«Βοηθώντας τον Οδυσσέα να φτάσει στην Ιθάκη»

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 05•15

Μπιλανάκη Ελευθερία, Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Διημερίδα 30/3/2015 ΚΥΒΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

31/3/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ο τίτλος: «Βοηθώντας τον Οδυσσέα να φτάσει στην Ιθάκη» αφορά στην ανάπτυξη Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας στο οποίο χρησιμοποιείται ο γνωστός μύθος της Οδύσσειας υπό το πρίσμα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Οι μεταβάσεις από το ένα στάδιο της ζωής στο άλλο επηρεάζουν τον γνωστικό και συναισθηματικό  κόσμο του ανθρώπου. Ειδικά οι μαθητές βρίσκονται σε κρίσιμα στάδια και διλήμματα, όπου πρέπει να επιλέξουν ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσουν.

Συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με το φόβο που προκύπτει από την αντιμετώπιση του καινούριου και του αγνώστου.
Το σχολείο αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων  επικοινωνίας και συνεργασίας  σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο  που θα επιτρέψουν στο νέο να λαμβάνει αποφάσεις και να προχωρά στα επόμενα βήματα της ζωής του.

Το θεατρικό δρώμενο προτείνεται ως παιδαγωγική  διδακτική τεχνική στα πλαίσια της βιωματικής μεθόδου των σχολικών δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ (ΔΕΠΠΣ ΣΕΠ) και της ανίχνευσης στερεοτύπων.

  • Ποια διλήμματα έχει να αντιμετωπίσει ο Οδυσσέας μπροστά στη σπηλιά του Κύκλωπα;
  • Ποιος θα μπορούσε να είναι ο «κανείς» στη σύγχρονη εποχή;
  • Ποια είναι τα εφόδια του Οδυσσέα  στο ταξίδι;
  • Μπορούμε να δώσουμε άλλο τέλος στην ιστορία;
  1. Μπορούμε να κάνουμε επέκταση του σεναρίου, αν ναι σε ποια αντικείμενα και σε συνεργασία με ποιες ειδικότητες;
  2. Ποιες θεωρούνται ως δεξιότητες του 21ου αι. και πως μπορεί να καλλιεργηθεί η μεταγνώση;
  3. Ποια θεατρικά κείμενα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του ΣΕΠ   στο Λύκειο;
  4. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες και πως;
  5. Πως συνδέεται με τη συγγραφή επαγγελματική μονογραφίας από τους μαθητές;

Το θεατρικό δρώμενο με τίτλο : «Βοηθώντας τον Οδυσσέα να φτάσει στην Ιθάκη» είναι μέρος της μεθοδολογίας ανάπτυξης  Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας που αναπτύχθηκε στη Διημερίδα ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ στο ΚΥΒΕ 30/3/2015 και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου 31/3/2015

 

ΣΧΕΤΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε., Συμβουλευτική – Προσανατολισμός. Τόμος Δεύτε­ρος: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Ζ΄ έκδ.), Μ.Π. Γρηγόρης, Αθήνα, (1999β)., σελ . 282. Η μετάβαση., και σελ. 290. Η απόκτηση δεξιοτήτων ζωής.

ΚΟΣΜΙΔΟΥ -HARDY, X. Θεωρητικά ζητήματα για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (2008). 1ος τόμος. Λήψη απόφασης και μετάβαση σελ. 161 και 162., Παίξιμο ρόλων σελ. 191.

AMUNDSON, N. , POEHNELL, G. Σταυροδρόμια καριέρας, (2008) ΕΚΕΠ.
Ακολούθησε τον Οδυσσέα!

Σχολιάστε

Top