Σύνδεση γενικής και ειδικής αγωγής, Συνέδριο ΦΠΨ, 2010 Η ανάγκη της κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής και τα προγράμματα αγωγής υγείας

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 01•19

Το στίγμα για την ψυχική νόσο συχνά συνυπάρχει με προκαταλήψεις και στερεότυπα και εμποδίζει την πρόσβαση των ασθενών σε δομές υγείας.

Μήπως πρέπει να αλλάξουμε ως κοινωνία, να μάθουμε και να πληροφοηθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε;

Πώς θα προσεγγίσουμε τις δομές ψυχικής υγείας

Τί μπορεί να κάνει το σχολείο;

Η ανάγκη της κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής

και τα προγράμματα αγωγής υγείας

ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣΝΟΗTIKH ΥΣΤΕΡΗΣΗ

 

-      Φοβίες.
-      Πανικός / αγοραφοβία.
-      Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή.
-      Ψυχαναγκαστική – καταναγκαστ ική διαταραχή.
-      Μετατραυματική διαταραχή.
-      Νευρική ανορεξία / βουλι μία.
-      Ψυχοσωματικές ασθένειες.
-      Αυτοκτονία, κατάθλιψη.
-      Ψυχώσεις.

Κοινωνικοπαθολογική συμπεριφορά.

-      Αλκοολισμός, ναρκωτικά.
-      Ροπή προς την παραβατικότητα.
Παλιές εξαρτήσεις: αλκοόλ, καπνός

Εξάρτηση ορίζεται ως : ‘η καθ΄έξη χρήση, η συμπεριφορά εκούσιας δηλητηρίασης, το σύνολο των ενεργειών δια μέσου των οποίων ένας ζωντανός οργανισμός μειώνει τις εντάσεις που τον κεντρίζουν και πραγματώνει τις δυνατότητες του ( X. Pierie, R. Masson 1980, Les Nouveaux Toxicomanes Science de la substance Univ. de Clermont I, France στο Α. Αποστολάκη: μαθητές και ναρκωτικά», Σάκκουλας, 2004)

Στις δυτικές κοινωνίες αναφέρεται ότι η κατάχρηση αλκοόλ αρχίζει στην εφηβεία και όσοι ξεκινούν τη χρήση του πριν από την ηλικία των 14 ετών έχουν 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να εξαρτηθούν από το αλκοόλ σε σχέση με όσους ξεκινούν μετά τα 20 τους χρόνια. (Grant and Dawson, 1977 στο  Χ. Πουλόπουλος: «το αλκοόλ πρόδρομος ουσία στην υποτροπή των εξαρτημένων στα οπιούχα», 1977 στο περιοδικό Εξαρτήσεις τ. 5, 2004).

Σε άλλη μελέτη τονίζεται η δομή της οικογένειας και η σχέση της με το κάπνισμα στην εφηβική λικία σε 11 χώρες της Ευρώπης βλ. Thoroddur Bjarnason περιοδικό  Εξαρτήσεις, τ. 4, 2003.

4.Νέες εξαρτήσεις: ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαδίκτυο,  τηλεοπτική οθόνη

Σύμφωνα με την ερευνητκή εργασία του Ricardo A. Tejeiro Salguero: «μέτρηση της προβληματικής συμπεριφοράς των εφήβων με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια Εξαρτήσεις τ. 3, 2003 επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ενός αριθμού προβλημάτων που σχετίζονται με την υπερβολική  ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Χωρίς να υπάρχει χημική εξάρτηση, αυτή η μορφή εξάρτησης επηρεάζει πολλές άλλες πτυχές της ζωής του ατόμου. Επισημαίνεται  ωστόσο,  ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για να καθιερωθεί ποσοτικός δείκτης προβληματικής ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

 

Οι συναισθηματικές διαταραχές στην εφηβεία

 

( αγχώδεις νευρώσεις: φοβίες, κατάθλιψη, εμμονές και ψυχώσεις)

Κατάθλιψη: σύμπτωμα, Διάθεση , νόσος

Πρωτογενής  : Απόσυρση από την κοινωνική ζωή, τις αθλητικές δραστηριότητες, διαταραχές της συγκέντρωσης στο σχολείο, στον ύπνο, στην όρεξη κλπ
Δευτερογενής: Ως συνέπεια μιας σοβαρής απώλειας ή τραυματικής κατάστασης ή ύστερα από μια αναστάτωση στην οικογενειακή ζωή του εφήβου.
Συννοσηρότητα: με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές: ψυχογενής ανορεξία, κατάχρηση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών, ψυχοπαθητική συμπεριφορά, ψυχαναγκαστικά σύνδρομα και σοβαρή ανικανότητα στη μάθηση
Εκλυτικό αίτιο: Απώλεια σημαντικού άλλου
Συμπτώματα: Διαταραχές διατροφής  και ύπνου, Ψυχοκινητική επιβράδυνση, Ανημπόρια, Απαισιόδοξη σκέψη για το μέλλον, Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου  π.χ. αλκοόλ, ναρκωτικά, επικίνδυνη οδήγηση, Απόπειρα αυτοκτονίας

