ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΑΣ ΕΛΓΟ-ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Απρ• 23•16

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
kesyp2
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΠΑΣ
EΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ κύκλου σπουδών, που λειτουργεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α).Έχουν δημόσιο χαρακτήρα, διετή κύκλο σπουδών, απευθύνονται σε αποφοίτους της Α΄ Λυκείου και η φοίτηση είναι δωρεάν.
Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ)

ΕΠΑ.Σ. Συγγρού

Σχολή ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1926 στο κληροδότημα της Ιφιγένειας Συγγρού, χήρα του Ανδρέα Συγγρού, ως Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο στο κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι Αττικής. Στο σχολείο αυτό φοιτούσαν κατά προτεραιότητα γόνοι γαιοκτημόνων οι οποίοι φιλοδοξούσαν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κηπουρική. Από το 2011 λειτουργεί με την ειδικότητα Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Ο σκοπός της Σχολής, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης με βάση τις αρχές της αειφορίας, είναι αφενός να εμβολιάσει την ιδέα της επιχειρηματικότητας σε κάθε είδους μελλοντική γεωργική εκμετάλλευση και αφετέρου να προετοιμάσει τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των ηλικιών για μια σταθερή επαγγελματική σταδιοδρομία σαν τεχνίτες φυτοτεχνικών επιχειρήσεων – αρχιτεκτονικής τοπίου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης εφαρμόζεται ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης με σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα που αφορούν την κατασκευή και συντήρηση κηποτεχνικών έργων.

Οι απόφοιτοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα:

με γνώσεις και ικανότητες ώστε να αναπτύξουν βιώσιμα μια γεωργική επιχείρηση
με δεξιότητες σε σύγχρονες τεχνικές που αφορούν όλο το φάσμα των κηποτεχνικών εφαρμογών

Τηλ.: 210 8012701
Κηφισίας 182, Μαρούσι
Τ.Κ.: 14562
Τηλ. & Fax 2108012701
email: epasmar@otenet.gr
www.elgo.gre periodiko

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου, σε ειδικότητες της «Ομάδας Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πρόσφατο νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Ειδικότητες :

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Οι μονάδες κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού που λειτουργούν στις παρακάτω πόλεις παρέχουν κατάρτιση στις εξής ειδικότητες:

Ανάβυσσος (Αττική)

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Θεσσαλονίκη-Περαία Θερμαϊκού

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Ηράκλειο-Κοκκίνι Χάνι

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Ρόδος

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

• Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Κέρκυρα

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Πελοπόννησος-Άργος

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Γαλαξίδι

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Αλεξανδρούπολη

• Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

• Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Η φοίτηση στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν .

Προϋποθέσεις φοίτησης

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός των εισακτέων ανά Μονάδα Κατάρτισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτισμένων» που δημοσιεύεται κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα: www.mintour.edu.gr

Φοίτηση

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι υποχρεωτική, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1200 ώρες ανά ειδικότητα και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι απόφοιτοι δύνανται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής ειδικότητας, επιπέδου 4 (αρ. 25 ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α)

Τα προγράμματα σπουδών ανά ειδικότητα συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω μαθήματα:

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

Α” Εξάμηνο

Αρχές Οικονομικής – Τουρισμός – Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι – Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι – Αγγλικά – Γερμανικά – Marketing – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β” Εξάμηνο

Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων ΙΙ – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ – Αγγλικά – Γερμανικά – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Οργάνωση, Λειτουργία Εστιατορίου – Υγιεινή και Ασφάλεια – Bar – Οινολογία

Γ” Εξάμηνο

Τουρισμός – Οργάνωση, Λειτουργία Μαγειρίου – Αγγλικά – Γερμανικά – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Τροφογνωσία, Εδεσματολόγιο – Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ – Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Δ” Εξάμηνο

Αγγλικά – Γερμανικά – Πρακτική Άσκηση

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Α” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αρχές Οικονομικής – Τέχνη Μαγειρικής Ι – Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι – Τεχνικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός – Έλεγχος Εμπορευμάτων – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β” Εξάμηνο

Γαλλικά – Πρακτική εφαρμογή στην Ειδικότητα – Οργάνωση, Λειτουργία Εστιατορίου – Κοστολόγια Παρασκευασμάτων – Οινολογία – Υγιεινή και Ασφάλεια – Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ – Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ

Γ” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ – Σύνθεση Μενού – Τεμαχισμός Κρεάτων Ι – Τροφογνωσία, Εδεσματολόγιο – Διαιτητική

Δ” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Διακοσμητική Παρασκευασμάτων – Τέχνη Μαγειρικής IV – Τεμαχισμός Κρεάτων ΙΙ – Πρακτική Άσκηση

Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Α” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αρχές Οικονομικής – Τεχνικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός – Έλεγχος Εμπορευμάτων – Πρώτες Ύλες και Προϊόντα Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β” Εξάμηνο

Γαλλικά – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Αρτοποιητική Τέχνη – Υγιεινή και Ασφάλεια – Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων – Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ( HACCP )

Γ” Εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα – Αρτοποιητική Τέχνη – Διαιτητική – Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων-Επαγγέλματος

Δ” εξάμηνο

Γαλλικά – Αγγλικά – Ζαχαροπλαστική Τέχνη – Αρτοποιητική Τέχνη – Πρακτική Άσκηση
IMG_20160505_193344

ΞΕΝΑΓΟΙ
Ταχύρρυθμα Προγράμματα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού
Με το ν. 710/1977 «Περί ξεναγών» (Φ.Ε.Κ. 283/Α’), όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222/Α’),δίνεται η δυνατότητα σε ιστορικούς και αρχαιολόγους να παρακολουθήσουν, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ταχύρρυθμα προγράμματα διαρκείας δύο μηνών προκειμένου να καταρτισθούν στο επάγγελμα του ξεναγού.

Οι συμμετέχοντες στα ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να είναι απόφοιτοι των ακόλουθων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:
Αρχαιολογίας
Ιστορίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Ιστορίας και Εθνολογίας

Επίσης, πρέπει να έχουν άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας εκ των ακόλουθων γλωσσών: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Ρωσική.
Τα σεμινάρια διάρκειας 240 ωρών διεξάγονται στην έδρα του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνουν την κατάρτιση των συμμετεχόντων στη σύγχρονη θεωρία και μεθοδολογία της ξενάγησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 18062/20.12.2012 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3401 Β΄).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 16368/17.07.2013 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 1808/Β’).

Ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησης των σεμιναρίων, και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ενώ το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος επιβαρύνει τους συμμετέχοντες.

Αρχείο Παρελθόντων Προγραμμάτων.
Προκήρυξη Ταχύρρυθμου Προγράμματος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα, 13 Μαΐου – 15 Ιουλίου 2013), Φ.Ε.Κ. 1656/Β’/04.07.2013).
Προκήρυξη Ταχύρρυθμου Προγράμματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου – 26 Ιουλίου 2013), Φ.Ε.Κ. 1694/Β’/10.07.2013).
Προκήρυξη Ταχύρρυθμου Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη, 23 Σεπτεμβρίου – 22 Νοεμβρίου 2013), Φ.Ε.Κ. 1907/Β’/05.08.2013)
Προκήρυξη Ταχύρρυθμου Προγράμματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου – 17 Απριλίου 2014), Φ.Ε.Κ. 24/Β’/13.01.2014).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΙΕΚ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 16/9/2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΚ 2016-2017
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΕΔΩ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΔΩ
e periodiko

ΥΓΕΙΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτωνΕικόνα10
1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των
ανωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ., των ειδικοτήτων του άρθρου 24 παρ.ζ” περ. 10-15 του Ν. 4186/2013 (Βοηθός Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας,
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου,
Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων,
Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ,
Βοηθός Noσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις),
διέπονται από τις διατάξεις του Π.δ.210/2001 (ΦΕΚ Α” 165 διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α” 235)
«Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. κλπ.» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.δ. 268/2003 (ΦΕΚ Α” 240) και ισχύει κάθε φορά.
2. Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ.Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών
Νοσηλευτών» (ΦΕΚ 1082 Β’)» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών – Δημόσιο Ι.Ε.Κ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, οι αιτήσεις επιλογής των Καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ Θα πραγματοποιηθούν
από 15/9/16 έως 25/9/16

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση που θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ

2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών-(στον οποίο θα αναγράφεται ο τελικός

βαθμός και αν απαιτείται, αναγωγή σε εικοσάβαθμη κλίμακα) -του οποίου θα εκδίδεται

φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο

πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́Κύκλου

3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία

(ημερομίσθια ή έτη)που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα

που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην

οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα

έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση Διαβατηρίου ή Ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ4Α/Γ.Π οικ.62149/31-8-16 ΦΕΚ 2742 τεύχος Β , οι εγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο 2016 στο Δημόσιο ΙΕΚ. του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ειδικότητας:

1) Βοηθών Νοσηλευτών Χειρουργείου και
2) Βοηθών Νοσηλευτικής Ατόμων με ειδικές παθήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Οι δράσεις του ΕΚΑΒ στον τομέα της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:
- Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ
- συνεχιζόμενη εκπαίδευση διασωστών πληρωμάτων ασθενοφόρων ΚΛΠ

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑ.ΣΜαθητεία του ΟΑΕΔ

 

ΣΧΟΛΗ ΔΥΤΩΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΕΔΩ

 

 

Σχολιάστε

Top