Ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία πρώην ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ συνολικά

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 13•18

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(ΠΡΏΗΝ ΚΕ.ΣΥ. Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)

Βασικός σκοπός των προτεινόμενων δράσεων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι να παρακινηθούν και να βοηθηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να στοχαστούν πάνω στο ατομικό τους προφίλ, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους και να συλλέξουν πληροφορίες για τις ενδεχόμενες επιλογές σπουδών και σταδιοδρομίας.

2017-18

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Βιωματικά εργαστήρια με σκοπό την ενίσχυση της αυτογνωσίας, μετάβασης, λήψης απόφασης.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9/10/17 ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΑΙ 17/10/17

ΚΑΙ 4/12/17

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 13/10/17 20/10/17
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 16/10/17 ΔΕΥΤΕΡΑ 6/11/17 ΔΕΥΤΕΡΑ
9oο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24/10/17 ΚΑΙ 24/11/17
10οο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 23/10/17 ΔΕΥΤΕΡΑ
14οο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3/11/17 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/17
16οο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 30/10/17 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11/17
17οο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1/11/17 ΤΕΤΑΡΤΗ 28/11/17

ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8/11/2017
2οο ΓΕΛ 10/11/2017
7οο ΓΕΛ 22/11/2017
10οο ΓΕΛ 30/11/2017
11οο ΓΕΛ 20/11/2017

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7/3/2018

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3/2018

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3/2018

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  14/2/2018

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2018-Παρασκευή 23/2/2018

16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3/2018

17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22/2/2018

Εσπερινό Γυμνάσιο  13/3/2018

ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΤΡΙΤΗ 13/3/2018

ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27/2/2018

2ο ΓΕΛ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2/2018

7ο ΓΕΛ ΠΕΜΠΤΗ : 18/4/2018

9ο ΓΕΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 2/3/2018

10ο ΓΕΛ ΔΕΥΤΕΡΑ:  12/2/2018-Δευτέρα 26/2/18 και  5/3/2018

11ο ΓΕΛ ΤΡΙΤΗ 6/3/2018

EΠΑΛ

2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20/2/2018

2ο ΕΣΠ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2/2018

ΣΧΕΤΙΚΑ

Δείτε την Υ.Α. 178610/Δ7/23-10-2017

Η  Υ.Α. 129457/Δ7/04-08-2016, θεσμοθέτησης της Ημέρας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η Εγκύκλιος 142817/Δ7/06-09-2016 (ενδεικτικές δράσεις στο πλαίσιο της Ημέρας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Σχολικό έτος 2016-2017
Διοργάνωση επισκέψεων / ενημερώσεων: Μπιλανάκη Ελευθερία (Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π Περιστερίου)

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΔΕΥΤΕΡΑ 3/10/16
2Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΤΡΙΤΗ 4/10/16
7Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας  ΠΕΜΠΤΗ 6/10/16
9Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΠΕΜΠΤΗ 13/10/16
10Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11/16
14Ο Γυμνάσιο Περιστερίου Δράσεις αυτογνωσίας ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11/16
16Ο Γυμνάσιο Δράσεις αυτογνωσίας ΤΡΙΤΗ 18/10/16
17ο Γυμνάσιο Δράσεις αυτογνωσίας ΠΕΜΠΤΗ 20/10/16
Εσπερινό Γυμνάσιο Δράσεις αυτογνωσίας 21-11-16

 

 

 

 

 

1Ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10/16
2ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/16
7ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΤΡΙΤΗ 25/10/16
9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΠΕΜΠΤΗ 3/11/16
10Ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/16
11ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΤΡΙΤΗ 1/11/16
2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης  
2ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης 9-11-16
Σχολές Αυγουλέα Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11/16

Σχολικό έτος 2015-2016
Διοργάνωση επισκέψεων / ενημερώσεων: Μπιλανάκη Ελευθερία (Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π Περιστερίου)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ενημέρωση μαθητών 2/11/2015 σε μαθητές/ τριες Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» ( 4διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου)

Ενημέρωση γονέων 1oυ Γυμνασίου: 4/11/2015, ώρα 17.30 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ , Ενημέρωση μαθητών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : 18/11/2015 και 25/11/2015» (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου)

Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

Ενημέρωση συλλόγου γονέων 2ου Γυμνασίου: 9/11/2015

Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα» και 23/11/2015 θέμα: «Προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες και ΣΕΠ»

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ : Ενημέρωση μαθητών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 19/10/2015 ΚΑΙ 9/11/2015 » (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Ενημέρωση μαθητών/τριών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟY, 20/10/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» Ενημέρωση γονέων 2/11/2015 , ώρα 17.30 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Ενημέρωση μαθητών/τριών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 21/10/2015 και 16/11/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» Ενημέρωση γονέων 30/11/2015 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:20/11/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου) Εκκρεμεί ενημέρωση γονέων:7/12/2015

16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 23/11/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» (2 διδακτικές ώρες)

17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ενημέρωση μαθητών Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:30/11/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ του σχολείου)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών/ τριών Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 22/10/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» (2 διδακτικές ώρες)

1ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ενημέρωση μαθητών/ τριών Α΄ΚΑΙ Β΄ΓΕΛ : 26/10/2015 ΚΑΙ 30/10/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» Eνημέρωση γονέων: 11/11/2015 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

