Συμμετοχή Μπιλανάκη στο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής 2007

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Φεβ• 27•18

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή

Τίτλος: “H Ειδική Αγωγή στην κοινωνία της γνώσης”

Οργάνωση: Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος

Τόπος: Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική σχολή

Χρόνος διεξαγωγής : Αθήνα 26-29 Απριλίου 2007

Το Συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος σε συνεργασία με τον Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η συμβουλευτική είτε ως στόχος, είτε ως αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ των ατόμων (Μαλικιώση, 1998) αποτελεί μια μορφή δράσης που αναπτύσσει ο εκπαιδευτικός μέσα ή έξω από τη σχολική αίθουσα .
Πιο συγκεκριμένα ο εκπαιδευτικός απευθύνεται τόσο στο άτομο, όσο και στην ομάδα και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους καθορίζονται από ψυχολογικές διεργασίες . Κατά την έναρξη του σχολικού έτους υποδέχεται τους μαθητές που δεν είναι πάντα όλοι προετοιμασμένοι επαρκώς να αποδεχτούν τη σχολική καθημερινότητα (Τσιάντης, Herbert, 1994).

Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους βοηθά το μαθητή στην εμπέδωση της διδακτέας ύλης καθώς και στην επιτυχή διεκπεραίωση διαγωνισμάτων τα οποία αποτελούν στρεσογόνα γεγονότα για την αυτοεκτίμηση των μαθητών και την αποδοχή των μαθητών από την ομάδα των συνομηλίκων.( Βάμβουκας, 97).

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η στάση του εκπαιδευτικού επηρεάζει το σύνολο της τάξης και την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας με το χειρισμό των προβλημάτων συμπεριφοράς (Ματσαγγούρας, 2008).

Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει περιπτώσεις μαθησιακών κενών με τη μορφή της ανεπαρκούς επίδοσης ή ακόμη οικογενειακών δυσκολιών που έχουν αντίκτυπο στους μαθητές (Λοίζου, 2002)..
Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: πόσα ανάλογα περιστατικά συναντά κατά τη διάρκεια της θητείας του; είναι δυνατόν να αποτρέψει την εμφάνισή τους ή να αμβλύνει τη μεγέθυνσή τους με την κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση; Έχει την απαιτούμενη επιμόρφωση συμβουλευτικής ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες;
Σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να χορηγηθεί σε εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της ενεργούς αναστοχαστικής έρευνας (Βάμβουκας, 2007).
ABSTACT
The school teaching staff offer informal emotional support to students along with guidance and information . On this basis we designed a questionnaire aimed to grant to teachers in the field of reflective active research.
Mπιλανάκη Ελευθερία, εκπαιδευτικός- ψυχολόγος, Αμφιλοχίας 20- Περιστέρι- 12134 – Αθήνα,-τηλ. 6977-018936 email: elmpilanaki@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2007Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης

Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή

Έκδοση: Μάιος 2007 από «Γρηγόρη»
Σελ.:408 (24χ17), Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-333-507-Χ

Σχολιάστε

Top