Στρατιωτικές σχολές

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 10•22
Στρατιωτικές σχολές

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

πατήστε εδώ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τέκνα πολυτέκνων.
ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί
τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον ένα άτομο,
εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:
i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε
πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη
υπηρεσία και ένεκα αυτής.
ii. Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
και ένεκα αυτής.
iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και
κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά
γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974
στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και
Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
γ. Οι Έλληνες/ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1
του Ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α” 56), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν
./.

Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών, Μεσογείων 227-231,
Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ. 2106598661-4
β. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου
Λαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, τηλ. 2310893238, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
gek.thessalonikis@mod.mil.gr
γ. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων,
Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, τηλ. τηλεφ. Κέντρο 210 8904000, Τμήμα Εισαγ. Εξετ. 210
8904127 – 4026, 210-8970223, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tee@sse.gr
δ. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα Χατζηκυριακού-Χατζηκυριάκειο,
Τ.Κ.18539, Πειραιάς, τηλ 210 4581337 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tee@hna.gr
ε. Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας,
Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8192132, 210-8192133, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, b13.dae@haf.gr
στ. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων – Πλήθωνος Γεμιστού
1-2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962177 – 962112 – 962191, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ssas-dspv@army.gr
ζ. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Βασίλη Τσιτσάνη 63, Τρίκαλα
Τ.Κ. 42132 τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
smy-teem@army.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΩ

Έλληνες Εσωτερικού

Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τρίτη 1
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
και ώρα 24:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

  • ΠΔ 11/2014 – Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.
  • ΦΕΚ 3513Β΄/29-12-2014 – Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014
  • ΦΕΚ 1360Β΄/19-04-2019 – Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων ΠΔ 11/2014

 

 

Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών, Μεσογείων 227-231,
Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ. 2106598661-4

Σχολιάστε

Top