Μοντέλα διδασκαλίας: κριτική σκέψη και αντεστραμμένη τάξη

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Σεπ• 19•21
  • Διαλεκτικό (διερεύνηση – εστίαση – διαλεκτική σύνθεση απόψεων)
  • Μοντέλο συνεργατικής μάθησης (προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό φύλλων εργασίας, χωρισμός μαθητών σε ομάδες, συνεργασία- μελέτη, ενθάρρυνση /ανατροφοδότηση)
  • Μοντέλο ομαδικής έρευνας ή σχεδίου δράσης (project) Επιλογή θέματος, συνεργατικός σχεδιασμός, υλοποίηση, παρουσίαση, αξιολόγηση
  • Μεταγνωστικό μοντέλο (γνώση στόχων και στρατηγικών): ικανότητα περίληψης, πρόβλεψης, επιλογή σημαντικών στοιχείων, συσχέτιση πηγών, σύνδεση με την πράξη: εργασία ανά δυο, παρουσίαση ως καθηγητές

rlo-ct-wheel-base

  • Μοντέλο κριτικής διδασκαλίας (χάρτης εννοιών, γραμμή δράσης, συσχετικό διάγραμμα, συσχέτιση εννοιών, υποθέσεις, δες προγράμματα: «φιλοσοφία για παιδιά» M. Lipman, πρόγραμμα «αποθέματα γνωστικής έρευνας του De Bono, πρόγραμμα «Συντελεστικός εμπλουτισμός» του R. Feuerstein, κλπ )
  • Μοντέλο δημιουργικής σκέψης (καταιγισμός ιδεών, μελέτη περίπτωσης, παίξιμο ρόλων, προσομοίωση, ομάδες εργασίας, εκπαιδευτική επίσκεψη, συνέντευξη από ειδικό, φύλλο αυτοαξιολόγησης).
  • Μοντέλο διαφοροποιημένης παιδαγωγικής (χωρισμός των μαθητών ανάλογα με τον τρόπο μάθησης τους: στοχαστικοί- θεωρητικοί- πραγματιστές – ενεργητικοί, την ετοιμότητα μάθησης, μαθησιακό συμβόλαιο, πολλαπλοί τρόποι πρόσβασης στο υλικό),
  • μέθοδος ανταπόκρισης  στην παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες
  • βιωματική μάθηση
  • Αξιοποίηση της τέχνης, The Artful Thinking Final Report

Βιβλιογραφία

Κουλαιδής, Β. (2007) . Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της κριτικής  δημιουργικής σκέψης,  ΟΕΠΕΚ

Sprenger, M. (2008). Differentiation through learning styles and memory (2nd ed.). Corwin Press.

Heard J., Scoular, C., Duckworth, D., Ramalingam, D., & Teo, I. (2020). Critical thinking:
Skill development framework. Australian Council for Educational Research.

Η Ανεστραμμένη Τάξη στη Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια Ανασκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας
Χαράλαμπος Μουζάκης (https://orcid.org/0000-0001-8744-6627), Παναγιώτα Δανοχρήστου (https://orcid.org/0000-0002-4207-6869), Γιώργος Κουτρομάνος (https://orcid.org/0000-0002-8542-9329)
Γαριού, Αγγελική; Μανούσου, Ευαγγελία; Αρλαπάνος, Γεώργιος; Σπανακά, Αδαμαντία (2015-11-01). «Διερεύνηση της εφαρμογής του μοντέλου της «αντεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματική μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Έρευνα δράσης» (στα gr). Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 8 (2Α). doi:10.12681/icodl.35. ISSN 2459-4210.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας

Ημερομηνίες διεξαγωγής 15-17 /5/2020

και στο:

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φιλολόγων στην παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων-3-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00-20:30

Τίτλος σεναρίου:

Διδασκαλία Γλώσσας και Λογοτεχνίας με Συνεργατική Αξιοποίηση Εγγράφων on line,

 «Διδακτικές δοκιμές με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων συνεργατικής μάθησης».

Δείτε και το Διδακτικό σενάριο για το μάθημα της Ιστορίας ΕΔΩ και Γλώσσας

Σχολιάστε

Top