Προβλήματα συμπεριφοράς και εκφοβισμός

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουν• 04•19

Προβλήματα συμπεριφοράς και τρόπος αντιμετώπισης

Μορφές συμπεριφοράς που δηλώνουν απροσεξία στο μάθημα, αδιαφορία, «αντίδραση», «υπερκινητικότητα», «εριστικότητα», «περιφρόνηση» προς τη σχολική ζωή, «λεκτική ή σωματική βιαιοπραγία» που προβληματίζουν το διδάσκοντα. (Ματσαγγούρας, 2008, Kουρκούτας Η., 2007).

Εκτός από τα μικροπροβλήματα εμφανίζονται και τα επίμονα προβλήματα συμπεριφοράς που δεν αντιμετωπίζονται με τους συνήθεις παιδαγωγικούς  τρόπους πχ. προοδευτική παρέμβαση, υπενθύμιση κανόνων, αλλαγή θέσης, αλλά συνήθως με επιπλήξεις  ή και με επιβολή  ποινών.

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Σε περίπτωση αντιμετώπισης ιδιαίτερου περιστατικού έχουν προταθεί διάφορες επιστημονικές πρακτικές, όπως αυτή της οικοσυστημικής προσέγγισης (Μοlnar A.- Linquist B. , 1996) και της αναπλαισίωσης, της ατομικής συμβουλευτικής συνάντησης που έχει ως βάση την ενσυναίσθηση, η ενίσχυση της αυτορρύθμισης και η σταδιακή τροποποίηση συμπεριφοράς σε μια συμβουλευτική σχέση διαρκείας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από ειδικό φορέα.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2011ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

2011

Εισήγηση Μπιλανάκη σε Διεθνές Συνέδριο Παν. Αιγαίου
«Aντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής».
Ένταξη στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ Πρακτικά του Συνεδρίου , σελ. 812
Θέμα Συνεδρίου: «Έρευνα, εκπαιδευτική πράξη και πολιτική»
Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου:Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, 8/10-11-2010

1-4fb33e30b5

Τόμος Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου

Επιμέλεια: Παναγιώτης Γιαβρίμης, Ευστράτιος Παπάνης

Έκδοση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση

ISBN 978-960-7475-48-0

Σελίδες: 843 //  Έτος έκδοσης: 2011

Τίτλος: “Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή”

 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: OPEN BOOK ΕΔΩ 

Βία, σχολικός εκφοβισμόςCaptureΒία-σχολικός εκφοβισμός-Mπιλανάκη

Σχολιάστε

Top