Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 17•18

 

  • Πολυτεχνική Σχολή

   • Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
   • Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΦΕΚ Ίδρυσης Τμήματος 72Α’/10.03.2000) ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

    Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της:

    Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους οποίους διεισδύουν όλο και περισσότεροι «νέου τύπου» μηχανικοί. Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει στο να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς εργασίας με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση, ικανά τα ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

   • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
   • Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 1997 (ΦΕΚ 223/1997, τεύχος Α). H αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικής τεχνολογικής παιδείας, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους:
    • Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανωτάτης παιδείας σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
    • Την τεχνολογική κατεύθυνση σπουδών.
    • Την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την ένταξη και προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές.
    • Την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που να τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν σε ανταγωνιστικά εργασιακά περιβάλλοντα, να δραστηριοποιηθούν στην έρευνα και να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, να παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας δια της δια βίου εκπαίδευσης.

    Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΦΕΚ 3524/21.08.2018)
    Το Τμήμα διατηρεί διαδικτυακό τόπο αποφοίτων (Alumni) στη διεύθυνση: https://alumni.icsd.aegean.gr/.

      Προφίλ Τμήματος (Μάρτιος 2022)
      Παρουσίαση Τμήματος (Οκτώβριος 2021)
    • Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Έληξε στις 10-09-2018 23:59)
    • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Έληξε στις 10-09-2018 23:59)
    • Ψηφιακή Καινοτομία & Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Έληξε στις 30-09-2018 23:59)
    • Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήματα (Έληξε στις 10-09-2018 23:59)
    • Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς – ΙοΤ (Έληξε στις 21-09-2018 23:59)
   • Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
   • Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΠΣ) έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας σύγχρονες προσεγγίσεις (design thinking, systems thinking). Η προσέγγιση της επιστήμης της σχεδίασης στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΜΣΠΣ χαρακτηρίζεται από τη διεπιστημονικότητα, την εφαρμογή σύγχρονων θεωριών και μεθοδολογιών, την έμφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της σχεδίασης, την επένδυση στις νέες τεχνολογίες και, τέλος, τη σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσα από σχεδιαστικά projects που αντλούν έμπνευση από προβλήματα πρακτικής φύσης
   • .Γνωστικά αντικείμενα / θεματικές:
    • Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών
    • Σχεδίαση απτών προϊόντων (με H/Υ)
    • Σχεδίαση υπηρεσιών.

     

    Προοπτικές απασχόλησης:

    • Σχεδίαση & ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. web / κινητές εφαρμογές, παιχνίδια)
    • Σχεδίαση εμπειρίας χρήστη (User Experience design)
    • Σχεδίαση διάδρασης (interaction design)
    • Σχεδίαση βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων
    • CAD / CAM
    • Σχεδίαση εσωτερικών χώρων (interior design)
    • Σχεδίαση υπηρεσιών
    • Σχεδίαση παραγωγής
    • Ψηφιακό marketing
    • Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (Έληξε στις 09-09-2018 23:59)
  • Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

   • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
   • ο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης συνθέτει ένα διεπιστημονικό πλαίσιο για την κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως ανθρωπολογικού και κοινωνικού φαινομένου που βασίζεται, που βασίζεται στην πολυμέρεια των γνώσεων, στο κοινωνικο-πολιτικό συγκείμενο και στον  συνδυασμό θεωρίας και εφαρμοσμένης επιστήμης.
   • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει κεντρικό στόχο:Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
    • Να καλλιεργήσει στους/στις φοιτητές/τριες και μελλοντικούς/ες εκπαιδευτικούς πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
    • Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση των αυριανών εκπαιδευτικών και πολιτών.
    • Να καταστήσει τους/τις φοιτητές/τριες φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της εξισορροπημένης ανάπτυξης του τόπου τους.
    • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και φοιτήτριές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
    • Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης λαών και των πολιτισμών.
    • Να παρέχει εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών/τριών τους.

     

    Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

    Καλύπτει ισότιμα όλο το φάσμα των επιστημών της Παιδαγωγικής (ανθρωπιστικές, κοινωνικές και θετικές επιστήμες). Εμπεριέχει όλα εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στον διδακτικό μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (ενδεικτικά: Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας, ΤΠΕ). Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται για εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Το Πρόγραμμα Σπουδών εντάσσει νέα γνωστικά αντικείμενα στον βαθμό που αυτό υπαγορεύεται από σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα.

