Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων-Επαγγελματικά δικαιώματα

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μαρ• 09•16
Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων-Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.

Επίπεδο Τίτλος
1 Απολυτήριο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2 Απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3 Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΣΕΚ)
3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 – ΙΕΚ (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)
4 Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.)
4 Απολυτήριο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
4 Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
4 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ.
5 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (ΕΠΑ.Λ.-Τάξη Μαθητείας)
5 Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 – Ι.Ε.Κ.
5 Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Ι.Ε.Κ. (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)
5 Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
6 Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
8 Διδακτορικό Δίπλωμα

ΕΟΠΠΕΠ

 

Αναγνώριση προσόντων

 Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων

Στο πλαίσιο των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος μέλος έχει την αρμοδιότητα να ορίσει νομοθετικά την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα από την κατοχή ειδικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία είναι τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται επί της εθνικής επικράτειας. Αυτό συνιστά εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επίλυση του εν λόγω προβλήματος, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2005/36/ΕΚ με σκοπό την καθιέρωση κανόνων που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΔΩ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

- Επάγγελμα Ξεναγού
- Συντηρητής Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
- Τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης
- Τεχνίτης συντήρησης έργων τέχνης-αποκατάστασης
- Τεχνικός κινηματογράφου
- Γεωπόνος
- Δασολόγος
- Κτηνίατρος
- Γεωλόγος
- Ιχθυολόγος
- Τεχνίτης συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
- Σύμβουλος Ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
- Πραγματογνώμονας σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
- Ελεγκτής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
- Ραδιοηλεκτρολόγος Α”
- Ραδιοηλεκτρολόγος Β”
- Ραδιοτεχνίτης
- Βοηθός Ραδιοτεχνίτη
- Πολιτικός Μηχανικός
- Αρχιτέκτονας Μηχανικός
- Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός
- Μηχανολόγος Μηχανικός
- Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
- Χημικός Μηχανικός
- Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός Μηχανικός
- Μηχανικός Περιβάλλοντος
- Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
- Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
- Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Εκτέλεσης μελέτης, επίβλεψης της λειτουργίας, συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
- Εκτέλεσης μελέτης, συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων
- Ηλεκτροσυγκολλήσεων
- Χειρισμού Μηχανημάτων Έργου
- Εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων
- Εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών ή αερίων καυσίμων
- Επαγγέλματα Υγείας του Παραρτήματος VIII του ΠΔ 38/2010 (Αισθητικός, Βιολόγος, βοηθός Νοσοκόμου, Βοηθός Οδοντιάτρου, Βοηθός Φαρμακείου, Βρεφονηπιοκόμος, Διαιτολόγος ΠΕ & ΤΕ, Ειδικός Τεχνικός προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών, Επισκέπτης Υγείας/ Επόπτης Δημόσιας Υγιεινής, Εργοθεραπευτής, Κλινικός Χημικός, Κοιν. Λειτουργός ΠΕ & ΤΕ, Λογοθεραπευτής, Οδοντοτεχνίτης, Οπτικός, Τεχνολόγος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, Τεχνολόγος τροφίμων, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Φυσικός Νοσοκομείων-Μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, Φυσικός Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικής Ιατρικής, Φυσικοθεραπευτής, Ψυχολόγος
- Επαγγέλματα Υγείας του Παρατήματος V του ΠΔ 38/2010 (Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, Νοσοκόμοι υπεύθυνοι για Γενική Περίθαλψη, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Μαίες/Μαιευτές, Φαρμακοποιοί)
- Επαγγέλματα Υγείας Κομμωτές, κουρείς, τεχνίτες ποδιών νυχιών
ΠΗΓΗ
ΕΔΩ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο όρος «επαγγελματικά δικαιώματα» αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η ουσία της έννοιας της νομοθετικά ρυθμιζόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας αφορά αποκλειστικά στις δραστηριότητες εκείνες που εμπεριέχουν ανάληψη ευθύνης από τον επαγγελματία, έναντι δημόσιας αρχής.

Οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα καθορίζονται με Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα. Στο πλαίσιο του καθορισμού των προϋποθέσεων για την άσκηση ενός επαγγέλματος καθορίζονται τα πεδία άσκησής του, οι βαθμίδες του επαγγέλματος (π.χ. βοηθός, τεχνίτης, αρχιτεχνίτης) και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των σχετικών επαγγελματικών αδειών ανά πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα προϋπόθεσης, η κατοχή άδειας για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία είναι συναρτημένη αφενός με την κατοχή συγκεκριμένων (ακαδημαϊκών ή μη) τίτλων σπουδών, αφετέρου (σε αρκετές περιπτώσεις) με την ιδιότητα μέλους της αντίστοιχης επαγγελματικής ένωσης.

Η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων προϋποθέτει τη νομοθετική κατοχύρωση ενός επαγγέλματος.
ΕΟΠΠΕΠ

 

Σχολιάστε

Top