ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2016-17 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΣΥΠ ΜΕ ΘΕΜΑ:«Σύγχρονα επαγγέλματα και νέες δεξιότητες»

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Φεβ• 03•17

kesyp2
Η υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιστερίου Μπιλανάκη Ελευθερία και η υπεύθυνη Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. Ν.Ιωνίας κ Φουντουκά Ανθή, ΚΕΣΥΠ Ρόδου κ. Καραισαρλή Μαρία, ο υπ. ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΑΙΓΑΛΕΩ κ. Βενέτης, ανέλαβαν την πρωτοβουλία ανάπτυξης

ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

με θέμα «Σύγχρονα επαγγέλματα και νέες δεξιότητες»

και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σκοπιμότητα ίδρυσης του Δικτύου

Αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη ενός δικτύου σχολείων, που θα εστιάζει στη διερεύνηση διαφόρων επαγγελμάτων βασιζόμενοι σε μια θεματική προσέγγιση και με σκοπό την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες:
Μέσω του δικτύου οι μαθητές/τριες , θα εμπλακούν στην ανεύρεση πληροφοριών για διάφορα επαγγέλματα και τις απαιτήσεις τους.
Εικόνα2

Θα γνωρίσουν νέα επαγγέλματα και ειδικότητες, διερευνώντας την αγορά εργασίας με κατάλληλο τρόπο που να προκαλέσει το ενδιαφέρον αλλά και την πεποίθηση για δημιουργική εργασία και προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης.

Εικόνα1
Σύγχρονα επαγγέλματα και δεξιότητες του 21ΟΥ αι.
• Επαγγέλματα από το χώρο της εκπαίδευσης
• Επαγγέλματα από το χώρο της υγείας
• Πράσινα επαγγέλματα
• Επαγγέλματα στο χώρο της πληροφορικής
• Επαγγέλματα Γραφιστικής τέχνης και Δημιουργίας
• Επαγγέλματα στο χώρο της Καλλιτεχνίας
• Επαγγέλματα τεχνολογικά

• Επαγγέλματα που μπορούν να αξιοποιήσουν το e-commerce και την διαδικτυακή προβολή

αρχείο λήψης
Οι μαθητές επίσης θα ασκηθούν στην ανίχνευση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους:
Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
• Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες
• Μαθηματική παιδεία και βασικές ικανότητες στις θετικές επιστήμες και τεχνολογίες
• Ψηφιακή παιδεία
• Μεταγνωστικές δεξιότητες και ικανότητα μάθησης
• Κοινωνική ευθύνη και ευθύνη των πολιτών
• Πρωτοβουλία κι Επιχειρηματικότητα
Πολιτισμική Συνείδηση & Έκφραση

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Διεύθυνσης Γ΄Αθήνας θα επιμορφωθούν στην υλοποίηση δράσεων που θα σχετίζονται με το συγκεκριμένο δίκτυο.
Εκείνα τα σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο μας και να εκπονήσουν αντίστοιχο πρόγραμμα παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση ένταξης και να την υποβάλλουν μέχρι 10/2/2017 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email: mail@2kesyp-g-athin.att.sch.gr , υπόψιν κ. Μπιλανάκη), και στη συνέχεια μέσω του Διευθυντή της σχολικής μονάδας υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με αριθμό πρωτοκόλλου με το συμβατικό ταχυδρομείο στη Δ/νση Γ΄Αθήνας (θυρίδα ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ).

• Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν σε συναντήσεις εργασίας με τους λοιπούς συμμετέχοντες στο δίκτυο (μέσα από την εξασφάλιση της διαθεματικής συνεργασίας), όσο και οι σχολικές μονάδες (με την αναγκαία προσέγγιση-συνεργασία για κοινές δράσεις) και να τύχουν κατά προτεραιότητα σε σχέση με αιτούντες εκπαιδευτικούς μη μέλη σχετικών επιμορφώσεων καθώς και να λάβουν το έντυπο/ ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Προβλέπονται Επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών σε χώρους για την υλοποίηση των προγραμμάτων, ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες του δικτύου καθώς και Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (φύλλα εργασίας, αφίσες, φυλλάδια, εφημερίδα, κλπ).

Στο τέλος του έτους προβλέπεται η δημοσιοποίηση και η διάχυση των αποτελεσμάτων των σχετικών δράσεων των μαθητικών ομάδων που θα λάβουν μέρος σε σχετική εκδήλωση
Σχ. Έγκριση ΥΠ.ΠΕΘ υπ.αρ.7430/Δ7/16-01-2017 της αίτησης υπ. αρ. 20824/29-12-2016 δημιουργίας Εθνικού Θεματικού Δικτύου Αγωγή Σταδιοδρομίας των ΚΕ.ΣΥ.Π. Περιστερίου σε συνεργασία με τα ΚΕ.ΣΥ.Π. Ν. Ιωνίας, ΚΕΣΥΠ Αιγάλεω, ΚΕΣΥΠ Ρόδου

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟskills
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Εικόνα2

Σχολιάστε

Top