Προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας 2017-18 (πρώην ΚΕ.ΣΥ.Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)-Δίκτυο

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 12•18

 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2018

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

Υπεύθυνες καθηγήτριες : Χρονά Μαρία και Παραδείση Βασιλική

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ»

Υπεύθυνος καθηγής Κ. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ

VIDEO

PAS 5jpg

10ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝH TEXNIKH ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΥ,ΚΑΛΟΓΕΡΑ

ΠΑΣ 7

4Ο ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΑΛ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Π. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΘ. ΚΡΑΝΑΣ

« ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΤΩΡ» για το σχολικό έτος 2017-2018»

 

Η υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κ. Μπιλανάκη Ελευθερία

η υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ν.Ιωνίας κ Φουντουκά Ανθή,

ΚΕΣΥΠ Ρόδου κ. Καραισαρλή Μαρία,

ο υπ. ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ κ. Βενέτης,

η υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ κ Μπουκουβάλα

ανέλαβαν την πρωτοβουλία λειτουργίας του  ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ με θέμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΤΩΡ»

Σκοπιμότητα ίδρυσης του Δικτύου

Αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη ενός δικτύου  σχολείων, που θα εστιάζει στη διερεύνηση διαφόρων επαγγελμάτων βασιζόμενοι σε μια θεματική προσέγγιση  και με σκοπό την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες.

Μέσω του δικτύου οι μαθητές/τριες , θα εμπλακούν στην ανεύρεση πληροφοριών για διάφορα επαγγέλματα  και  τις απαιτήσεις τους. Θα γνωρίσουν  νέα επαγγέλματα και  ειδικότητες, διερευνώντας την αγορά εργασίας  με κατάλληλο τρόπο που να προκαλέσει  το ενδιαφέρον, αλλά και την πεποίθηση για δημιουργική εργασία και προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης.

Σύγχρονα επαγγέλματα και δεξιότητες του 21ΟΥ αι.

ü  Επαγγέλματα από το χώρο της εκπαίδευσης

ü  Επαγγέλματα από το χώρο της υγείας

ü  Πράσινα επαγγέλματα

ü  Επαγγέλματα στο χώρο της πληροφορικής

ü  Επαγγέλματα καλλιτεχνικά

ü  Επαγγέλματα τεχνολογικά

Οι μαθητές επίσης θα ασκηθούν στην ανίχνευση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους:

  Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα-  γνωστικές δεξιότητες

  Μεταγνωστικές δεξιότητες και κοινωνικές, συναισθηματικές δεξιότητες: ενσυναίσθηση

  Εθελοντισμός-κοινωνική προσφορά-ενεργός πολίτης

   Πρωτοβουλία καινοτομία και  Επιχειρηματικότητα

Ακόμη μέσω του προγράμματος οι μαθητές επιδιώκεται να προβούν :

ü  Στη διερεύνηση προοπτικών επαγγελματικής ανάπτυξης

ü  στον προσδιορισμό  πιθανών τομέων ανάπτυξης

ü  στη μάθηση και εξάσκησης σε τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας

ü  στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης

ü  στη διεύρυνση του προσωπικού δικτύου επαφών και

ü  στην εν γένει απόκτησης γνώσεων και εμπειριών για την ανάπτυξη του προσωπικού του σχεδίου ανάπτυξης (career planning)

Telemachus_and_Mentor1

Σκοπός του Δικτύου

Σκοπός του Δικτύου επίσης είναι η ψυχική ενδυνάμωση και η προετοιμασία όλων των μαθητών/τριών ώστε με ενεργή εμπλοκή και τρόπο βιωματικό με τη βοήθεια της συμβουλευτικής να γνωρίσουν διάφορα επαγγέλματα και εργασιακά περιβάλλοντα και τις σπουδές που οδηγούν σε αυτά έτσι ώστε να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το δίκτυο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπάρχει η πρόθεση να λειτουργήσει  το σχολικό έτος 2017-18.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Για την υλοποίηση των δράσεων προβλέπεται συνεργασία με φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο mentoring:

