Προτεινόμενο Πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας : «Γίνομαι ερευνητής»

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 10•16
  • Προτεινόμενο πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας και θεωρητική θεμελίωση από την κ. Μπιλανάκη
  • «Γίνομαι ερευνητής

  • με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την εστίαση στη θετική συμπεριφορά
  • με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και με τη μεθοδολογία του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Αναζητώντας το θησαυρό του κάπταιν Χουκ
  • XOYK

  • Αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  • Σχολιάστε

    Top