Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, επαγγελματικός προσανατολισμός

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 25•22
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι: ακούστε το ηχητικό αρχείο ΕΔΩ:

 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ είναι…..ακούστε το ηχητικό αρχείο ΕΔΩ:

 

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αναφέρεται σε εφήβους / γονείς και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση μηχανογραφικού καθώς επίσης και την καλλιέργεια δεξιοτητων: διαχείριση χρόνου, τρόποι μελέτης, μεταγνωστικες στρατηγικές στην κατανόηση λόγου και στη λύση ασκήσεων, ενίσχυση αυτοαποτελεσματικοτητας.  

20220610_105655

Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι:..ακούστε το ηχητικό αρχείο ΕΔΩ:

 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι:..
ακούστε το ηχητικό αρχείο ΕΔΩ:

 

Δεξιότητες συμβούλου
20220610_105655
Βασικοί  πυλώνες ενός προγράμματος συμβουλευτικής και προσανατολισμού είναι:

.

 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός συνδέεται με τις ανάγκες της χώρας και ειδικά σε περίοδο κρίσης έχει κομβική σημασία.
Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στο χώρο του μέσα από πιστοποιημένα προγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ,  του Υπουργείου Παιδείας και άλλων φορέων και διαθέτει τη σχετική εξειδίκευση  σε θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικών. Βοηθά το συμβουλευόμενο να καταστρώσει ατομικό σχέδιο δράσης αφού λάβει υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες του με βάση τη διαγνωστική του εκτίμηση.
Η διασύνδεση του με το πεδίο της ειδικής αγωγής είναι αναγκαία, αλλά την υπερβαίνει καθώς η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού έχει στόχο το μελλοντικό εαυτό του συμβουλευομένου, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του έτσι ώστε να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για τον ίδιο.
 Δείτε

 

 

Για ατομικές συναντήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: elmpilanaki@gmail.com

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, Ψυχολόγος, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Σχολιάστε

Top