Νέα προγράμματα σπουδών

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 26•15

biblioΤα δύο ΦΕΚ που καθορίζουν το πρόγραμμα σπουδών για την Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.

fek_940b_2015_ps_lat_xhm_c_gel_2015

-Το ΦΕΚ 940 τΒ΄ 25-05-2015 που αφορά το μάθημα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών: Λατινικά και το μάθημα προσανατολισμού Θετικών σπουδών: Χημεία

.ΦΕΚ 941

-Το ΦΕΚ 941 τΒ΄25-05-2015 που αφορά όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.
Άρθρο μόνον
Για τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα εφαρμοστούν τα κάτωθι Προγράμματα Σπουδών:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Θρησκευτικά 2289/Γ2/26−03−1998 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 406)
Νεοελληνική Γλώσσα 1088/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 561)
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1091/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 344)
Ιστορία 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)
Βιολογία 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 366)
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 24περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»
Ξένη Γλώσσα Αγγλικά 3994/Γ2/30−08−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1868)
Γαλλικά 2896/Γ2/16−08−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1082)
Γερμανικά Π.Δ. 262/1997 (ΦΕΚ Α΄ 189)

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 1090/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 342)
Ιστορία 101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1313), όπως τροποποιήθηκεμε την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)
Λογοτεχνία 63803/Γ2/06−07−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1064)
Κοινωνιολογία 99624/Γ2/17−09−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1374)

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθηματικά 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)
Φυσική 10583/Γ2/03−02−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 150)
Βιολογία 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 366)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 345)

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Μαθηματικά 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 20 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»
Ιστορία 101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1313), όπως τροποποιήθηκε με την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε ΠρογραμματιστικόΠεριβάλλον (ΑΕΠΠ) 1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 345)
Κοινωνιολογία 99624/Γ2/17−09−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1374)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα Αγγλικά 3994/Γ2/30−08−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1868)
Γαλλικά 2896/Γ2/16−08−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1082)
Γερμανικά Π.δ. 262/1997 (ΦΕΚ Α΄ 189)
Ελεύθερο Σχέδιο 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131)άρθρο 42 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίαςτου μαθήματος»
Γραμμικό σχέδιο 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131),άρθρο 41 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίαςτου μαθήματος»
Ιστορία της Τέχνης 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131),άρθρο 40 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίαςτου μαθήματος»
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνκαι Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ) 19306/Γ2/22−02−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 252),Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΕ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

 

Αγγλικά 3994/Γ2/30−08−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1868)
Γαλλικά 2896/Γ2/16−08−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1082)
Γερμανικά Π.δ. 262/1997 (ΦΕΚ Α΄ 189)
Ελεύθερο Σχέδιο 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131)άρθρο 42 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας

του μαθήματος»

Γραμμικό σχέδιο 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131),άρθρο 41 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας

του μαθήματος»

Ιστορία της Τέχνης 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131),άρθρο 40 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας

του μαθήματος»

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνκαι Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ) 19306/Γ2/22−02−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 252),Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΕ

Σχολιάστε

Top