Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις: νομοθεσία και συμβουλευτική

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουν• 06•20

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Είναι μια ανομοιογενής ομάδα που παρουσιάζει αποκλίσεις από το μέσο όρο στη νοημοσύνη,  στις αισθητηριακές λειτουργίες (όραση, ακοή, κίνηση) , συναισθηματικές δυσκολίες, ψυχοκοινωνικά προβλήματα.Συγκεκριμένα, μπορεί να  υστερούν στη γνωστική και σχολική επίδοση, παρουσιάζουν διογκωμένες συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής,  μερικές φορές δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση και στην επιβίωση.
ΣΠΟΥΔΕΣ -ΕΡΓΑΣΙΑ
Οι σπουδές διακόπτονται ή εγκαταλείπονται ή ακόμη γίνονται πεδίο συγκρούσεων στο οποίο το βάρος ευθύνης για την ανεπαρκή επίδοση μετατοπίζεται στο διδάσκοντα.
Ακόμη, δεν βρίσκουν εύκολα το κατάλληλο εργασιακό πλαίσιο ή παρατούν τις προσπάθειες εργασιακής απασχόλησης μόλις συναντήσουν κάποιο εμπόδιο.
Αν δεν απασχοληθούν σε εργαστήρια προστατευμένης αγωγής, αρκούνται στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, ή μένουν στο σπίτι επιβαρύνοντας οικονομικά τους γονείς.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Δυσκολίες συναντούν και στη σύναψη κοινωνικών δεσμών και φιλικών σχέσεων με συχνό φαινόμενο την απόσυρση από τις κοινωνικές συναλλαγές και την προσφυγή σε ένα ηλεκτρονικό κόσμο.
Οι ίδιοι αισθάνονται ότι δεν είναι «κανονικοί»  ή «όμορφοι» και ο φόβος να προσεγγίσουν τον άλλο γιγαντώνεται.Η δύσκολη θέση τους χειροτερεύει από τα στερεότυπα και τις κοινωνικές προκαταλήψεις των άλλων απέναντι στο «διαφορετικό».
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες δυσχεραίνεται από την ύπαρξη εσωτερικών εμποδίων, το αίσθημα της αυτοεγκατάλειψης και της απογοήτευσης από την προσωπική τους αδυναμία.
Παράλληλα δεν ενισχύεται η πρόσβαση τους καθώς δεν υπάρχουν τρόποι προσέγγισης με ειδικές ράμπες κλπ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Η ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και η καλλιέργεια μεταγνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητο βήμα προς την αυτόνομη διαβίωσή τους.

16-05-24 Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024

15-05-24 Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων

 08-12-23 Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Γ’βάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος ’24-’25
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι με την με αρ. πρωτ. Φ.152/141455/Α5/8-12-2023 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την 11 Δεκεμβρίου 2023 έως και την  31 Ιανουαρίου 2024 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την 31η Ιανουαρίου 2024. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει να αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.153/138134/Α5/1-12-2023 (Β΄ 6861), οι υποψήφιοι που είχαν αποκτήσει πιστοποιητικά πάθησης με τους κωδικούς 26, 39, 50 και 55, (οι οποίοι καταργήθηκαν και ενσωματώθηκαν σε άλλους κωδικούς/παθήσεις με την ΚΥΑ Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β΄6069 & Διορθ. λάθους Β΄6701)), υποχρεούνται να αιτηθούν εκ νέου στις Επταμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση πιστοποιητικών με τους νέους κωδικούς.Επιπλέον, με την ίδια ΚΥΑ, προστίθενται 3 νέοι κωδικοί/παθήσεις ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ   ΠΑΘΗΣΕΙΣ
106 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
107 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΙΣΜΟ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΖΟΙΕΙΔΗ Η” ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
108 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%

Για την εγκύκλιο (pdf) πατήστε εδώ.

Για την αίτηση (doc) πατήστε εδώ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΊΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕς ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ

Οδηγός Εκπαιδευτικού για τις Κοινωνικές Ιστορίες 

«Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης«

(Τόμος Α , Τόμος Β )

Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής Τεύχος Τέταρτο

Ειδικό τεύχος: Μαθησιακές δυσκολίες

Συγγραφέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Για τα περιεχόμενα του βιβλίου πατήστε εδώ.

 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΛ 5%
mixanografiko-2023-5-gel

 

 

 

Σχολιάστε

Top