αλληλεπίδραση μαθητών δευτεροβάθμιας  και καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

επίσκεψη σε εργαστήρια

βιωματικές δράσεις

παρουσιάσεις στην τελική εκδήλωση του ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1Η ΦΑΣΗ:

Α. Εκδήλωση ενδιαφέροντος από καθηγητή/τρια που επιθυμεί να λειτουργήσει ως «μέντωρ» α΄επιπέδου. Ο «μέντωρ καθηγητής» έρχεται σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο ΚΕΣΥΠ  που έχει τη παιδαγωγική ευθύνη και συνεργάζεται μαζί του καθώς και με το Διευθυντή του σχολείου. Ο μέντωρ καθηγητής α΄επιπέδου λειτουργεί συμβουλευτικά ενθαρρύνοντας το μαθητή στην επίτευξη των στόχων του.

Β. Ο υπεύθυνος ΚΕΣΥΠ έχει έρθει σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα ήθελαν να λειτουργήσουν ως μέντορες β΄ επιπέδου. Ο μέντωρ καθηγητής β΄επιπέδου λειτουργεί συμβουλευτικά προσφέροντας γνώσεις και εμπειρίες συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας σχέσης που διέπεται από εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό.

2Η ΦΑΣΗ:

Επιλέγονται οι μαθητές  που θα δηλώσουν συμμετοχή με σκοπό να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του προγράμματος (με κλήρωση) έτσι ώστε η ομάδα των συμμετεχόντων μαθητών να μην υπερβαίνει τα 6 άτομα (2 άτομα ανά τάξη). Η κατάσταση των συμμετεχόντων μαθητών αποστέλλεται στον υπεύθυνο ΚΕΣΥΠ καθώς και στην αντίστοιχη Διεύθυνση.

3η ΦΑΣΗ:

Οι επιλεχθέντες μαθητές/τριες αναλαμβάνουν να επισκεφθούν χώρους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  με τη βοήθεια του καθηγητή τους και του υπευθύνου ΚΕΣΥΠ που έχει προβεί στην απαραίτητη προετοιμασία και επικοινωνία με τους φορείς. Έρχονται σε επικοινωνία με τους καθηγητές –μέντορες β΄επιπέδου και επισκέπτονται τα εργαστήρια των σχολών.

4η ΦΑΣΗ

Οι μαθητές που επιλέχθηκαν καλούνται  να παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους τις σπουδές που προσφέρονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο  τους στο τέλος του έτους.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Συμπεριλαμβάνονται συνεντεύξεις με εξειδικευμένους επιστήμονες, τηλεδιασκέψεις και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και όποιο άλλο υλικό κρίνεται παιδαγωγικά ορθό.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετέχουν  στο δίκτυο μας  παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση ένταξης και να την υποβάλλουν μέχρι 15/1/2018 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email: mail@2kesyp-g-athin.att.sch.gr , υπόψιν κ. Μπιλανάκη),   και στη συνέχεια μέσω του Διευθυντή της σχολικής μονάδας υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με αριθμό πρωτοκόλλου με το συμβατικό ταχυδρομείο στη Δ/νση Γ΄Αθήνας (θυρίδα ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ).

Προηγούνται στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι των οποίων  τα σχολεία  αναπτύσσουν πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα σχολεία αρμοδιότητας της θα αξιολογηθούν και θα επιλεχθούν από την υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κ, Μπιλανάκη .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΞ – 188142 – 2017 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Γραφείο: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 98592
Ημ/νια Πρωτοκόλλου: 14/06/2018
Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Αποδέκτες: Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ :

ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, ψυχολόγος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, ειδίκευση επαγγελματικός προσανατολισμός

φορμαΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Σχολιάστε

Top