Υλοποίηση-ενημέρωση-επικοινωνία: Μπιλανάκη Ελευθερία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας,Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΠΕ02, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Ειδίκευση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός,

Επάγγελμα το: κάθε εργασία, κοινωνικά ή νομικά αποδεκτή, που ασκείται επί μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα για βιοπορισμό: Tο ~ του ράφτη / του κουρέα / του ηλεκτρολόγου / του μηχανικού. Προσοδοφόρο ~.
Επιλογή / άσκηση / αλλαγή του επαγγέλματος. Γέρασε κάποιος στο ~, το άσκησε σε όλη του τη ζωή.

 

 

Συγγραφική δραστηριότητα για θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού κ. Μπιλανάκη
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μπιλανάκη προκειμένου να πάρετε τα τεύχη

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

  • stoxoi

«Ο ρόλος της οικοσωματικής- βιωματικής προσέγγισης και η οικοσυστημική προσέγγιση στα προβλήματα συμπεριφοράς και στη μάθηση»

 

Ιστορίες επαγγελματικού προσανατολισμού

το e-book με τίτλο «Ιστορίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού» της κυρίας ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ, υπ. πρώην ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, θα βρείτε υλικό για την συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και ασκήσεις και φύλλα εργασίας.

Ιστορίες επαγγελματικού προσανατολισμού

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Στο αρχείο θα βρείτε ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

λικό βιωματικών ασκήσεων, που χρησιμοποιήθηκε σε ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις με μαθητές κατά τις επισκέψεις στα σχολεία περιοχής ευθύνης και στα πλαίσια ατομικής συμβουλευτικής στο ΚΕ.ΣΥ.Π Περιστερίου από την Υπεύθυνη ΣΕΠ του πρώην ΚΕΣΥΠ Περιστερίου Ε. Μπιλανάκη.
Προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας 2016-2017

Στο κατωτέρω επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας 2016-2017  από την Υπεύθυνη ΣΕΠ του  ΚΕΣΥΠ Περιστερίου Ε. Μπιλανάκη.

Προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας 2016-2017
Παρουσίαση και εισήγηση σεμιναρίων από το ΚΕΣΥΠ Περιστερίου

ΜΑΘΗΤΗΣ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΣτα κατωτέρω επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε την παρουσίαση και εισήγηση με θέμα: «Διαμόρφωση ταυτότητας και εκπαιδευτική πράξη», στο σεμινάριο των Σχολικών Συμβούλων που υλοποιήθηκε στο 1ο ΓΕΛ Ιλίου την 06/11/2017 και την 13/11/2017 στο 4ο ΓΕΛ Αιγάλεω και στο Συνέδριο της ΕΛΕΣΥΠ στις 05 και 06/03/2016 με θέμα: «Το στοίχημα της εφηβείας σε δύσκολους καιρούς» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Περιστερίου Ε. Μπιλανάκη.

Αρχείο 1               Αρχείο 2                   Αρχείο 3

Επίσης, το κατωτέρω συνημμένο αρχείο αποτελείται από τα φύλλα εργασίας με τίτλο: «ΤΑΞΙΔΙ ΖΩΗΣ», τα οποία δόθηκαν σε μαθητές/τριες, κατά την διάρκεια ενημερώσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού το σχολικό έτος 2017-2018, από την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Περιστερίου Ε. Μπιλανάκη.

Φύλλα εργασίας
Εικόνα1

«Πηγαίνω στο σχολείο 2016-2017″ 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε  το ενημερωτικό τεύχος  για τα  ΓΕΛ-ΕΠΑΛ με τον τίτλο «Πηγαίνω  στο σχολείο 2016-2017″ από την Ε. Μπιλανάκη, υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Περιστερίου.

«Πηγαίνω  στο σχολείο 2016-2017″ για τα  ΓΕΛ-ΕΠΑΛ
«Καλλιέργεια δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία»: Υλικό από την ημερίδα

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την παρουσίαση από την Υπεύθυνη ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Περιστερίου Ε. Μπιλανάκη, στους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Περιστερίου, στα πλαίσια της ημερίδας «Καλλιέργεια δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία».
«Κριτήρια και λήψη απόφασης»

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε υλικο από την παρουσίαση (τρία συνημμένα αρχεία, παρουσίαση και υποστηρικτικό υλικό) στο Κοινωνικό φροντιστήριο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Περιστερίου από την Υπεύθυνη ΣΕΠ, του ΚΕΣΥΠ Περιστερίου Ε. Μπιλανάκη με θέμα : «Κριτήρια και λήψη απόφασης».

