Αξιοποίηση της Τέχνης στο μάθημα

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 29•22
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
output_nzsAz3
Αξιοποίηση της τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας

Ερωτήσεις

https://www.vimboard.com/play/D16B048D7

Code: D16B048D7

Αξιοποίηση της Τέχνης στο μάθημα της Λογοτεχνίας

output_NJlnR2
Eleftherios_Venizelos,_portrait_1935

1. Google Arts & Culture

Google Arts & Culture is definitely one of the best art resources to use in your teaching.The site offers a wide variety of materials and services that include exhibits which are guided tours of the world museums curated by art experts, the ability to search for and locate nearby museums and exhibitions, Pocket Gallery (visit immersive art galleries to explore artwork up close), Art Projector (enables you to see how artwork looks in real size), 360° videos to help you explore cultural artifacts in 360 degrees, virtual reality tours of world class museums, Street View to help you tour famous sites and landmarks, games to learn cultural literacy, and many more. You can also use Google Arts & Culture to teach cultural literacy.

2. Getty

Getty offers a wide range of tools and materials to help with the study of art and cultural heritage. These include over 1000.000 artwork images, books, archives, and several other resources. There is also a section for K-12 teaching embedding resources tailored specifically for the education community including  lesson plans, class activities, museum educators, professional development, online interactive experiences, museum programs for all ages, internships, grants, summer programs for teens, and many more.

3. The Art Story

The Art Story is an art website that helps you develop a better understanding (and eventually appreciation) of art through detailed guides and explanations of masterpieces and artwork. More specifically, you will be able to access information about artists, learn about the different art movements (e.g., impressionism, performance, The Baroque, etc), and explore art concepts (e.g., The Readymade, Renaissance, Humanism, Collage, etc). You can also use the site’s timeline feature to track the chronological developments of different art movements and concepts.

4. Art Encyclopedia

Art Encyclopedia provides access to a huge collection of educational resources covering everything related to art and its history. Examples of resources include art history, best modern painters, sculpture, photography, world art, museums, art appreciation, timeline of art, prehistoric art, renaissance, painting, A-Z of art movements, analysis of famous paintings, and many more.

5. WikiArt

WikiArt is an online repository of world’s visual arts. The site features over 200.000 artworks by 3000 artists from all around the world. Art resources provided by WikiArt include art movements, art schools and groups, art institutions, artwork genres and styles, short films, and many more. WikiArt is also available as an iPad app.

6. Artble

Artble is another excellent art resource “where you can find unique information about artists from many different art periods. Take your time to view and appreciate the art whilst navigating through the pages, reading about history’s greatest art works and the fascinating lives of their creators.’

7. The National Gallery of Art

The National Gallery of Art provides access to numerous art resources to use in your classroom. These include lesson ideas, teaching resources, interactive activities, tools and apps, and many more. The site also features “more than 150,000 paintings, sculpture, decorative arts, photographs, prints, and drawings spans the history of Western art and showcases some of the triumphs of human creativity. Across 363 days a year, the National Gallery offers a full spectrum of special exhibitions and public programs free of charge.’

8. Colossal

Colossal is a website that offers resources on contemporary art and visual culture. “Colossal is designed to serve as an online gallery of visually spectacular artwork, while seeking to educate and inform rather than criticize or interpret. Through this effort, Colossal is used as inspiration and instruction in classrooms across the arts and sciences from grade school through graduate school.’

9. DeviantArt

DeviantArt is an online community for artists and art enthusiasts where they promote and share their artwork. Members upload tons of artwork everyday covering everything from anime and film to painting, sculpture, pixel art and digital art. DeviantArt also provides “the tools, resources, and exposure to enable them to become better, more successful artists.’

Mixkit free royalty stock music

Mixkit embeds a large collection of free music tracks organized into three main categories:
Gentre: Includes Hip-Hop, Jazz, Cinematic, Country , Acoustic, Funk, R&B, Pop, Rock, Percussion, Trap, Ambient, Children, Classical, Corporate, House & Electronica, and Experimental.

Σχολιάστε

Top