Παρουσίαση Επαγγελματικού Λυκείου

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18

Τα Επαγγελματικά Λύκεια ανήκουν στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Το ΕΠΑΛ  έχει την παρακάτω δομή:

- Α΄ ΤΑΞΗ με ενιαίο πρόγραμμα, με μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικοτήτων, προκειμένου να δίνεται στους μαθητές/-τριες η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

- Β΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό σε τομείς τεχνικο-επαγγελματικών σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας και τομέων (θεωρητικά και εργαστηριακά).

- Γ΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό των τομέων σπουδών σε επιμέρους ειδικότητες, με μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικοτήτων (θεωρητικά και εργαστηριακά).

 επαλ 200319692_255267856396790_7559874634598039570_n

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΛ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι εξής :
Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τομέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (multimedia, web designer, Web Developer, Video Games)
2. Τεχνικός Η/Υ
3. Τεχνικός Λογισμικού

Τομέας Μηχανολογίας
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
4. Τεχνικός Οχημάτων
5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών
6. Τεχνικός Ιατρικών οργάνων
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων & Εγκαταστάσεων
3. Τεχνικός Αυτοματισμού
4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τομέας Δομικών Έργων
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
1. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
3. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης

Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τομέας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Τομέας Πλοιάρχων
1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας Μηχανικών
1. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΕΠΑΛ

1.Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα) 3 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Φυσική (2 ώρες),
4. Χημεία (2 ώρες),
5. Πολιτική Παιδεία, (2 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,
6. Ιστορία (1 ώρα),
7. Θρησκευτικά (1 ώρα),
8. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),
9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),
10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες),

 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες)
 Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)
 Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
 ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες)
 Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)
 ΣΕΠ-Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες)
 Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες)
 Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (3 ώρες)
 ΣΕΠ -Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Ελεύθερο Σχέδιο (3 ώρες)
 Αρχές Σύνθεσης (3 ώρες)
 Ιστορία της Τέχνης (2 ώρες)
 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (3 ώρες)

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
 Αγωγής Υγείας (3 ώρες)
 Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας (2 ώρες)
 Πρώτες Βοήθειες (2 ώρες)
 Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις (2 ώρες)
 ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)
 Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)
 Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)
 ΣΕΠ -Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)
 Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
12 ΩΡΕΣ

Στην Β΄ και Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας.

Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και
Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1
ώρα),
5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 23 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 9 ΤΟΜΕΙΣ
Στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων οι οποίοι μπορούν αφού παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα τομέα και ειδικότητας να αποκτήσουν πτυχίο της ειδικότητας που θα επιλέξουν και να δοκιμάσουν μια δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.

Συγκεκριμένα, στη Β΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν έναν από τους 9 τομείς επαγγελματικών σπουδών και διδάσκονται 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του τομέα,
ενώ στη Γ΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν μια από τις 36 ειδικότητες που προσφέρονται, συναφή με τον τομέα σπουδών που επέλεξαν στη Β΄ τάξη και διδάσκονται 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας που επέλεξαν.
epal2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες
και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

36 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ και ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚ. ΑΕΡΙΟΥ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

 • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 • ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
  ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

 • ΥΓΕΙΑΣ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
  ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α
  ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Κ
  ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
  ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ Κ
  ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
  ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 • Με την αποφοίτηση λαμβάνουν Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑ.Λ., όλων των τύπων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές των Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας).
2. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για ΕΠΑΛ

Συνέχιση  Σπουδών  για  Αποφοίτους  Λυκείου  σε ΕΠΑ.Λ. και  Ι.Ε.Κ

Μετά την αποφοίτηση, όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., μπορούν:

 • Να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 • Να φοιτήσουν στο νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας», με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα   ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις και φορείς (του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές επιχειρήσεις) υπό την εποπτεία του σχολείου με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση και συμπληρωματικής εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο (1 ημέρα στο σχολείο και 7 ημέρες στην εργασία). Μετά από εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση  πτυχίου επιπέδου 5.

 

 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση  σε αντίστοιχους τομείς μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και 2 μαθήματα ειδικότητας). Στα Τ.Ε.Ι. με ειδικό ποσοστό θέσεων αναλογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέον θέσεων

 

 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ι.Ε.Κ. με φοίτηση 3 εξάμηνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξάμηνων για την απόκτηση νέας.
 • Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.

 

Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Τα Ι.Ε.Κ. ανήκουν στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης. Παρέχουν Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση σε μεγάλος πλήθος ειδικοτήτων, με σκοπό οι σπουδαστές τους  να αποκτήσουν τα προσόντα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση και θα διευκολύνουν  την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Τα Ι.Ε.Κ. απευθύνονται  σε ενήλικες αποφοίτους Λυκείου που δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να λάβουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 

Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι Γ.Ε.Λ., απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. (στο γ’ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας), Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ καθώς και Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας σε επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.. Το εξάμηνο αυτό στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων των καταρτιζόμενων και την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα διευκολύνει την ομαλή μετάβασή τους από το χώρο της αρχικής κατάρτισης στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών και αυξάνοντας τελικά τις πιθανότητες απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας.

Η Πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίζει με την ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου σπουδών ενώ το Πρόγραμμα Μαθητείας στα Ι.Ε.Κ. απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 4ο εξάμηνο φοίτησης και δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό ίσο με το 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση.

 

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν «Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Β.Ε.Κ). Η βεβαίωση αυτή τους προσφέρει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι Εγγραφές πραγματοποιούνται:

 • Στα ΕΠΑ.Λ. από 01-11/09
 • Στα Ι.Ε.Κ. ηλεκτρονικές αιτήσεις από 25/8-01/09 (10.00 π.μ.)

