Προβλήματα συμπεριφοράς

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουν• 04•19
Προβλήματα συμπεριφοράς και τρόπος αντιμετώπισης
Μορφές συμπεριφοράς που δηλώνουν απροσεξία στο μάθημα, αδιαφορία, «αντίδραση», «υπερκινητικότητα», «εριστικότητα», «περιφρόνηση» προς τη σχολική ζωή, «λεκτική ή σωματική βιαιοπραγία» που προβληματίζουν το διδάσκοντα. (Ματσαγγούρας, 2008, Kουρκούτας Η., 2007).
Εκτός από τα μικροπροβλήματα εμφανίζονται και τα επίμονα προβλήματα συμπεριφοράς που δεν αντιμετωπίζονται με τους συνήθεις παιδαγωγικούς  τρόπους πχ. προοδευτική παρέμβαση, υπενθύμιση κανόνων, αλλαγή θέσης, αλλά συνήθως με επιπλήξεις  ή και με επιβολή  ποινών.
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Σε περίπτωση αντιμετώπισης ιδιαίτερου περιστατικού έχουν προταθεί διάφορες επιστημονικές πρακτικές, όπως αυτή της οικοσυστημικής προσέγγισης (Μοlnar A.- Linquist B. , 1996) και της αναπλαισίωσης, της ατομικής συμβουλευτικής συνάντησης που έχει ως βάση την ενσυναίσθηση, η ενίσχυση της αυτορρύθμισης και η σταδιακή τροποποίηση συμπεριφοράς σε μια συμβουλευτική σχέση διαρκείας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από ειδικό φορέα.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2011ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ2011
Εισήγηση Μπιλανάκη σε Διεθνές Συνέδριο Παν. Αιγαίου
«Aντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής».
Ένταξη στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Πρακτικά του Συνεδρίου , σελ. 812
Θέμα Συνεδρίου: «Έρευνα, εκπαιδευτική πράξη και πολιτική»
Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου:Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, 8/10-11-2010
1-4fb33e30b5Τόμος Πρακτικών Διεθνούς ΣυνεΆδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεσηISBN 978-960-7475-48-0Σελίδες: 843 //  Έτος έκδοσης: 2011 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: OPEN BOOK ΕΔΩ
Τίτλος: “Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή”

    

Σχολιάστε

Top