Γενικό Λύκειο 2019-2020

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 06•18
Νέα Γ’ Λυκείου31-05-19 Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το έτος 2019-2020 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ pdf

Βιβλιο Μαθητη

pdf-icon Βιβλίο Μαθητή

9.29MB
28-08-2018

Γραμματικη τηΣ ΑρχαιαΣ ΕλληνικηΣ

Συντακτικο τηΣ ΑρχαιαΣ ΕλληνικηΣ

ΦακελοΣ Υλικου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Βιβλιο Μαθητη folder-save-icon Βιβλιο Εκπαιδευτικου folder-save-icon Θεματικοι κυκλοι folder-save-icon ΓλωσσικεΣ ΑσκησειΣ folder-save-icon ΦακελοΣ Υλικου

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΕΠ)

 

με τέσσερα 6ωρα μαθήματα κάθε εβδομάδα(+ Θρησκευτικά για 1 ώρα, Γυμναστική για 2 ώρες και Μάθημα Επιλογής για 2 ώρες)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσσερεις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.»

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Με το νέο σύστημα πάλι θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα προκειμένου να πάρουν το απολυτήριό τους

και αυτά τα 4 μαθήματα είναι τα ίδια στα οποία θα εξεταστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

 

Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων κατατάσσονται σε τέσ-σερα επιστημονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες.(Αρχαία, Ιστορία, Γλώσσα και Κοινωνιολογία)

2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.(Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γλώσσα)

3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής.(Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γλώωσα)

4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.(Μαθηματικά, Πληροφορική, Α.Ο.Θ, Γλώσσα).

 

ΠΕΔΙΑ

Απολυτήριο Λυκείου και διασφάλιση του αδιάβλητου των ενδοσχολικών εξετάσεων

ΤΕΣΤL

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, θα χωριστούν σε ομάδες ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, θα επιλέγονται με κλήρωση στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πέντε καθηγητές της ομάδας σχολείων που δίδαξαν το μάθημα.-

Η ομάδα καθηγητών θα προετοιμάζει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες του ΙΕΠ.

- Το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος και θα είναι κοινά ανά ομάδα σχολείων

- Τα θέματα θα στέλνονται στους μαθητές των σχολείων μέσω ηλεκτρονικής κωδικοποιημένης μετάδοσης, με προδιαγραφές που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας.

- Η εξέταση παραμένει δίωρη.-

Επιτηρητές θα είναι καθηγητές από διαφορετικά σχολεία αλλά και διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος.

- Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο και ένας από το ιδιωτικό σχολείο.- Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.

Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια ΕκπαίδευσηΚαθιερώνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνο με το Απολυτήριο.Είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη καθιέρωση της ελεύθερης πρόσβασης σε βάθος χρόνου και με σταδιακή ετήσια αύξηση της βαρύτητας του βαθμού του Απολυτηρίου.ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΚατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής δεν θα προσμετρηθεί ο βαθμός του Απολυτηρίου για την πρόσβαση, προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία προσαρμογή στο νέο σύστημα.Τη δεύτερη χρονιά ο βαθμός του Απολυτηρίου θα συμμετέχει κατά 10% στον τελικό βαθμό πρόσβασης, ποσοστό το οποίο θα αυξάνει κάθε χρόνο.
symvolaio
Α΄ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣΩς προς την ελεύθερη πρόσβαση, οι μαθητές θα δηλώνουν τις προτιμήσεις τους σε 10 τμήματα, αφού σύμφωνα με στατιστικά μοντέλα ο αριθμός αυτός (10 τμήματα) είναι ικανός να οδηγήσει σημαντικό αριθμό υποψηφίων σε σχολές της προτίμησής τους μόνο με τον βαθμό του Απολυτηρίου.Για τους υπόλοιπους υποψηφίους η εισαγωγή θα γίνεται με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε 4 εξεταζόμενα μαθήματα. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ-animated-train-image-0001ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το αμέ-σως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος απο-φοίτησης ως εξής:α) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κα-τευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστι-κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού:αα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλει-στικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο5, ββ) με την επιτυχή ολο-κλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ ́ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της πα-ραγράφου 5,β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευ-τικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυ-νομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.ΜΕΤΑΒΟΛΕΣΤΕΠ

Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΠΕ μεταβάλλονται κάθε ακαδη-μαϊκό έτος ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την Α ́ Δήλωση προτί-μησης χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο.

δ) Αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν, σύμφωνα με την Α ́ Δήλωση προτί-μησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στην νέα ομάδα προσανατολισμού

ΔΗΛΩΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Οι μαθητές στις Α ́ Δηλώσεις προτίμησης των οποί-ων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ ́ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυ-μούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρχική Δήλωση Α ́.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι μαθητές της Γ ́ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξε-τάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστη-μονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α ́ Δήλωση προτίμησης.car.jpg

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ 10% ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 90%

Για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσε-ρα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτη-ρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσά-ρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελ-λαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προ-βλεπόμενης μέγιστης δυνατής.

Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτωση

α ́, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή,

γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.».

                ΕΣΠΕΡΙΝΟ

2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως εξής:αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευ-θύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.:

ααα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελ-λαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμή-ματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 5,

βββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ ́ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρό-σβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμ-φωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 5, ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδι-κών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέ-ων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτι-λίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

 

 

 

 

 

Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αυξάνεται το ποσοστό θέσεων σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων που θα διατίθενται στους αποφοίτους ΕΠΑΛ από 5% σε 10% μέσα από τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις.

Παραμένει το 5% των θέσεων σε σχολές και τμήματα: πολυτεχνικές, ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές, φυσικής, βιολογίας και γεωλογίας.

Διατηρείται το 20% σε ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ.

Επίσης προβλέπεται η πρόσβαση σε στρατιωτικές σχολές με ποσοστό θέσεων που θα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση.

Παραμένει επίσης το 1% επιπλέον θέσεων για τα εσπερινά ΕΠΑΛ που διευρύνεται με όλες τις πανεπιστημιακές σχολές.

Επίσης παραμένει το δικαίωμα επιλογής των αποφοίτων τους να συμμετέχουν στις εξετάσεις με τα ημερήσια ΕΠΑΛ για περισσότερες επιλογές.

Η πρόσβαση γίνεται σε σχολές και τμήματα που είναι συναφή ή αντίστοιχα με τους τομείς των ΕΠΑΛ.

08-04-19 Το Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.05.2019 Σελίδες 164 (1933 – 2096)

new-8_e0

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΕΚ B 1790 – 21.05.2019ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΓ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ B 2881 – 05.07.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.07.2019 Σελίδες 16 (35085 – 35100)

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ(σύνολο ωρών 32) Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες Θρησκευτικά 1

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 6

Φυσική Αγωγή 2

Σύνολο 9ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(6 ώρες κάθε μάθημα συν 1 ώρα ανά μάθημα για επίλυση αποριών, ανακεφαλαίωση κ.λπ.)

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες Αρχαία Ελληνικά 7
Ιστορία 7

Κοινωνιολογία 7

Σύνολο 21

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ώρες Φυσική 7

Χημεία 7

Μαθηματικά 7

Σύνολο 21

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Ώρες Φυσική 7

Χημεία 7

Βιολογία 7

Σύνολο 21

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ώρες Μαθηματικά 7

Πληροφορική 7

Οικονομία 7

Σύνολο 21

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα)

Ώρες Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ελεύθερο Σχέδιο 2 Γραμμικό σχέδιο 2 Λατινικά 2
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21.05.2019 Σελίδες 4 (20907 – 20910)

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

21-05-19 Από 22 Μαΐου έως 17 Ιουνίου οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Eγγραφής και Μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

15-05-19 Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αλλαγές για το νέο Λύκειο

  • Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων
  • Τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης
  • Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών
  • Υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης
  • Τρόπος διατύπωσης των θεμάτων
  • Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
  • Αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου
  • Τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

ΦΕΚ B 1674 – 14.05.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.05.2019 Σελίδες 16 (19433 – 19448)

koudouni«1

. Η Α ́ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελείτάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

2. Στη Β ́ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού,

Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ B 2881 – 05.07.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05.07.2019 Σελίδες 16 (35085 – 35100)

……..

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ B 1704 – 16.05.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16.05.2018 Σελίδες 8 (18723 – 18730) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
ΦΕΚ B 120 – 23.01.2018 ΑΠΟΥΣΙΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.01.2018 Σελίδες 32 (1923 – 1954)
 

ΦΕΚ B 1790 – 21.05.2019
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21.05.2019 Σελίδες 4 (20907 – 20910) 

………….

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υ.Α. 3807/Β/4/9/2018
Υπουργική Απόφαση 139454/Δ2/2018 – ΦΕΚ 3807/Β/4-9-2018

Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-139454d22018.html

ΦΕΚ B 3807 – 04.09.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04.09.2018 Σελίδες 8 (47731 – 47738)

………………

Υπουργική Απόφαση 108279/Δ2/2016 – ΦΕΚ 2182/Β/14-7-2016

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

04-09-18 Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 – 2019 Το έγγραφο σε μορφή pdf 

04-09-18 Οδηγίες για τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2018 – 2019 Το έγγραφο σε μορφή pdf

04-09-18 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στην Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2018–19 Το έγγραφο σε μορφή pdf

ΙΕΠ

30-08-18 Τι αλλάζει στην εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019 Η Υπουργική Απόφαση σε μορφή doc

ΦΕΚ B 3807 – 04.09.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 04.09.2018 Σελίδες 8 (47731 – 47738) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

6-08-18 Ο Νόμος 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ 155.2015 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ 2019 ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ B 3411 – 10.08.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 14.08.2018 Σελίδες 8 (42641 – 42648)

Σχολιάστε

Top