Ο οικονομολόγος

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 22•16

Ο οικονομολόγος

 

Ο οικονομολόγος μελετά δεδομένα/στατιστικές, εντοπίζει/διερευνά τις τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα, προτείνει τρόπους για την βελτίωση της λειτουργίας & της αποδοτικότητας του οικονομικού συστήματος & την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των τάσεων Οι τάσεις που αναλύει ένας οικονομολόγος μπορεί να αφορούν τόσο την εθνική και διεθνή οικονομία, όσο και μία επιχείρηση ή ένα συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό.

Περιβάλλον

Οι απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων οικονομικών σχολών αποτελούν την κύρια πηγή στελεχών των οικονομικών και άλλων τμημάτων φορέων, οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, ιδρυμάτων, κέντρων ερευνών και δημοσίων υπηρεσιών. Σε αυτούς τους χώρους απασχολείται η πλειοψηφία των οικονομολόγων. Οι απόφοιτοι σχολών μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να απασχοληθούν σε βοηθητικές θέσεις στους παραπάνω χώρους, υπό την επίβλεψη ανώτερων στελεχών


ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΠΕΙ

Οικονομικής Επιστήμης ΠΑΠΕΙ

Oργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΠΕΙ

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΠΑΠΕΙ

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑΠΕΙ

Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΠΑΠΕΙ

Ναυτιλιακών Σπουδών

Πληροφορικής ΠΑΠΕΙ

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Οικονομικής Επιστήμης

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογία

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Στατιστικής

Πληροφορικής

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομικών Επιστημών

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ

Οικονομικών Επιστημών

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ

Οικονομικών Επιστημών

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΘ

Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης (Κομοτηνή)

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Οικονομικών Επιστημών

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΧΙΟΣ)

Ναυτιλίας και Επιχειρησιακών Υπηρεσιών

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ

Δημόσιας Διοίκησης

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οικονομικών Επιστημών

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Aγρίνιο)

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οικονομικών Επιστημών (ΒΟΛΟΣ)

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οικονομικών Επιστημών (ΤΡΙΠΟΛΗ)

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΠ

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

  σε video
καθώς και στο youtube εδώ
και μετά προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια επαγγελματική μονογραφία.
Συναφείς σπουδές
ΔΕΣ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΙΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Εκτίμησε τις απαιτούμενες ικανότητες εδώ

Σχολιάστε

Top