Τρόπος υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 16•22
Τρόπος υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ

15-04-22 Εγκύκλιοι σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων και τα κριτήρια ισοβαθμίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ από το έτος 2022 και εφεξής

1. Εγκύκλιος ΓΕΛ τροποποίηση πρόσβασης 

2. Εγκύκλιος για τροποποίηση ΥΑ πρόσβασης ΕΠΑΛ 

 

 

 

Σχολιάστε

Top