Προσανατολισμός, Συμβουλευτική

Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα.

Vocational orientation, guidance, educational psychology

art029

 

Το περιοδικό αυτό είναι αφιερωμένο στους μαθητές/τριες που ενδιαφέρονται να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και επιθυμούν να χαράξουν τη σταδιοδρομία τους.

Είναι ακόμη αφιερωμένο στους γονείς που θέλουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των  παιδιών τους και στους εκπαιδευτικούς που ενισχύουν την προσπάθεια τους.

Προωθεί τις νέες τεχνολογίες και το διαδραστικό τρόπο στην εκπαίδευση και ειδικά στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.
5
«Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς χρειάζεται να προετοιμαστείς για τη μετάβασή σου από την υποχρεωτική εκπαίδευση σε έναν ευρύτερο χώρο, που θα φέρει τη σφραγίδα των προσωπικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών σου προτιμήσεων και επιλογών.

Παράλληλα, βρίσκεσαι σε μια σημαντική καμπή της βιολογικής, συναισθηματικής και κοινωνικής σου εξέλιξης, σε ένα σημαντικό σημείο της μετάβασής σου από τον κόσμο του παιδιού στον κόσμο του ενήλικα. Ενδεχομένως να δίνεις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να επιθυμείς να πληροφορηθείς για τις δυνατές σου επιλογές στις σπουδές και στην εργασία.

H πορεία της προσωπικής σου εξέλιξης συνδυάζει με δυναμικό τρόπο όλους τους παραπάνω τομείς και παράγοντες.

Είναι πολύ φυσικό, λοιπόν, να βρίσκεσαι μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με τη μελλοντική σου εκπαίδευση και την ευρύτερη προσωπική και επαγγελματική σου ανάπτυξη.
Ο μαθητής, όπως κάθε άλλος άνθρωπος εξάλλου, παρά τις όποιες αντιξοότητες και δυσκολίες, είναι ελεύθερος να χαράξει το μέλλον του, να πετύχει πράγματα που είναι γι΄ αυτόν πολύ σημαντικά και τον φέρνουν πιο κοντά στην αυτοπραγμάτωσή του.
Ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού, προκειμένου να ενισχύσει αυτήν την προσωπική σου προσπάθεια, θέτει ως αποστολή του να σε βοηθήσει στην εξελικτική αυτή πορεία προς την πραγματοποίηση ενός προσεκτικού και έγκαιρου προσωπικού σχεδιασμού ζωής .

Βασικοί  πυλώνες ενός προγράμματος συμβουλευτικής και προσανατολισμού είναι: η ενδυνάμωση του μαθητή στη διαδικασία αυτογνωσίας, ενίσχυση της μετάβασης, ευαισθητοποίηση στην κριτική επεξεργασία των πηροφοριών και ορθολογιστική λήψη απόφασης.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι:

  1. Δεν είναι ψιλοκουβεντούλα για να περάσει η ώρα
  2. Δεν είναι κουτσομπολιό
  3. Δεν είναι μουρμούρα- επίπληξη
  4. Δεν είναι παραπληροφόρηση
  5. Δεν είναι σκέτη πληροφόρηση
  6. Δεν είναι απλώς τεστ
  7. Δεν είναι μονόλογος
  8. Δεν είναι διάλογος όπου ο σύμβουλος- αυθεντία έχει την πρωτοκαθεδρία
  9. Δεν είναι «διάλογος όπου ο συμβουλευόμενος παθητικά ακούει
  10. Δεν είναι η συμβατική  διδασκαλία στην τάξη.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός συνδέεται με τις ανάγκες της χώρας και ειδικά σε περίοδο κρίσης έχει κομβική σημασία.

Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στο χώρο του μέσα από πιστοποιημένα προγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ,  του Υπουργείου Παιδείας και άλλων φορέων και διαθέτει τη σχετική εξειδίκευση  σε θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικών. Βοηθά το συμβουλευόμενο να καταστρώσει ατομικό σχέδιο δράσης αφού λάβει υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες του με βάση τη διαγνωστική του εκτίμηση.

Η διασύνδεση του με το πεδίο της ειδικής αγωγής είναι αναγκαία, αλλά την υπερβαίνει καθώς η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού έχει στόχο το μελλοντικό εαυτό του συμβουλευομένου, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του έτσι ώστε να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για τον ίδιο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

MY HAPPY PATH​
Διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια

επαγγελματικού προσανατολισμού και

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας​

MY HAPPY PATH 19-4-21

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, Ψυχολόγος, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Top