    Η προσέγγιση μεγάλου φάσματος επιστημονικών πεδίων παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης περισσότερων, αλλά ισότιμων ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεων διαφοροποιημένου προγράμματος σπουδών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και φοιτητριών.

     

    Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

    Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό: Διδασκαλία σε σχολεία

    1. σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και σε ελληνικά σχολεία χωρών της ΕΕ και γενικότερα του εξωτερικού. Ειδικότερα, βάσει του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ Α167/30.9.1985 άρθρο 13) ρητά ορίζεται ότι για τον διορισμό σε θέση δασκάλου απαιτείται «πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων» (άρθρο 12§2&3)
    2. σε προγράμματα ειδικοτήτων επιστημών της αγωγής και εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με δεδομένο οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2§3.γ, νόμος 3848/2010 – ΦΕΚ Α71/19-5-2010),
    3. σε ποικίλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών σχολικής ηλικίας (ενδεικτικά: ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, χώροι δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για το παιδί κ.ά.)
    • Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Έληξε στις 17-09-2018 15:00)
   • Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
   • ο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης συνθέτει ένα διεπιστημονικό πλαίσιο για την κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως ανθρωπολογικού και κοινωνικού φαινομένου που βασίζεται, που βασίζεται στην πολυμέρεια των γνώσεων, στο κοινωνικο-πολιτικό συγκείμενο και στον  συνδυασμό θεωρίας και εφαρμοσμένης επιστήμης.
   • .Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει κεντρικό στόχο:Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
    • Να καλλιεργήσει στους/στις φοιτητές/τριες και μελλοντικούς/ες εκπαιδευτικούς πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
    • Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση των αυριανών εκπαιδευτικών και πολιτών.
    • Να καταστήσει τους/τις φοιτητές/τριες φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της εξισορροπημένης ανάπτυξης του τόπου τους.
    • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και φοιτήτριές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
    • Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης λαών και των πολιτισμών.
    • Να παρέχει εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών/τριών τους.

     

    Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

    Καλύπτει ισότιμα όλο το φάσμα των επιστημών της Παιδαγωγικής (ανθρωπιστικές, κοινωνικές και θετικές επιστήμες). Εμπεριέχει όλα εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στον διδακτικό μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (ενδεικτικά: Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας, ΤΠΕ). Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται για εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Το Πρόγραμμα Σπουδών εντάσσει νέα γνωστικά αντικείμενα στον βαθμό που αυτό υπαγορεύεται από σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα.

    Η προσέγγιση μεγάλου φάσματος επιστημονικών πεδίων παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης περισσότερων, αλλά ισότιμων ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεων διαφοροποιημένου προγράμματος σπουδών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και φοιτητριών.

     

    Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

    Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό: Διδασκαλία σε σχολεία

    1. σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία και σε ελληνικά σχολεία χωρών της ΕΕ και γενικότερα του εξωτερικού. Ειδικότερα, βάσει του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ Α167/30.9.1985 άρθρο 13) ρητά ορίζεται ότι για τον διορισμό σε θέση δασκάλου απαιτείται «πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων» (άρθρο 12§2&3)
    2. σε προγράμματα ειδικοτήτων επιστημών της αγωγής και εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με δεδομένο οι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2§3.γ, νόμος 3848/2010 – ΦΕΚ Α71/19-5-2010),
    3. σε ποικίλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών σχολικής ηλικίας (ενδεικτικά: ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, χώροι δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για το παιδί κ.ά.)
  • Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

   • Διοίκησης Επιχειρήσεων
   • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Δ.Ε. δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή. Στο πλαίσιο αυτό, ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών* ακόλουθων κατευθύνσεων:
    • Λογιστική – Χρηματοοικονομική
    • Διοίκηση
    • Τουρισμός*(* Η κατεύθυνση «Τουρισμός» δεν προσφέρεται πλέον στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018)

    Η ολοκλήρωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος συνδέεται άμεσα και με την παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακών σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα μας προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

    • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (ΔΠΜΣ Σ.Δ.Π.Τ.), που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, με ευθύνη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Χίο.
    • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α. (Π.Μ.Σ. Μ.Β.Α.) του Τ.Δ.Ε. που δέχθηκε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-02.
    • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – EXECUTIVE MBA, που
   • Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
   • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Δ.Ε. δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή. Στο πλαίσιο αυτό, ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών* ακόλουθων κατευθύνσεων:
    • Λογιστική – Χρηματοοικονομική
    • Διοίκηση
    • Τουρισμός*(* Η κατεύθυνση «Τουρισμός» δεν προσφέρεται πλέον στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018)

    Η ολοκλήρωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος συνδέεται άμεσα και με την παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακών σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα μας προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

    • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (ΔΠΜΣ Σ.Δ.Π.Τ.), που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, με ευθύνη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Χίο.
    • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α. (Π.Μ.Σ. Μ.Β.Α.) του Τ.Δ.Ε. που δέχθηκε τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-02.
    • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – EXECUTIVE MBA, που
  • Σχολή Θετικών Επιστημών

   • Μαθηματικών
   • Σκοπός του Τμήματος Μαθηματικών είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση σύγχρονων επιστημόνων και επαγγελματιών θετικής κατεύθυνσης με κριτική ικανότητα, ορθολογική και αναλυτική σκέψη, καθώς και δημιουργικό τρόπο επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.Με αυτά τα προσόντα και δεξιότητες, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να ανταπεξέρθουν στις απαιτήσεις και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της μηχανικής, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, τις επιστήμες και τις εφαρμογές των υπολογιστών, της οικονομίας, καθώς και να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην βιολογία, την ιατρική, ακόμα και στις κοινωνικές επιστήμες και την νομική.Γνωστικά αντικείμενα / θεματικές:Το γνωστικό αντικείμενου του Τμήματος Μαθηματικών εντάσσεται στον πυρήνα των φυσικών επιστημών. Το μεγάλο εύρος των μοντέρνων και παραδοσιακών πόρων που διαθέτει το Τμήμα Μαθηματικών επιτρέπει στο προσωπικό του να προσφέρει υψηλού επιπέδου μαθηματική εκπαίδευση και μόρφωση στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει δομηθεί σύμφωνα με διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, και να αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών και φοιτήτριών του πάνω σε όλους τους βασικούς κλάδους των Μαθηματικών, όπως:
    • Άλγεβρα
    • Ανάλυση
    • Γεωμετρία
    • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
    • Πιθανότητες και Στατιστική
    • Πληροφορική
   • Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
   • Σκοπός του Τμήματος Μαθηματικών είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση σύγχρονων επιστημόνων και επαγγελματιών θετικής κατεύθυνσης με κριτική ικανότητα, ορθολογική και αναλυτική σκέψη, καθώς και δημιουργικό τρόπο επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων.Με αυτά τα προσόντα και δεξιότητες, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να ανταπεξέρθουν στις απαιτήσεις και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της μηχανικής, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, τις επιστήμες και τις εφαρμογές των υπολογιστών, της οικονομίας, καθώς και να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην βιολογία, την ιατρική, ακόμα και στις κοινωνικές επιστήμες και την νομική.Γνωστικά αντικείμενα / θεματικές:

    Το γνωστικό αντικείμενου του Τμήματος Μαθηματικών εντάσσεται στον πυρήνα των φυσικών επιστημών. Το μεγάλο εύρος των μοντέρνων και παραδοσιακών πόρων που διαθέτει το Τμήμα Μαθηματικών επιτρέπει στο προσωπικό του να προσφέρει υψηλού επιπέδου μαθηματική εκπαίδευση και μόρφωση στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει δομηθεί σύμφωνα με διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, και να αναπτύσσει τις δεξιότητες των φοιτητών και φοιτήτριών του πάνω σε όλους τους βασικούς κλάδους των Μαθηματικών, όπως:

    • Άλγεβρα
    • Ανάλυση
    • Γεωμετρία
    • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
    • Πιθανότητες και Στατιστική
    • Πληροφορική
  • Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

   • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
   • Οι προπτυχιακές σπουδές οργανώνονται σε δύο κύκλους, καθένας από τους οποίους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Στον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρονται μαθήματα εισαγωγικού χαρακτήρα, ενώ εκείνα του δεύτερου κύκλου είναι περισσότερο εξειδικευμένα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τον βασικό κορμό των μαθημάτων στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Ιστορία, καθώς και υποστηρικτικά μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας, Γλωσσολογίας και Πολιτικής Φιλοσοφίας, τα οποία διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες των φοιτητών και φοιτητριών και προσφέρουν τη δυνατότητα καλύτερης εξοικείωσης με τους επιστημονικούς κλάδους που υπηρετεί το Τμήμα. Στον δεύτερο κύκλο σπουδών προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων, στη βάση των οποίων οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους ή να εξειδικευτούν επιλέγοντας μαθήματα με συγγενή θεματολογία. Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε έτους καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμονα την αρτιότερη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
   • Γεωγραφίας
    • Η Γεωγραφία μελετά μια σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία φυσικών και κοινωνικών φαινομένων που συμβαίνουν στο χώρο και το χρόνο – όπως, για παράδειγμα, την υποβάθμιση του εδάφους και την ερημοποίηση, την κλιματική αλλαγή, την παγκόσμια αλλαγή του περιβάλλοντος, τη μετανάστευση, την αστικοποίηση και την περιαστικοποίηση, την τουριστική ανάπτυξη, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την εκβιομηχάνιση και αποβιομηχάνιση, την ανάπτυξη πόλεων, περιφερειών και υπαίθρου, την παγκοσμιοποίηση, τις γεωπολιτικές ισορροπίες και συγκρούσεις.
    • Στο κέντρο της γεωγραφικής μελέτης είναι η ανάλυση, η κατανόηση και η ερμηνεία της κατανομής και της διαφοροποίησης στο χώρο φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών καθώς και της σχέσης μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος, οικονομίας και κοινωνίας.
    • Αναλύοντας και ερμηνεύοντας προβλήματα του χώρου, η γεωγραφία είναι σε θέση να αρθρώνει προτάσεις και τρόπους επίλυσής τους. Χωρίς να υποκαθιστά τις επιστήμες του σχεδιασμού και ρύθμισης του χώρου – Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Επιστήμη – η γεωγραφική ανάλυση αποτελεί απαραίτητο και αναπόσπαστο υπόβαθρο των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο χώρο όπως είναι, για παράδειγμα, τα προγράμματα περιφερειακής, τοπικής, και οικιστικής ανάπτυξης και σχεδιασμού, κοινωνικής, οικονομικής, αγροτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, τα έργα υποδομής, τα έργα βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
   • Τμήμα Κοινωνιολογίας
    • H ζωή του Τμήματος Κοινωνιολογίας ξεκινά από το 1999. Το Τμήμα υπάγεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εδρεύει στη Μυτιλήνη.Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιέχονται ολοκληρωμένοι κύκλοι μαθημάτων σε μια πλειάδα θεματικών για την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων κοινωνιολόγων. Καλύπτεται μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων τόσο στην κλασσική και σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία όσο και στην εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και την εμπειρική έρευνα.Τέτοια γνωστικά αντικείμενα είναι η Ιστορική Συγκριτική Ανάλυση, η Κοινωνική Πολιτική και η Πολιτική Κοινωνιολογία, η Αστική Κοινωνιολογία, η Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος, η Κοινωνιολογία των Θεσμών, οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Κοινωνική Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και η Εγκληματολογία. Παράλληλα, διδάσκονται συστηματικά Μέθοδοι και Τεχνικές Ποιοτικής και Ποσοτικής Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστική, Πληροφορική και Κοινωνική Δημογραφία, και διεξάγονται μια σειρά από εμπειρικές κοινωνικές έρευνες.Στο πλαίσιο αυτών των αντικειμένων διδάσκονται και μελετώνται διεξοδικά τα κοινωνικά κινήματα, η ιστορική ανάλυση και εξέλιξη του κράτους πρόνοιας, οι εξελίξεις στην εργασία, οι μεταβαλλόμενες πολιτικές γύρω από τη μετανάστευση, οι κοινωνικές συγκρούσεις και ο πόλεμος, οι διαδικασίες συγκρότησης της κοινωνικής ταυτότητας και η κοινωνικοποίηση, αλλά και ζητήματα όπως η διαχείριση της υγείας, και η ένταξη και ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας.
  • Σχολή Περιβάλλοντος

