και μεταβολισμός φυτικών οργανισμών- ζωικών οργανισμών-ανθρώπου).

Δεξιότητες:

Ο βιολόγος χρειάζεται να διαθέτει ανοιχτό, ερευνητικό πνεύμα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και ενδιαφέρον για συνεχή ενημέρωση γύρω από τα τελευταία δεδομένα της επιστήμης. Ο επιστήμονας βιολόγος πρέπει να έχει υπομονή, επιμονή κι αφοσίωση στο έργο του, μεθοδικότητα, δημιουργική σκέψη, αλλά και παρατηρητικότητα.
Στις έρευνες της επιστήμης της βιολογίας χρησιμοποιούνται ευρέως εφαρμογές αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας και οι βιολόγοι πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες χειρισμού των νέων τεχνολογικών μέσων. Επίσης, χρειάζονται επιδεξιότητα σε λεπτές και σταθερές κινήσεις των χεριών, αν χειρίζονται ευαίσθητο εξοπλισμό, υλικά και εργαλεία στο βιολογικό εργαστήριο.
Γενικά σχόλια: Η δουλειά του επιστήμονα-βιολόγου χαρακτηρίζεται από συστηματική μελέτη, συνεχή έρευνα και παρατήρηση των διαφόρων όψεων ζωής.
Η συνεισφορά της επιστήμης της βιολογίας στην παραγωγή, τα οικοσυστήματα και τις άλλες σύγχρονες εφαρμογές της βιο-τεχνολογίας θεωρείται σημαντική, καθώς αυξάνονται οι κίνδυνοι από τη διατάραξη της ισορροπίας της Φύσης λόγω των άκριτων και ανεύθυνων παρεμβάσεων του ανθρώπου.
Ο βιολόγος συχνά χειρίζεται ευαίσθητα ζητήματα γύρω από την εξέλιξη των ειδών και γι αυτό πρέπει να ακολουθεί έναν συγκεκριμένο κώδικα ηθικής δεοντολογίας στο έργο του.

(WIKIPEDIA)

ΣΧΟΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Bιολογίας Πάτρας Βιολογίας Πάτρας
Βιολογίας Κρήτης Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο)
Βιολογίας ΑθήναςΒιολογίας Αθήνας
Βιολογίας Θεσσαλονίκης Βιολογίας Θεσσαλονίκης
Βιοχημείας και βιοτεχνολογίας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΒιοχημείας και βιοτεχνολογίας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Βιολογικών Εφαρμογών και τεχνολογιών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βιολογικών Εφαρμογών και τεχνολογιών ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ
BIOTEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ BIOTEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
video για βιολόγο video για βιολόγο (english)
EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣEΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, ΜΣc ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Σχολιάστε

Top