Μελετώντας θέσεις εργασίας και θέσεις σπουδών

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 12•21

Μελετώντας μια προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού

Μια προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού γίνεται ευκαιρία να συζητήσουμε για τους τίτλους σπουδών και τις επαγγελματικές δυνατότητες

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2021ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 20/22.04.2021
4Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

……………………………………………

Αιτήσεις ηλεκτρονικά από 11 Μαΐου 2021 έως 26 Μαΐου 2021

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/11.03.2021
2Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

career-guidance-250x250

ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 9 – 11.03.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 11.03.2021 Σελίδες 52 (209 – 260)

Αιτήσεις από 29 Μαρτίου 2021 έως 14 Απριλίου 2021

……………………………………………………

25 Θέσεις Εργασίας στην εταιρεία MSC Service Center Greece Ltd στον Πειραιά
Επιστημονικό πεδίο:

Περιοχή εργασίας:

Περιγραφή:

MSC Service Center Greece Ltd (www.msc.com) ενδιαφέρεται να προσλάβει στο γραφείο Πειραιώς αποφοίτους

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, χωρίς προϋπηρεσία για κάλυψη Entry Level θέσεων καταχώρησης/επεξεργασίας,

δεδομένων φορτίων και πλοίων της MSC, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Γίνε μέλος του ομίλου MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A., με ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνάει τους77.000 εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεκινώντας από τη χώρα μας.Γνώρισε εκ των έσω, τις ευκαιρίες απασχόλησής που υπάρχουν στην Ελλάδα εσωτερικό και το εξωτερικό στα μεγαλύτερα τμήματα της ναυτιλίας τακτικών γραμμών σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, από την Ελλάδα και πολλές

άλλες εταιρείες του ομίλου.

Απαιτούμενα προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας, ή του εξωτερικού

-Χειρισμός Η/Υ

-Άριστη γνώση Αγγλικών

-Συνέπεια, Υπευθυνότητα, Ομαδικό πνεύμα

-Διαθεσιμότητα για άμεση πρόσληψη

-Καμία Προϋπηρεσία

Παροχές:

-Εργασία γραφείου σε ένα διεθνές και πολλά υποσχόμενο περιβάλλον, στον Πειραιά(5 λεπτά από τον Ηλεκτρικό Σταθμό)

-Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου, από την πρόσληψη

-Πλήρης απασχόληση (8ωρη)

-Συνεχής εκπαίδευση από την πρώτη ημέρα της πρόσληψης

-Ευκαιρίες απασχόλησής και στο εξωτερικό

Αποστολή βιογραφικών:

Βιογραφικά: grc-careers@msc.com

Σχετικός σύνδεσμος:

…………………………………………………………………………………………….
Δείτε εδώ θέσεις εργασίας από το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ
……………………………………………

 

………………………………………………

 

Dot by Dot LtD is a business and technology solutions provider located in Athens, Greece. Dot by Dot designs, develops and supports cutting-edge technologies and processes for its clients, relying on highly qualified, talented and dedicated professionals and leveraging innovation culture and persistence on quality.
Focusing on large scale integrated bedside terminals applications for hospitals and tailored admin technology solutions for enterprises, Dot by Dot delivers pioneer software products as well as IT and management services since 2012.

Dot by Dot is defined by its people and their passion to change the way the world moves on.

Position Summary

We are seeking for a C# developer to join the team for a major software development project for a Canadian organization as well as other running projects and participate passionately in the implementation cycle and contribute keenly to the workflow’s improvement and the team’s well being.

 

Responsibilities

 • You design and develop Microsoft C# .NET solutions
 • You work with a mix of technologies, including SQL servers, MongoDB, Linux Servers, Node.js, Vue.js and more
 • You participate as a team member in the implementation, automation, support and installation processes of our products
 • You install/deploy develop, pre-produce, and produce environments as needed
 • You learn, adjust and excel in the technology/tools selected for the implementation of the projects.
 • You are maintaining the code that has already been written
 • Your code is reviewed
 • You are delivering weekly or bi-weekly releases
 • You test and document code
 • You evaluate the current workflow and ensure utilization and improvement of standards, processes, and tools

Qualifications

 • You are knowledgeable about the communication workflow between entities specified in the HTTP protocol
 • You understand .NET applications that run on Windows
 • You understand web applications and services
 • You understand the limitations and the benefits of the Javascript programming language
 • You are fluent in english
 • You have good communication skills and team spirit
 • Your experience revolves around client / server architecture.
 • You have fulfilled any military obligations
 • You are a team player and enjoy sharing knowledge, mentality and standards as well as meeting common goals
 • You are keen on solving problems, facing challenges and completing missions
 • You dare to present your work and ideas to others regardless of any barrier
 • You are positive and adaptive to new and different solutions
 • You take pride in your work and try to improve while working
 • You have the criteria to balance quality, time and scope per task and conditions

 

You get extra credit for:

 • Experience with 3rd party libraries and tools, valuing revision control software like Git
 • Knowing how to approach, design and apply development testing, appreciating and having used ticketing in software development
 • Being comfortable with Linux stacks

Our offer

 • An opportunity to be part of a creative and passionate development team
 • A rather casual environment with flexible personalized rules
 • Space to grow as a professional and as an individual
 • End to end experience in various technologies on a dynamically evolving solution that already counts various international installations
 • Flexible remote working and/or part time if desired

How to apply

In case the above feel matching to you, send us your CV and a cover text explaining why we should choose you for this job. Feel free to send a sample of your work, a technical blog that you write, your github account, any open source projects that you have contributed or maintained or anything that might help us evaluate if you are a match to our current team

Εφόσον σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη αγγελία, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα.

 

Δείτε εδώ θέσεις εργασίας από το Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

Σχολιάστε

Top