   • Περιβάλλοντος
   • Προσφέρει ένα ξεχωριστό και πλήρως εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις Πρόγραμμα σπουδών που:
    (i) δίνει έμφαση στη «διεπιστημονικότητα» του γνωστικού αντικειμένου «Περιβάλλον», ως θεμελιώδη μέθοδο προσπέλασης του κεντρικού αντικειμένου/ζητήματος, μέσα από τη σύνθεση γνώσης και μεθόδου στα επιμέρους πεδία της Οικολογίας/Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Περιβαλλοντικής Επιστήμης/Μηχανικής και Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών Περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της σχετικής Οικονομικής Θεωρίας και διάστασης,

    Το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει σήμερα:

    • Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ( 4-ετής φοίτηση) που οδηγεί στο δίπλωμα του Περιβαλλοντολόγου Επιστήμονα.
    • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (1-ετής φοίτηση) που προσφέρουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
    • Διδακτορικό πρόγραμμα που οδηγεί στην εκπόνηση διατριβής και την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη (ελάχιστη διάρκεια 3 χρόνια).
    • Δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

    Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό “Ιδρυμα της χώρας που προσφέρει προπτυχιακούς τίτλους σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Ωκεανογραφίας και τις Θαλάσσιες Επιστήμες. Η οικονομία μιας χώρας σαν την Ελλάδα, με 6000 νησιά και περισσότερα από 13000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, εξαρτάται προφανώς από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, και οι σπουδές στην Ωκεανογραφία και στις Θαλάσσιες Επιστήμες αποκτούν ειδική βαρύτητα, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες για επιστημονικό δυναμικό με ολοκληρωμένη κατάρτιση σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων του.

     

    Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

    • Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών προσφέρουν κατάρτιση:
    • σε θέματα διεργασιών θαλάσσιου περιβάλλοντος (φυσική, χημική, γεωλογική και βιολογική ωκεανογραφία)
    • θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας
    • ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος και αλιευμάτων
    • διαχείρισης οικοσυστημάτων και βιολογικών πόρων
    • υδατοκαλλιεργειών
    • περιβαλλοντικών μελετών.

     

    Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων (π.χ. επεξεργασία δορυφορικών και γεωφυσικών δεδομένων, GIS, ανάλυση χρονοσειρών περιβαλλοντικών δεδομένων, επεξεργασία εικόνας για ανάλυση θαλάσσιων βιοκοινοτήτων και παρακολούθηση ακτών, υδροακουστική τεχνολογία, μορφοδυναμικά και υδρολογικά μοντέλα).

     

    Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων: 

    Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών:

    • εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και λαμβάνουν τη σχετική άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ιχθυολόγου που είναι υποχρεωτική σε μονάδες Ιχθυοκαλλιεργειών (Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α), σε Επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε Μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε Βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σε Ιχθυόσκαλες, καθώς επίσης και για τη σύνταξη Μελετών επενδυτικών σχεδίων Υδατοκαλλιεργειών, βάσει όσων προβλέπονται από το Π.Δ. «’Ασκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού».
    • μπορούν να διορίζονται ως πτυχιούχοι του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/Α) σε θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, όπως Δήμους και Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων – ΤΕΔΚ, Οργανισμούς εποπτευόμενους από ΟΤΑ),. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ένταξη των αποφοίτων του Τ.Ω.Θ.Β.Ε. στις διαδικασίες πρόσληψης Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης για διδασκαλία περιβαλλοντικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση.
    • μπορούν να απασχοληθούν ως Ωκεανογράφοι και Θαλάσσιοι Βιοεπιστήμονες στην Υδρογραφική Υπηρεσία, σε Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, καθώς και στον Ιδιωτικό Τομέα, σε Επιχειρήσεις και Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας (Ιχθυοκαλλιέργειες και Οστρακοκαλλιέργειες), σε Εταιρείες Περιβαλλοντικών Μελετών, Θαλάσσιων και Παράκτιων Κατασκευών, Εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων Ορυκτών πόρων, Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ και σε Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας (Εργαστήρια ελέγχου Ποιότητας νερών ΟΤΑ, Ιδιωτικά Εργαστήρια, κ.λπ.).
     

ΠΗΓΗ: ΕΔΩ

Σχολιάστε

Top