Σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18
Σχολές μαθητείας ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2019-20 θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Οργανισμού

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΚΟΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  • Πολύτεκνοι: 2 μόρια
  • χαμηλό εισόδημα: 1 μόριο
  • ορφανοί από 1 γονέα: 1 μόριο
  • ορφανοί από 2 γονείς: 3 μόρια
  • από ίδρυμα: 1 μόριο
  • οικογενειακή επιχείρηση: 2 μόρια

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ 2019

Σχολιάστε

Top