«Κριτήρια και λήψη απόφασης»
Υλικό ημερίδας: «Ευάλωτες ομάδες και επικίνδυνες μορφές συμπεριφοράς» – βραχεία εκπαιδευτική παρέμβαση επαγγελματικού προσανατολισμού

Στα ακόλουθα αρχεία (αρχείο 1 και αρχείο 2) μπορείτε να δείτε το υλικό που παρουσιάστηκε ως εισήγηση της κ. Μπιλανάκη, υπεύθυνης ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, στην ημερίδα με θέμα: «Ευάλωτες ομάδες και επικίνδυνες μορφές συμπεριφοράς- βραχεία εκπαιδευτική παρέμβαση επαγγελματικού προσανατολισμού» με στόχο τη συναισθηματική μάθηση, που πραγματοποιήθηκε στις 23-2-2017.
Η συμβολή του ΣΕΠ στο σχολείο

Μέσω του ακόλουθου συνδέσμου μπορείτε να δείτε το υλικό της παρουσίασης από την ενημέρωση γονέων που έγινε 5-10-2016 στο 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με θέμα: «Η συμβολή του ΣΕΠ στο σχολείο», από την υπ. του ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κυρία Μπιλανάκη.

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ΣΕΠ

Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να βρείτε υλικό που αφορά στην παρουσίαση του εργαστηρίου ΣΕΠ που διεξήχθη στις 16-11-2016 με θέμα:»Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ΣΕΠ» από την υπ. του ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ κυρία Μπιλανάκη.

Στην παρουσίαση της κ. Μπιλανάκη (ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) που επισυνάπτεται, περιλαμβάνεται: Παρουσίαση των σχολών ανά πεδίο καθώς και στοιχεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Η αναγκαιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης και η ενσυναίσθηση.
• Οι δεξιότητες του 21ου αι.
• Τρόποι λήψης απόφασης
• Τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Επισυνάπτεται επίσης και το τεύχος: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ στο οποίο παρατίθενται οι σχολές ανά πεδίο με χρήσιμες συνδέσεις και άλλες πληροφορίες.

Επισυναπτόμενο τεύχος:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Αφορά στα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιήθηκαν στα σχολεία Περιστερίου, αρμοδιότητας κ. Μπιλανάκη, υπ.ΣΕΠ  ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ το σχολικό έτος 2015-2016.

Υλικό Σεμιναρίου

Επισυνάπτουμε το υλικό των τριών ενοτήτων του Σεμιναρίου του ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

Περιλαμβάνονται εισηγήσεις- παρουσιάσεις της κ. Μπιλανάκη
1. «Κατανοώντας τη μετάβαση»
2. «ΜΜΕ, διαδίκτυο, ΣΕΠ»
3. «Τεχνικές επικοινωνίας και ενθάρρυνσης στο σχολείο».

Επίσης περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις- παρουσιάσεις της κ. Μ.Καραισαρλή (υπ. ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΡΟΔΟΥ) με θέμα: «Δεξιότητες και τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής»
καθώς επίσης και οι εισηγήσεις – παρουσιάσεις των κ. Κορνηλάκη Ερρικα, κ. Αντωνίου (υπ. ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) με θέμα: «Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή».

Υλικό Σεμιναρίου

H εισήγηση με τίτλο: «Κατανοώντας τη μετάβαση» αναφέρεται στη μετάβαση από το ένα στάδιο σπουδών και σταδιοδρομίας στο άλλο.

Η παρούσα εισήγηση διεξήχθη κατά το πρώτο μέρος του επιμορφωτικού Σεμιναρίου με τίτλο:»Στηρίζω» για εκπαιδευτικούς που διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε στο ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ από την κ. Μπιλανάκη, υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ στις 20/1/2016′.

Κατανοώντας τη μετάβαση

Τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία αποτελούν μέρος της εργασίας της κ.Ελευθερίας Μπιλανάκη, υπεύθυνης ΚΕΣΥΠ Περιστερίου, με θέμα: «Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και πρόληψη υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής» που συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: «Έρευνα, εκπαιδευτική πολιτική και πράξη στην ειδική αγωγή» (8-10/12/2010 και πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.Δ.Δ.
Φορείς υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου- Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος- Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης).