Διαταραχές μάθησης
ή μαθησιακές δυσκολίες ή Διαταραχές Σχολικών Δεξιοτήτων

Γενικές (διαταραχές της προσοχής)  /  Ειδικές (δυσλεξία)

Προσεγγίσεις στις μαθησιακές δυσκολίες: Ιατροκεντρική / παιδοκεντρική

Ορισμός: Οι μαθησιακές δυσκολίες που είναι εγγενείς στο άτομο αφορούν ετερογενή ομάδα διαταραχών που αναφέρονται στην εκμάθηση και χρήση των λειτουργιών Του λόγου, /Της ανάγνωσης,/της γραφής,/ της λογικής σκέψης  /μαθηματικών ικανοτήτων. [National Joint Committee on Learning Disabilities]

Αναπτυξιακή πορεία μαθησιακών δυσκολιών: Προσχολική ηλικία/ Σχολική ηλικία

Η γλωσσική ανάπτυξηΜπηχεβιοριστική θεώρηση (Skinner, 1974) /Γενετική θεώρηση (Chomsky, 1968)/ Γνωστική- συνθετική (Piaget)/ Κοινωνική- επικοινωνιακή υπόθεση (Macwhinney, 1987).

Διαταραχές του λόγου: Αφασία/ Τραυλισμός / Επιλεκτική αλαλία / Δυσαρθρία -Δυσλαλία (σιγματισμός για το “σ”, ρωτακισμός για το “ρ”, δελτακισμός για το“δ” κ.ά.)Αναγραμματισμός ή δυσγραμματισμός -Καθυστέρηση του λόγου

Διαταραχές του λόγου συνυπάρχουν με: Διαταραχές ακοής/ Νοητική καθυστέρηση/ Νευρολογικές βλάβες,Αυτισμός/ Συναισθηματικές διαταραχές /Περιβαλλοντική αποστέρηση

Προσχολική ηλικία Εξελικτική διαταραχή του λόγου /Eπιβράδυνση ανάπτυξης προφορικού λόγου / Διαταραχή εκφραστικού τύπουΔιαταραχή προσληπτικού τύπου/ Εξελικτική Διαταραχή άρθρωση/ Κινητικές δυσκολίες: αδρής κινητικότητας/ Λεπτής κινητικότητας, διαταραχή συντονισμού

Σχολική ηλικία: Ειδική δυσκολία ανάγνωσης

ΔΕΠ-Υ

ΑΠΡΟΣΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ
Τα χαρακτηριστικά (πυρηνικά) συμπτώματα της ΔΕΠΥ, δηλ. η διάσπαση προσοχής, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα, θεωρούνται τόσο κοινά στην παιδική ηλικία, που συχνά η διάγνωση παραβλέπεται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα προβλήματα που η ίδια η ΔΕΠΥ προκαλεί στη συμπεριφορά, στην κοινωνική προσαρμογή ή στη σχολική απόδοση, αποδίδονται σε άλλες καταστάσεις που μπορεί να συνυπάρχουν. Έτσι η ΔΕΠΥ παραμένει συχνά αδιάγνωστη ή εσφαλμένα διαγνωσμένη ενώ, ακόμη και όταν γίνεται η σωστή διάγνωση, δεν εφαρμόζεται πάντοτε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο συνδυασμού θεραπευτικών προσεγγίσεων που απαιτεί η αντιμετώπιση της

 

Περισσότερα

ΔΕΠ-Υ
ΟΔΗΓΟΣ
ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής  Αγωγής

με Διεθνή Συμμετοχή

Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξ

Εταιρεία Ειδικης Παιδαγωγικης Ελλάδα

 

Εθνικο & Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΜΗΜΑ Φιλοσοφιας, Παιδαγωγικης & Ψυχολογιας, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ, 15-18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Μελέτη περίπτωσης: πρόγραμμα αγωγής υγείας σε Γενικό Λύκειο

 

της Μπιλανάκη  Ελευθερίας 1,

εκπαιδευτικού- ψυχολόγου, 1ο ΓΕΛ Περιστερίου

e-mail: elmpilanaki@gmail.com

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Στην παρούσα μελέτη- περίπτωσης παρουσιάζεται  το θέμα της ανάπτυξης των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών ως αντιστάθμισμα σε παλιές και νέες μορφές εξαρτήσεων. Προτείνεται η ενίσχυση των προγραμμάτων αγωγής υγείας με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις μαθητικές ανάγκες.

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εξάρτηση, δεξιότητες, προαγωγή υγεία

VIDEO ΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ

Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη

Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής: 15-18 Απριλίου 2010

Μέρος Έβδομο
Υποστηρικτικοί θεσμοί
- Ματίνα Γαϊτανά, Πηνελόπη – Αλεξία Αβαγιανού, «Ο γονεϊκός δεσμός των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών υγείας στα ειδικά σχολεία και στα κέντρα αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ανάγκες»
- Ελευθερία Μπιλανάκη, «Μελέτη περίπτωσης: πρόγραμμα αγωγής υγείας σε Γενικό Λύκειο»

 

 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΠΕ02, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Μπορείς να υποβάλλεις τις απορίες σου φορμαΕΔΩ

Σχολιάστε

Top