Υλοποίηση-ενημέρωση: Μπιλανάκη Ελευθερία, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Ψυχολόγος, MSc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας,Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός Φιλόλογος, ΠΕ02, Ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Ειδίκευση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σύμβουλος σταδιοδρομίας.

Επάγγελμα το: κάθε εργασία, κοινωνικά ή νομικά αποδεκτή, που ασκείται επί μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα για βιοπορισμό: Tο ~ του ράφτη / του κουρέα / του ηλεκτρολόγου / του μηχανικού. Προσοδοφόρο ~.
Επιλογή / άσκηση / αλλαγή του επαγγέλματος. Γέρασε κάποιος στο ~, το άσκησε σε όλη του τη ζωή.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
φορμα

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Top