ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2024-2025

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 12•24

«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024-25»ΣΕΠ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Κοινοποιείται η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

(Σε μεταγενέστερο χρόνο θα αναρτηθεί στην παρούσα δημοσίευση ο υπερσύνδεσμος (link) για την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό).

Σχολιάστε

Top