Επισυναπτόμενο αρχείο 1

Επισυναπτόμενο αρχείο 2

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε παιδαγωγικό υλικό:

- ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΠ: (τρόποι υλοποίησης ΣΕΠ) 
- Εκπαιδευτικό σύστημα και μεταβολές 
- Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας: (παρουσίαση ενδεικτικών προτεινόμενων σχεδίων καθώς και υλοποιημένων εργασιών στα σχολεία)
-ΣΕΠ ΚΑΙ ΕΠΑΛ
-ΣΕΠ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
-ΣΕΠ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (εγκύκλιοι και πληροφορίες για υποψηφίους)
-ΜΑΘΑΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ : (νέα για σπουδές και σταδιοδρομία από την επικαιρότητα)
-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (σχετικές εισηγήσεις σε ημερίδες του ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και άρθρα)
-To άγχος των εξετάσεων και  τρόποι αντιμετώπισης
-ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ
-Διάχυση μεθοδολογίας
-Διδακτική ΣΕΠ
-ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ
-ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΙΑΣ
-Το θέατρο στην εκπαιδευτική πράξη
-ΜΜΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα» 2018

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το Κολλέγιο Αθηνών συνδιοργάνωσανουν στις 10-12 Μαΐου 2019 στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός».

Β΄ΤΟΜΟΣ

3ο-Συνέδριο-Β-τόμοςεξ_Page_1

http://www.ekedisy.gr/praktika-3ou-synedrioy/
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ (Πρακτικά συνεδρίου)

 

index

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας στη συμβουλευτική, (11, 12/12/2009 ΣΕΠ ΑΣΠΑΙΤΕ , Ένταξη στα Πρακτικά του Συνεδρίου, 2010 με τίτλο: 50 χρόνια ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, Αθήνα, 2010, επιμ. Καλούρη, Ρ., Κιμουλάκης, Ν., Παγιατάκης, Γ., Τσακιράκις, Γ.).

2009
D7E9410A64A5B0F2390022CF4236E82C

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εισήγηση  Μπιλανάκη: «Περιπτώσεις προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισης». στο 1ο Πανελλήνιο   Συνέδριο Ειδικής Αγωγής  με θέμα: «Η ειδική Αγωγή στην κοινωνία της Γνώσης» (Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών 26-29 Απριλίου 2007

Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή «Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην πράξη» (15-18/4/2010, Εισήγηση με θέμα: «Σύνδεση Γενικής και Ειδικής Αγωγής: Υποστηρικτικοί θεσμοί. Μελέτη περίπτωσης: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε Γενικό Λύκειο».

cf83cf85cebdceb5ceb4cf81ceb9cebf-ceb5cebbceb5cf83cf85cf80

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

«Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και πρόληψη σχολικής υποεπίδοσης στη σχολική μονάδα- ο ρόλος της συμβουλευτικής» (Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (8-10/10/2010 στο Διεθνές Συνέδριο «‘Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Πράξη στην Ειδική Αγωγή» Ένταξη στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιμ. Ευστρ. Παπάνης και Γιαβρίμης Παναγιώτης, Μυτιλήνη 2011).

 

afisa (1)

 

ΕΛΕΣΥΠ

Εισήγηση

Συμμετοχή  με θέμα: «Η διάχυση της μεθοδολογίας ΣΕΠ στα φιλολογικά μαθήματα καθώς και στην ερευνητική εργασία» στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2012

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 101-2012

(8/12/2012, Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Ε.Λ.Ε.ΣΥ.Π) και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.ΟΠΠ.Ε.Π) . Ανάρτηση  εισηγήσεων στον δικτυακό τόπο της ΕΛΕΣΥΠ και στο βιβλίο περιλήψεων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ»

  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΤΕΥΧΟΣ 107-ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2016
  • ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018
  • ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΘΕΑΤΡΟ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, VIDEO ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 113-114 ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018

Άρθρα

  1. Άρθρο με τίτλο: «Εφηβεία και παραπτωματικότητα: αιτιολογικοί παράγοντες που την ερμηνεύουν» Αστυνομική Ανασκόπηση, τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου 2003, τ. 220, σελ. 3
  2. Άρθρο με τίτλο: «Διλήμματα της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εργασιακής της σταδιοδρομίας», περιοδικό Σύγχρονη Ψυχολογία, τ. Οκτωβρίου 2003
  3. Άρθρο με τίτλο: «Η χρωματική παλέτα των συναισθημάτων», εφημερίδα «Πρώτη» Περιστερίου, 30/12/03
  4. Άρθρο με τίτλο: « Τα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η ανάγκη συμβουλευτικής των γονιών τους», εφημερίδα «Πρώτη» Περιστερίου, 20/1/03
  5. Άρθρο με τίτλο : «Οι ψυχοσωματικές παθήσεις και η σχέση σώματος και ψυχής», εφημερίδα «Πρώτη» Περιστερίου 7/12/04.

Μαθήματα για γονείς
Εικόνα11
Ένας σύντομος και εύχρηστος Οδηγός επικοινωνίας των νέων με την οικογένεια τους, προκειμένου να ενισχυθούν στις αποφάσεις και στη σταδιοδρομία τους. Μπορείτε να ξεφυλλίσετε απόσπασμα Μαθήματα για γονείς
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
φορμαΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Top