Υλοποίηση-ενημέρωση-επικοινωνία: Μπιλανάκη Ελευθερία, Εκπαιδευτικός Φιλόλογος, ΠΕ02, Ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Ειδίκευση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σύμβουλος σταδιοδρομίας.

Μπιλανάκη Ελευθερία
Εκπαιδευτικός Φιλόλογος, ΠΕ02, Ψυχολόγος, Msc Παιδαγωγικής Ψυχολογίας,

Ειδίκευση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σύμβουλος σταδιοδρομίας.

https://blogs.sch.gr/elmpilanaki/

https://elmpilanaki.blogspot.com/

https://bilanaki.weebly.com/

Αποστολή e mail: elmpilanaki@gmail.com

 

Top