ΣΧΟΛΕΣ ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 26•22

 ΣΧΟΛΕΣ ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

 

Για ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούνται επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων, ως ακολούθως :

 

1) Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση των υποψηφίων σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) που αναφέρονται και στο έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης:

α)εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».

 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ /
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ /
 • Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ./
 • Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. /
 • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Παν/μίου Αιγαίου /
 • Τουρισμού του Ιονίου Παν/μίου


β) εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

 • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ /
 • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ

 

γ)εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά»

 • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ /
 • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ

δ)εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».

 • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ /
 • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ

ε)εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

 • Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

στ)εξετάζονται σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. /
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. /
 • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου /
 • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Παν/μίου /
 • Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ /
 • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ /
 • Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας /
 • Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α. /
 • Διοίκησης Τουρισμού του Παν/μίου Πατρών /
 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης

ζ) εξετάζονται σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».

Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

η) εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, θεωρία και αρμονία».Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και ένα μάθημα προσανατολισμού : Ιστορία (1 πεδίο), Μαθηματικά (2 πεδίο), Φυσική (3 πεδίο), Πληροφορική (4 πεδίο)

 • 5 τμήματα ΑΕΙ Μουσικών Σπουδών 

θ) εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ,
 • του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΑΠΘ
 • και των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων /
 • Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑ.Δ.Α. /
 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑ.Δ.Α. /
 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Mόνο Ελεύθερο Σχέδιο:

 • ι) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑ.Δ.Α.

Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα και την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα.

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές/Τμήματα με ειδικά μαθήματα απαιτείται αρχικά η επίτευξη της ΕΒΕ ειδικού μαθήματος σε καθένα από αυτά και εν συνεχεία η επίτευξη της ΕΒΕ του αντίστοιχου Τμήματος.

 

2) Σχολές, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις

(Στρατιωτικές Σχολές/

Αστυνομικές Σχολές/

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/

Σχολές του Λιμενικού Σώματος και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού):

Η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού Σώματος, Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις,

Επισημαίνεται ότι για να είναι υποψήφιος για τις Σχολές αυτές θα πρέπει να τις δηλώσει και στο Μηχανογραφικό του Δελτίο.

 

3) Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ).

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, πρέπει στην Αίτηση-Δήλωση να το δηλώσουν υποχρεωτικά, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα.

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποβάλει και σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχει στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) και να πετύχει την ΕΒΕ πρακτικών δοκιμασιών.

 

Από τα παραπάνω 1), 2), 3) συνάγεται ότι

υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού Σώματος και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος για αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Υποψήφιος που με την Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν εξεταστεί, απλώς θα αποκλειστεί από τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό. Αντίθετα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 19.γ)6) που εμφανίζεται στο έντυπο της Αίτησης Δήλωσης για να μπορέσει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων και να συμμετάσχει στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

 

4) Οι υποψήφιοι για αυτά τα Προγράμματα πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Για τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΑ, πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 2108070686 (ΑΘΗΝΑ),   2810232193 – 2810327180 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

 

ΠΗΓΗ: Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΓΕΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές  μαθησιακές δυσκολίες, πατήστε ΕΔΩ.

Σχολιάστε

Top