Φιλολογικές διαδρομές

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Δεκ• 08•18
ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΕΥΒΟΥΛΙΑ

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ


ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

 

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

 

ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ

Βραβευμένη καλή πρακτική   πρόταση απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

υπερ μαντιθεου

filosofia

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝ

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

 
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄Λυκείου Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄Λυκείου Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΦΩΤΟ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
εαυτος ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΤΖΕΝΤΖΟΣ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
ΣΕΦΕΡΗΣ Γ ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ32 piece  ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΟ
Ιστορία Β΄Λυκείου
Διδακτικό σενάριο

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΗΤΙΔΑ

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΗΤΙΔΑ
 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥimageedit_2_4029652671Ιστορία Γ΄Λυκείου  Συνεργατική αξιοποίηση ιστορικών πηγών
ΣΧΕΤΙΚΑ
Σχετικά
ΛΥΚΕΙΟ Εδώ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εδώΜαθήματα και αφιερώματα στην ηλεκτρονική τάξη ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ECLASS
Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρό-νος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπω-σης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκι-μίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετά σεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γρα-πτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.ΦΕΚ B 4177 – 28.09.2020
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξε-τάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021.ΦΕΚ B 4178 – 28.09.2020

Σχολιάστε

Top