Ψυχολόγος

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Δεκ• 01•20
Ψυχολόγος

Ψυχολόγος

Ορισμός

Ο ψυχολόγος, ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων και τις εκδηλώσεις φυσιολογικής ή παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων.

Περιγραφή Επαγγέλματος

Κύριο έργο του Ψυχολόγου είναι η διερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής και γενικότερα όλων των ψυχικών φαινομένων. Ο ψυχολόγος διευκολύνει τον θεραπευόμενο στην αναγνώριση των καταστάσεων που είναι δυσλειτουργικές γι’ αυτόν και συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους. Το επάγγελμα του ψυχολόγου διέπεται από Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Τα θεραπευτικά μέσα και τα εργαλεία που υιοθετεί ένας ψυχολόγος διαφέρουν ανάλογα με την προσέγγιση την οποία ακολουθεί.

Κύριοι τομείς εξειδίκευσης ενδεικτικά είναι:

  • Κλινική και Κοινωνική Ψυχολογία
  • Συμβουλευτική Ψυχολογία
  • Ψυχολογία εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
  • Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
  • Γνωστική Ψυχολογία
  • Ψυχολογία της Υγείας
  • Οργανωτική Ψυχολογία ή Ψυχολογία της Εργασίας, κ.α

Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες

Ο Ψυχολόγος πέρα από την επαρκή εκπαίδευση του οφείλει να είναι συνεχώς ενήμερος για τις νέες εξελίξεις στο κλάδο του. Ο Ψυχολόγος θα πρέπει να έχει αληθινό ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους του, να έχει καλλιεργήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του και μετά ικανότητες όπως ενσυναίσθηση, αποδοχή για τη διαφορετικότητα, κλπ.

Σπουδές

Ο Ψυχολόγος είναι απόφοιτος των τμημάτων Ψυχολογίας των ΑΕΙ ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Επαγγελματικές δυνατότητες -  προοπτικές

  • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί: Οι Ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σε Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε ΚΑΠΗ και Ιδρύματα για Ηλικιωμένους, σε Κέντρα Απεξάρτησης Χρηστών Ουσιών (ΚΕ.Θ.Ε.Α), σε Οργανισμούς Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών (για ψυχοκοινωνική στήριξη), ως ωρομίσθιοι καθηγητές σε διάφορες σχολές (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολές του ΟΑΕΔ, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας κ.α), σε σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες, σε φυλακές/σωφρονιστικά καταστήματα, στη τοπική αυτοδιοίκηση, ανάλογα με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις (μπορεί σε κάποιες θέσεις να απαιτείται και η απόκτηση πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου).
  • Ιδιωτικοί Φορείς: Οι Ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με τη συμβουλευτική, τη θεραπεία και γενικότερα την παροχή ψυχικής στήριξης. Ενδεικτικά μπορούν να εργαστούν σε συμβουλευτικούς σταθμούς και φορείς υποστήριξης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα, σε ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, σε επιχειρήσεις καθώς και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες έχοντας το δικό τους γραφείο.

Συνθήκες εργασίας

Ο ψυχολόγος ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχει το δικό του γραφείο ή να συνεργάζεται και με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και σε αυτό το χώρο να πραγματοποιεί ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες. Το ωράριο ή ο χώρος εργασίας διαφέρουν ανάλογα με το φορέα στον οποίο ο ψυχολόγος ασκεί το έργο του.

Γενικά σχόλια

Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει το επάγγελμα του Ψυχολόγου είναι να έχει πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών τμήματος ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα ουσιαστικά όμως προσόντα που χρειάζονται είναι πολύ περισσότερα, για να ασκήσει κάποιος με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το επάγγελμα αυτό. Μεταξύ άλλων απαιτούνται η προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια του ίδιου του ψυχολόγου (π.χ. μέσω βιωματικών σεμιναρίων), ειδίκευση σε μία τουλάχιστον θεραπευτική προσέγγιση, μεταπτυχιακές σπουδές, εποπτεία κλπ. Το επάγγελμα του ψυχολόγου απαιτεί πολύωρη μελέτη και ενημέρωση για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις, ενώ το ωράριο εργασίας είναι πολύωρο. Τελευταία γίνεται ολοένα και πιο φανερή η αναγκαιότητα στην πρόσληψη ψυχολόγων από οργανισμούς, επιχειρήσεις και διάφορους άλλους φορείς. Με δεδομένο αυτό αλλά και τη δυνατότητα της ιδιωτικής πρακτικής θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αγορά εργασίας για τους ψυχολόγους είναι σήμερα καλύτερη συγκριτικά με παλαιότερα.

Δείτε το σχετικό video εδώ

Σχολιάστε

Top