ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιουλ• 02•15

kypros
Αιτήσεις Ελλήνων για τα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου
Πληροφορίες για νέους φοιτητές – Ειδικά Κριτήρια – Κενές Θέσεις
ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες
υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την
αίτηση εισδοχής

www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations,

από τις 15 μέχρι τις 28 Ιουλίου 2022.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό
επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2022, το 2021 ή το 2020.
Οι υποψήφιοι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης νοουμένου ότι
έχουν παρακαθίσει στις Πανελλαδικές εξετάσεις τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής πιστοποιητικά,
σαρωμένα, σε μορφή pdf:
1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (να φαίνονται τα συνολικά μόρια
των επιστημονικών πεδίων, βλ. δείγμα πιο κάτω)
3. Απολυτήριο Λυκείου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και
πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή
Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων :

Πανεπιστήμιο Κύπρου
www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
www.cut.ac.cy/studies/admissions/bachelor-programmes-admissions/greeks/
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ(Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/914/913)

και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ_ΚΥΠΡΟΥ_2022

Σχολιάστε

Top