Σπουδές και κατοχυρωμένα επαγγέλματα στην Ε.Ε.

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Οκτ• 03•16

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και το επάγγελμά σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή, ενδέχεται να χρειάζεται επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων (κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία) προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας στη χώρα υποδοχής.

Ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικώς κατοχυρωμένο αν για την άσκησή του απαιτούνται η κατοχή ειδικού τίτλου σπουδών, η επιτυχής συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις, ή η καταχώριση σε επαγγελματικό φορέα.

Πληροφορίες
Δείτε τη βάση δεδομένων με τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Αν δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο

Ζητήστε από τους εθνικούς φορείς επικοινωνίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων English της χώρας όπου θέλετε να εργαστείτε να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε τον φάκελό σας, καθώς και να σας ενημερώσουν για τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλετε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Bάση δεδομένων

https://ec.europa.eu/ploteus/
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

ΤΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΗΓΗ: ΕΕΤΕΚ

ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΗΓΗ: ΕΕΤΕΚ
XENOGLOSSA

Σπουδές στη Γερμανία

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Γερμανία
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Γερμανία
www.bmbf.de (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας), bundeselternrat.de (Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Γονέων)
Γνωρίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας
Γνωρίζοντας το εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίαςπηγη:ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Το πρόσφατο πρόγραμμα ανάπτυξης, MobiPro-EU της ευρωπαϊκής κοινότητας δίνει την δυνατότητα σε άνεργους νέους (μέχρι 35 ετών) να προετοιμαστούν για μιά επαγγελματική, δυϊκή εκπαίδευση στην Γερμανία. Η Γερμανική κυβέρνηση θέλει απο την μία να μειώσει την ανεργία νέων στην Ευρώπη και απο την άλλη να καλύψει το κενό ειδικευμένου προσωπικού στις γερμανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδοτούνται μαθήματα γλώσσας, δαπάνες μετακίνησης για συνεντεύξεις καθώς και δαπάνες διαβίωσης κατά την διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης και της δυϊκής εκπαίδευσης. Αιτήσεις υποβάλουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ:

www.thejobofmylife.de
www.thejobofmylife.de
Πληροφορίες: ΕΔΩ

Γερμανική υπηρεσία εκπαιδευτικών ανταλλαγών

http://www.daad.gr/gr/

Δέκα βήματα για να σπουδάσεις στη Γερμανία
Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείς να παρακολουθήσεις 10 videos (με υπότιτλους) και να ενημερωθείς για τις σπουδές σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο βήμα προς βήμα:

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΑΝΙΑ
Εκπαιδευτικό σύστημα στη Δανία
Πηγή:Γραφείο Διασύνδεσης Κρήτης

Σπουδές στη Δανία
Πηγή: ΚΕΣΥΠ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΕΛΒΕΤΙΑ
Γενικές εισαγωγικές πληροφορίες

Επίσκεψη στην Ελβετία ως τουρίστας

Εργασιακή απασχόληση στην Ελβετία

Η αγορά εργασίας

Αναζήτηση Εργασίας

Μερική απασχόληση – εργασιακή τοποθέτηση (An pair position)

Σύγκριση των αποκτηθέντων επαγγελματικών προσόντων από χώρα σε χώρα

Φορολογία και κοινωνική ασφάλιση

Συνθήκες εργασίας

Επαγγελματική κατάρτιση στην Ελβετία

Άλλοι τύποι κατάρτισης στην Ελβετία

Γλωσσική κατάρτιση

Σπουδές στην Ελβετία

Ανώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Baccalaureate)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και HES)

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ
ΕΔΩ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Μορφωτικό τμήμα Πρεσβείας

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΔΩ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΥΤΟ:
ΕΔΩ
CERN

ΣΧΕΤΙΚΑ

Αλφαβητικό Ευρετήριο Αρχών Εξωτερικού (πρεσβείες) στην Ελλάδα
Αλφαβητικό Ευρετήριο Αρχών Εξωτερικού

Αλφαβητικό Ευρετήριο Αρχών Εξωτερικού της Ελλάδας

Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
EURYDICE – δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη
Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
ΕΥΡΥΔΙΚΗ (EACEA)
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΔΩ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΔΩ

ΠΥΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΟΠΠΕΠ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σχολιάστε

Top