ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 23•16

ΠΑΠΕΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΠΕΙ

kesyp2ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

> Οδηγός για το Πανεπιστήμιο

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
> Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
> Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
> Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
> Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
> Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
> Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
> Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
> Τμήμα Πληροφορικής
> Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

e periodiko

Σχολιάστε

Top