Εκπαιδευτικά επαγγέλματα …το επάγγελμα του μαθηματικού και του φυσικού

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 19•17

 

Φιλόλογος
ΜαθηματικόςΜαθηματικός
ΦυσικόςΦυσικός
ΧημικόςΧημικός
ΒιολόγοςΒιολόγος
ΟικονομολόγοςΟικονομολόγος
ΜουσικόςΜουσικός
Κοινωνιολόγος Κοινωνιολόγος
Φυσική αγωγή Φυσική αγωγή
Νηπιαγωγός
Δάσκαλος

 

MAΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

Ο μαθηματικός, ερευνά τις έννοιες των αριθμών και των γεωμετρικών σχημάτων, τις μεταξύ τους σχέσεις και διατυπώνει λογικούς συμπερασματικούς συλλογισμούς, μελετάει και ελέγχει υποθέσεις και εναλλακτικές θεωρίες, πραγματοποιεί υπολογισμούς και εφαρμόζει μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης, κατευθύνει ή επιβλέπει τη χρήση υπολογιστικών συσκευών, εφαρμόζει μαθηματικές ιδέες και τεχνικές για να επιλύσει πρακτικά προβλήματα στους παρακάτω κλάδους: στη φυσική, αστρονομία, γεωλογία και κοσμογραφία, στις κατασκευές ηλεκτρονικών και επιστημονικών συσκευών, μηχανολογία, οπτική και ακουστική, στο στρατιωτικό σχεδιασμό και στην επιχειρησιακή έρευνα, στην ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων, στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη στατιστική.

Ακόμη, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται επιστημονική βιβλιογραφία και ασχολείται με τη μελέτη και προετοιμασία διαλέξεων και μαθημάτων. Χρησιμοποιεί αριθμομηχανές, μηχανικές και ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές, αναλυτές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σχεδιαστές και μαθηματικά όργανα (διαβήτες, μοιρογνωμόνια, χάρακες).

Σπουδαιότητα

Ο μαθηματικός πρέπει να διαθέτει θετική και συνεπή συμπεριφορά, λογική και κριτική σκέψη, να διακρίνεται από επινοητικότητα, και φαντασία. Θα πρέπει να διαθέτει μαθηματική ικανότητα, ικανότητα παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης, ικανότητα απομνημόνευσης και ικανότητα για εργασίες γραφείου. Επίσης, πρέπει να διαθέτει δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην παρατηρητικότητα

Περιβάλλον

Ο μαθηματικός μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, σε ιδιωτικά φροντιστήρια σπουδών, σε ασφαλιστικές εταιρείες και στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως αναλυτής συστημάτων, σε γραφεία οικονομοτεχνικών μελετών ως μελετητής, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς ως στατιστικός. Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό μπορεί επίσης να απασχοληθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) ως καθηγητής, ή σε ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος) ως ερευνητής-μελετητής. Η εργασία του είναι ακαδημαϊκή, πνευματική. Είναι σύνθετη και πολύπλοκη, προσφέροντας σημαντική εσωτερική ικανοποίηση όταν καταλήγει σε θεωρητικές ή πρακτικές λύσεις. Δουλεύει κυρίως ατομικά, αλλά και ομαδικά με άλλα μέλη της επιστημονικής ομάδας του. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο, μετακινείται σε τοποθεσίες μετρήσεων ή μελετών. Παρακολουθεί επίσης συχνά σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο μαθηματικός εργάζεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους γραφείων και αίθουσες. Σπάνια εργάζεται σε ανοικτούς χώρους για να διεξάγει παρατηρήσεις και να κάνει μετρήσεις διαφόρων φαινομένων

Ικανότητες

Οξύτητα αντίληψης και πνεύματος, θετική σκέψη, ευστροφία και υπολογιστική ικανότητα, διακρίνουν τον μαθηματικό. Τα μαθηματικά, έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής και δίνουν λύσεις σε πλήθος προβλημάτων επιστημονικού και πρακτικού επιπέδου.

ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, msc ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣφορμαΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Μαθηματικό Αθήνας

Μαθηματικό Θεσσαλονίκης

Μαθηματικό Κρήτης

Μαθηματικό Πάτρας

Μαθηματικό Ιωαννίνων

Μαθηματικό Αιγαίου (Σάμος)

Μαθηματικό Αιγαίου (Σάμος)κατ. Στατιστικής, Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

ΣΕΦΜΕ ΕΜΠ

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Mπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικό video για μαθηματικόΕΔΩ

ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΆ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

 

ΦΥΣΙΚΟΣ

Ο φυσικός ως επιστήμονας, παρατηρεί, διενεργεί πειράματα και αναλύει τη δομή ή τις ιδιότητες της ύλης και τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπεται σε ενέργεια. Διενεργεί εργαστηριακές μετρήσεις για να διαπιστώσει τις ιδιότητες διαφόρων υλικών.

Επιλύει προβλήματα στην παραγωγή μηχανημάτων, ιατρικών συσκευών και υλικών. Ακόμη, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται επιστημονική βιβλιογραφία και ασχολείται με την προετοιμασία και διεξαγωγή διαλέξεων και μαθημάτων, όταν αναλαμβάνει εκπαιδευτικά καθήκοντα.

Σπουδαιότητα

Στα προσόντα του φυσικού περιλαμβάνονται η ικανότητα παραγωγής ιδεών και η πρωτοτυπία σκέψης, η καλή μνήμη, καθώς και η επιδεξιότητα στους χειρισμούς των διαφόρων οργάνων, η γλωσσική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα. Επίσης, μέσα στα πλαίσια του επαγγέλματος, περιλαμβάνεται η παρατηρητικότητα, η επιστημονική περιέργεια και ενδιαφέρον, η ερευνητική διάθεση, καθώς και η δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων.

Περιβάλλον

Ο φυσικός εργάζεται κυρίως σε κλειστό χώρο και ειδικότερα σε περιβάλλον εργαστηρίου, μηχανουργείου και γραφείου. Σε ανοιχτό χώρο βρίσκεται, όταν διεξάγει παρατηρήσεις και κάνει μετρήσεις διαφόρων φαινομένων. Όταν εργάζεται σε εργαστήρια πυρηνικής φυσικής, έρχεται σε επαφή με ραδιενεργά υλικά και ακτινοβολία, γι” αυτό χρειάζεται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και ασφάλειας. Η εργασία του φυσικού είναι κυρίως πνευματική και ερευνητική. Ο φυσικός δουλεύει ατομικά και ομαδικά με άλλα μέλη της επιστημονικής ομάδας του, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο μετακινείται σε τοποθεσίες εργαστηρίων, μετρήσεων ή πειραμάτων. Χρειάζεται να παρακολουθεί επίσης συχνά σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ο φυσικός μπορεί να απασχοληθεί στα τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων, στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, στη μετεωρολογική υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), στα δημόσια ή ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια. Ακόμη, σε γραφεία περιβαλλοντολογικών ερευνών και σε γραφεία τεχνολογικών εφαρμογών.

Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου διδακτορικού, μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως καθηγητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.), ή ως ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα, (Δημόκριτος). Επίσης, με την αποφοίτησή του από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Ραδιοηλεκτρολογία, ο φυσικός μπορεί να απασχοληθεί στον Ο.Τ.Ε., στη Δ.Ε.Η. κλπ.

 

Mπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικό video για φυσικό

Φυσικό Ιωαννίνων

Φυσικό Πάτρας

Φυσικό Κρήτης

Φυσικό ΑΠΘ

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ

Σχολιάστε

Top