2o ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Ενημέρωση μαθητών/ τριών Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 6/11/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Ενημέρωση γονέων 14-10-2015 Θέμα: «Εφηβεία, επικοινωνία, εκπαιδευτικό σύστημα»

7ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ενημέρωση μαθητών Α΄Λυκείου 5/11/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

9ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών/τριών Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 23/10/2015/ (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

10ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Ενημέρωση μαθητών/τριών Γ1, Β1,Α1, Α3: 29/10/2015 (4 διδακτικές ώρες: όσες και τα τμήματα του σχολείου) Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου» Εκκρεμεί ενημέρωση γονέων:16/12/2015

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Ενημέρωση μαθητών/ τριών Α΄Λυκείου 23/10/2015 Θέμα: «Χαράσσοντας τη σταδιοδρομία μου»

 

Σχολικό έτος 2013-2014
Διοργάνωση επισκέψεων / ενημερώσεων: Μπιλανάκη Ελευθερία (Υπεύθυνη ΚΕ.ΣΥ.Π Περιστερίου)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ενημερώσεις μαθητών και μαθητριών Λυκείων 2013-2014

15-05-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 1ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Χαράζοντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία».
13-05-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 11ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Χαράζοντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία».
09-05-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου. Θέμα: «Χαράζοντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία».
07-05-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 9ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Χαράζοντας την επαγγελματική μου σταδιοδρομία».
28-04-2014: Eνημέρωση της Β΄ του 1ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Κριτήρια επιλογής σπουδών και σταδιοδρομίας».
11-04-2014: Eνημέρωση της Β΄και Γ΄Τάξης του 2ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Κριτήρια επιλογής σπουδών και σταδιοδρομίας».
12-12-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 1ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα:»Μελέτη περίπτωσης».
11-12-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου. Θέμα: «Επαγγέλματα με περιβαλλοντική ευαισθησία».
27-11-2013: Συζήτηση με την Α΄Τάξη του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου20-11-2013: Ενημέρωση της Γ΄Τάξης του 9ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα:»Γνωριμία με τις σχολές του μηχανογραφικού».
: Επαγγέλματα με περιβαλλοντική ευαισθησία εδώ
Σχολές του Μηχανογραφικού δελτίου14-11-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 11ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα:’Μεταβολές στο ΓΕΛ και επιλογές μάθησης».
1-11-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 7ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο ΓΕΛ και επιλογές μάθησης».
31-10-2013:Ενημέρωση της Β΄Τάξης του 7ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
24-10-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 9ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο ΓΕΛ και επιλογές μάθησης».
23-10-2013: Ενημέρωση της Α΄Τάξης του 10ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Μεταβολές στο ΓΕΛ και επιλογές μάθησης».
23-10-2013: Ενημέρωση της Β΄Τάξης του 9ου ΓΕΛ Περιστερίου. Θέμα: «Kατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
ΕπιλογέςΕνημερώσεις μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων 2013-2014

 06-05-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
 05-05-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 7ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
 02-05-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 16ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Κριτήρια και επιλογές».
 30-04-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 14ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
 29-04-2014: Ενημέρωση των τμημάτων της Γ΄τάξης του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
 10-04-2014: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 10ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Δυνατότητες, δεξιότητες και επιλογές».
 12-11-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” Tάξης του 14ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
 11-11-2013: Επίσκεψη στο Εσπερινό Γυμνάσιο Περιστερίου.
 31-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄Τάξης του 2ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
 29-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 7ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
 24-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 17ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
 22-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
 18 και 21-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ΄τάξης του 10ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα: «Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
 17-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 1ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Eπιλογές μάθησης και αυτογνωσία».
Σχετικό υλικό παρουσίασης Θεωρίες προσωπικότητας

 16-10-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 16ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα:»Επιλογές μάθησης μετά το Γυμνάσιο».
Σχετικό υλικό παρουσίασης Οι μεταβολές στο Γενικό Λύκειο

Σχολικό έτος 2012-2013

Ενημερώσεις μαθητών και μαθητριών Λυκείων 2012-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 23-04-2013: Ολοκλήρωση ενημέρωσης τμημάτων της Α” τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου. Θέμα «Ειδικότητες ΕΠΑΛ και σύστημα πρόσβασης».
 19-04-2013: Ενημέρωση τμημάτων της Α” τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Περιστερίου. Θέμα «Ειδικότητες ΕΠΑΛ και σύστημα πρόσβασης».
 18-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Β” τάξης του 10ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
 18-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Β” τάξης του 11ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
 17-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Β” τάξης του 1ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
 16-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 11ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
 12-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Β” τάξης του 7ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
 10-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 7ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
 09-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 9ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
 02-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 10ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
 01-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” και Β” τάξης του 2ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».
 29-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Α” τάξης του 1ου Γ.Ε.Λ. Περιστερίου. Θέμα «Κατευθύνσεις και λήψη απόφασης».

Ενημερώσεις μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων 2012-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 04-04-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 16ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
 28-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 2ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
 21-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 1ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
 20-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 10ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
 19-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 14ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
 13-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
 08-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 17ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».
 05-03-2013: Ενημέρωση όλων των τμημάτων της Γ” τάξης του 7ου Γυμνασίου Περιστερίου. Θέμα «Επιλογές μετά το Γυμνάσιο».

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ :

ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, ψυχολόγος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, ειδίκευση επαγγελματικός προσανατολισμός

φορμαΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

Σχολιάστε

Top