Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 15•19

MHXANIKOIΡύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με κα-θορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

ΦΕΚ A 187 – 05.11.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 06.11.2018 Σελίδες 24 (10399 – 10422)

Σχολιάστε

Top