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε όλα ΕΠΑ.Λ. και τα Ι.Ε.Κ.

Για τα ΕΠΑ.Λ.:Κατάλογος επαγγελματικών Λυκείων

Για τα ΙΕΚ: http://www.minedu.gov.gr/news/29747-25-08-17

 

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ, καθώς και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ

για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Αυγούστου εκάστου έτους.
Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας, για περίοδο δύο ετών τουλάχιστον.

Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του ΥΠΑΙΘ.
Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας έχει διάρκεια εννιά μηνών και συνδυάζει 7ωρο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή/και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά την εβδομάδα) και «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις ημέρες.
ΑΜΟΙΒΗ
Στους μαθητευόμενους παρέχεται αμοιβή που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Η 9μηνη διάρκειά του περιλαμβάνει εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα με αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διεξάγεται βάσει Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική εφαρμογή της με ευθύνη των ΕΠΑΛ και των εργαστηριακών κέντρων μέσα από ειδικό πρόγραμμα σπουδών που διεξάγεται στο χώρο εργασίας της εκάστοτε επιχείρησης για 4 ημέρες την εβδομάδα και 1 ημέρα εργαστηριακού μαθήματος στο σχολείο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ετησίως, από τη 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30η Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.
Δ. Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας θα αναβαθμίζουν τα εκπαιδευτικά τους προσόντα και θα αποκτούν εργασιακή εμπειρία.
Β. Αναφέρεται αποκλειστικά σε αποφοίτους ΕΠΑΛ άνω των 18 χρονών
Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από το ΕΠΑΛ, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.

3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν υποχρέωση πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για την προσέλευση τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ’ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΕΔΩ

21-08-17 Η ΚΥΑ για τη Μαθητεία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2859 τ. β΄ (21/8/17) η νέα ΚΥΑ για την υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ, με την οποία επέρχονται βελτιώσεις οι οποίες προέκυψαν από την εμπειρία της πρώτης εφαρμογής του θεσμού που ξεκίνησε  να εφαρμόζεται στα ΕΠΑΛ το Μάρτη του 2017.

Με την ΚΥΑ αυτή δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στα τμήματα μαθητείας και αποφοίτων που διαθέτουν πτυχίο ειδικότητας των ΕΠΑΛ και απολυτήριο ΓΕΛ καθώς και αποφοίτων ΕΠΑΛ ηλικίας άνω των 25 ετών.

H KYA σε μορφή pdf

jobs

ΕΠΑΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

ΧΑΙΔΑΡΙ

1ο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ,

Ρίμινι 2-4 ,12462, 5779948 5779815

 

ΑΙΓΑΛΕΩ
1ο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ,

Θηβών & Π.Ράλλη τκ. 12246 τηλ 2105452195,, Fax 2105440065
2ο ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ,

Θηβών & Π.Ράλλη, τκ. 12246, τηλ 210 5452194,, 2105441215, Fax 2105699984

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ,

Θηβών & Π.Ράλλη τκ.12241τηλ. 2105699597, fax 2105699557

 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,

Λευκωσίας 50Περιστέρι, ΑθήναATTIKH
ΤΚ 121 33
Τηλέφωνο:(210) 5744842, 5744833
Φαξ:(210) 5760840

 

2ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,

Πευκών 7, Αγ.Ιερόθεος 12137, 5061821 5061820 5059622, 5061821

 

3ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ,

Αγ. Παύλου 51, 12132, 5782223 5782224 5777803, 5782223

 

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κύπρου & Ψαρών, 12132 ,5755801 5785446, 5785446

 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Μ.Αλεξάνδρου 79 & Σπετσών, Μπουρνάζι 12132-5740154, 5785449

 

ΕΠΑ.Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

1ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ

Ανδρομάχης και Χασιάς13122, 2621414-2614559

2ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ
Ανδρομάχης και Χασιάς13122-2611632-2628332

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Σητείας 4-6 Καζαντζάκη13561-8542210 8542207 8542209 8542127

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Σητείας 4-6 & Καζαντζάκη`13561 -8542210 8542207 8542209 854280

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΛ
ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΣΥΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΔΩ

 

Παρουσίαση για τα Επαγγελματικά Λύκεια

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγ-γελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.
2 «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α΄ 83)»Υπουργική Απόφαση Φ20/105925/Δ4 ΦΕΚ 2079Β 06.07.2016
3 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»Υπουργική Απόφαση Φ20/120403/Δ4 ΦΕΚ 2423Β 05.08.2016
4 «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)»Εγκύκλιος Φ20/122938/Δ4Ανακοινοποίηση στο Ορθό 29-07-2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 122938 2016

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»Υπουργική Απόφαση Φ2/88938/Δ4 ΦΕΚ 1567Β 02.06.2016ΦΕΚ 1567Β 02.06.2016AΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥdocument
«Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α’ 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας της Β’ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.»Υπουργική Απόφαση Φ2/127074/Δ4 ΦΕΚ 2434Β 05.08.2016
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»Υπουργική Απόφαση Φ2/88070/Δ4 ΦΕΚ 1053Β 05.06.2015
«Τροποποίηση της αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»»Υπουργική Απόφαση Φ2/41441/Δ4 ΦΕΚ 2042Β 18.09.2015
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β’ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β’, Γ’ τάξεων Ημερησίων και Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»»Υπουργική Απόφαση Φ2/127065/Δ4 ΦΕΚ 2434Β 05.08.2016

«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)»Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ2/113700/Δ4
27-04-17 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/88938/Δ4/ 01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως ισχύει, ως προς το χαρακτηρισμό μαθημάτων Επιλογής της Α’ τάξης και ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Τομέων Εφαρμοσμένων Τεχνών και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.Το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή PDF

 

Σχολιάστε

Top