Τουριστική εκπαίδευση-Ξεναγός

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019 02 Αύγουστος 2018

Προκήρυξη για την εισαγωγή 1.075 μετεκπαιδευομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

 

Προκήρυξη για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019.

–Προκήρυξη για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019.

– Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ήταν  από Δευτέρα 27-8-2018 έως και Παρασκευή 14-9-2018  από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. –

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 19/9/2018   για την προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ

Τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου, σε ειδικότητες της «Ομάδας Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πρόσφατο νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Ειδικότητες :

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Οι μονάδες κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού που λειτουργούν στις παρακάτω πόλεις παρέχουν κατάρτιση στις εξής ειδικότητες:

Ανάβυσσος (Αττική)

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Θεσσαλονίκη-Περαία Θερμαϊκού

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Ηράκλειο-Κοκκίνι Χάνι

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Ρόδος

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Κέρκυρα

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Πελοπόννησος-Άργος

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Γαλαξίδι

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Αλεξανδρούπολη

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Η φοίτηση στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν .

Προϋποθέσεις φοίτησης

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός των εισακτέων ανά Μονάδα Κατάρτισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτισμένων» που δημοσιεύεται κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα: www.mintour.edu.gr

Φοίτηση

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι υποχρεωτική, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1200 ώρες ανά ειδικότητα και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι απόφοιτοι δύνανται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής ειδικότητας, επιπέδου 4 (αρ. 25 ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α)

Τα προγράμματα σπουδών ανά ειδικότητα συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω μαθήματα:

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

Α” Εξάμηνο

Αρχές Οικονομικής – Τουρισμός – Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι – Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι – Αγγλικά – Γερμανικά – Marketing – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β” Εξάμηνο

Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων ΙΙ – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ – Αγγλικά – Γερμανικά – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Οργάνωση, Λειτουργία Εστιατορίου – Υγιεινή και Ασφάλεια – Bar – Οινολογία

Γ” Εξάμηνο

Τουρισμός – Οργάνωση, Λειτουργία Μαγειρίου – Αγγλικά – Γερμανικά – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Τροφογνωσία, Εδεσματολόγιο – Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ – Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Δ” Εξάμηνο

Αγγλικά – Γερμανικά – Πρακτική Άσκηση

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Α” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αρχές Οικονομικής – Τέχνη Μαγειρικής Ι – Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι – Τεχνικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός – Έλεγχος Εμπορευμάτων – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β” Εξάμηνο

Γαλλικά – Πρακτική εφαρμογή στην Ειδικότητα – Οργάνωση, Λειτουργία Εστιατορίου – Κοστολόγια Παρασκευασμάτων – Οινολογία – Υγιεινή και Ασφάλεια – Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ – Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ

Γ” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ – Σύνθεση Μενού – Τεμαχισμός Κρεάτων Ι – Τροφογνωσία, Εδεσματολόγιο – Διαιτητική

Δ” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Διακοσμητική Παρασκευασμάτων – Τέχνη Μαγειρικής IV – Τεμαχισμός Κρεάτων ΙΙ – Πρακτική Άσκηση

Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Α” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αρχές Οικονομικής – Τεχνικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός – Έλεγχος Εμπορευμάτων – Πρώτες Ύλες και Προϊόντα Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β” Εξάμηνο

Γαλλικά – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Αρτοποιητική Τέχνη – Υγιεινή και Ασφάλεια – Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων – Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ( HACCP )

Γ” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Αρτοποιητική Τέχνη – Διαιτητική – Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων-Επαγγέλματος

Δ” εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Αρτοποιητική Τέχνη – Πρακτική Άσκηση

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΔΩ
e periodiko

Σχολιάστε

Top