Ο οικονομολόγος

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 22•16

Δείτε για το επάγγελμα του οικονομολόγου σε video
και μετά προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια επαγγελματική μονογραφία.

Αντικείμενο

Bar_chart

Σπουδές- σχολές

biblio
Συναφείς σπουδές

Φύση εργασίας

Εικόνα2
Πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα

Προοπτικές

Μπορείτε να φτιάξετε μια επαγγελματική μονογραφία χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ερωτήσεις
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ –ΚΟΣΤΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΩΡΑΡΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Σχετικά
ο μαθηματικός- video
ο φυσικός

Σχολιάστε

Top