Σχολές 1ου πεδίου Μηχανογραφικού ΓΕΛ 2021

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 18•21

Σχολές 1ου πεδίου Μηχανογραφικού ΓΕΛ 2021

ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, (email: elmpilanaki@sch.gr)

 

 Σχολές 1ου πεδίου

 1.Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ
2.Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ
3.Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη παιδική ηλικία Θεσσαλονίκη ΔΙΠΑΕ
4.Aγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη παιδική ηλικία Αιγάλεω ΠΑΔΑ
5. Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη παιδική ηλικία Ιωάννινα
6. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)
7.Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Αιγάλεω
8.Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδονίας
9.Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Θεσσαλονίκη ΔΙΠΑΕ
10. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας AΠΘ
11.Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ
12. Γερμανικής Γλώσσας  και Φιλολογίας ΕΚΠΑ
13. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ
14.Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ
15.Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας
16. Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο
17.Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
18. Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Παν. Μακεδονίας
19. Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Παν. ΠΕΙΡΑΙΑ
20. Διεθνών  Ευρωπαικών και Περιφερειακών  Σπουδών ΠΑΝΤΕΙΟ
21.Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ
22. Εκπαιδευτικης και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23. Ελληνικής Φιλολογίας  ΔΠΘ
24. Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ
25. Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα), Πάντειο
26. Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)
27. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ
28. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ
29. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)
30. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ
31. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν.Θεσσαλίας
32. Επιστημών Πρoσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
33. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας (Πατρα) Παν Πατρών
34. Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)
35. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)
36. Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)  Παν Αιγαίου
37. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ
38.  Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)
39. Θεατρικών Σπουδών Πάτρα Παν Πάτρας
40.Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ
41.Θεολογίας (Αθήνα)
42.Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)
43. Θεολογίας  Θεσσαλονίκη-Μουσουλμανικών Σπουδών
44.Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)
45. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
46.Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ
47. Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ
48. Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν.Ιωαννίνων
49.Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν.Κρήτης
50. Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή)
51. Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
52. Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο
53. Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)
54. Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)
55. Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν.Θεσσαλίας
56. Ιταλικής Γλώσσας . Φιλολογίας (Αθήνα)
57. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
58. Κινηματογράφου (Οεσσαλονίκη) ΑΠΘ
59. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν.Πελ/νησου
60. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
61. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
62. Κοινωνικής Εργασίας Αιγάλεω Παν Δυτ Αττικής (ΠΑΔΑ)
63. Κοινωνικής Εργασίας Ηράκλειο
64. Κοινωνικής Εργασίας Κομοτηνή ΔΠΘ
65 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Αθήνα
66. Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)
67. Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)
68.Κοινωνικής Πολιτικής  (Κομοτηνή)
69. Κοινωνιολογίας Αθήνα
70. Κοινωνιολογίας Πάντειο
71. Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)
72. Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)
73.Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)
74. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)
75. Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)
76. Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
77. Μουσικών  Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
78. Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
79.Μουσειολογίας (Πύργος)
80. Νομικής (Αθήνα)
 81. Νομικής(Θεσσαλονίκη)
82.  Νομικής (Κομοτηνή)
83. Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρα 
84. Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας (Αθήνα)
85. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)
86.Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξ/λη)
87. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
88 Παιδαγωγικό Δημοτικής  Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
89 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ιιωάννινα)
90.Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
91. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
92. Παιδαγωγικό Δημοτικής  Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
93.Παιδαγωγικό  Ειδικής Αγωγής (Βόλος)
94. Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)
95. Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
96 Παιδαγωγικό  Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
97. Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης ( Ρέθυμνο)
98. Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)
99. Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
100.  Πολιτικής Επιστήμης Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο
101. Πολιτικής Επιστήμης ( Κομοτηνή)
102.Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης
103. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)
104. Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
105. Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)
106. Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)
107. Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας  και Σλαβικών Σπουδών -Ρωσικής (Αθήνα )
108. Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)
109. Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)
110. Φιλολογίας (Αθήνα) EKΠΑ
111. Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ
112.  Φιλολογίας (Ιωάννινα)
113. Φιλολογίας (Καλαμάτα)
114. Φιλολογίας (Πάτρα)
115. Φιλολογίας (Ρέθυμνο)
116. Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα)
117. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)
118. Φιλοσοφίας Αθήνα
119.Φιλοσοφίας (Πάτρα)
120. Φιλοσοφικών &Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)
121. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών  (Αιγάλεω)
122. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
123. Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά)
124. Ψυχολογίας (Αθήνα)
125. Ψυχολογίας (Πάντειο)
126.Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)
127. Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
128.  Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)
129. Ψυχολογίας (Φλωρινα)
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής  και Ψαλτικής ΒΕΛΛΑΣ
 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΑΘΗΝΑΣ
 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Στρατιωτικές Σχολές
Στρατολογικό-Στρατιωτικών Νομ. Συμβ (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
Αστυνομικές Σχολές
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Αστυφυλάκων
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Σχολή Ανθυποπυραγών
Σχολή Πυροσβεστών
ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Δοκίμων Σημαιοφόρων
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)
 
Αναλυτικές πληροφορίες θα αναζητήσεις με το σύμβουλο σταδιοδρομίας elmpilanaki@sch.gr

Σχολιάστε

Top