Μαθήματα Α΄Β΄Γ΄τάξεων ΓΕΛ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 25•15

Α  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται πέντε (5), δύο (2) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) ώρες και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.
δ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
ε) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, με διδακτέα αντι− κείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
στ) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
ζ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), δύο (2) ωρών.
η) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).
θ) Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ
α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.
β) Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
γ) Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά διδα− κτέα αντικείμενα – κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.
δ) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, μία (1) ώρα.
ε) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
στ) Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών.
ζ) Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
η) Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
θ) Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), μία (1) ώρα.
ι ) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).
ια) Φυσική Αγωγή, μίας (1) ώρας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ1
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ1
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2
ΣΥΝΟΛΟ 15

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Γ ΓΕΛΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥΠαρουσίαση Μπιλανάκη : ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΝ ΓΕΛΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α , Β ,Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σχετική νομοθεσία nomos_4186_fek193_13

και Επείγοντα μέτρα 2015 nomos_4327_fek5_15

 

Σχολιάστε

Top