ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Σεπ• 09•15

biblioΕυθυμίου, Κ. & Χαρίλα, Ν. (Επιμ. Έκδ) (2004). Ψυχοθεραπευτική πράξη – Μελέτη περιστατικών: Η εφαρμογή της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας σε πέντε κλινικές περιπτώσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καλαντζή – Αζίζι, Α., Αγγελή, Κ., & Ευσταθίου, Γ. (2002). Αυτογνωσία & Αυτοδιαχείριση: Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Προσέγγιση. – Ένα μοντέλο κλινικής πρακτικής και εκπαίδευσης ειδικών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καλαντζή – Αζίζι, Α. (1999, δ” έκδοση βελτιωμένη). Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία στο χώρο της υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καλαντζή – Αζίζι, Α., & Δέγλερης, Ν. (1992). Θέματα ψυχοθεραπείας της συμπεριφοράς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καλαντζή – Αζίζι, Α. (1984). Αυτογνωσία: Αυτοανάλυση και αυτοέλεγχος (ψυχολογική θεώρηση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καλπάκογλου, Θ. (1997). Άγχος και πανικός: Γνωσιακή θεωρία και θεραπεία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μπουλουγούρης, Γ. (1994). Φοβίες …και η αντιμετώπισή τους. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Β’). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Γ’). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπακώστας, Ι. (1994). Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

Dattilio, F.M., & Padesky, C.A. (1995). Συμβουλευτική ζευγαριών: Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική προσέγγιση (Α. Καλαντζή – Αζίζι, Επιμ. Έκδ., Ν. Χαρίλα, Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Cognitive therapy with couples. Έτος πρωτότυπης έκδοσης 1990).

Guerney, B. G. (1996). Βελτίωση σχέσεων (Ε. Χάιντς, Επιμ. Έκδ., Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Relathionship Enhancement. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1977).
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ:
• ΣΕΙΡΑ: ΑΥΤΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗ – ΑΖΙΖΙ
Gilbert, P. (1999). Ξεπερνώντας την κατάθλιψη: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Δ. Μόνος Επιμ. Έκδ., Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Depression. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Kennerley, H. (1999). Ξεπερνώντας το άγχος: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Μ. Χαρίτου-Φατούρου Επιμ. Έκδ., Γ. Ευσταθίου, & Κ. Αγγελή Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Anxiety. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Neuhaus, C. (1999). Το υπερκινητικό παιδί και τα προβλήματά του: Γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση (M. Ζαφειροπούλου, Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: $. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: $).

Silove, D., & Manicavasagar, V. (2000). Ξεπερνώντας τον πανικό: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Θ. Καλπάκογλου Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

• ΣΕΙΡΑ: ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γ. ΣΙΜΟΣ
Beck, Α. Τ. (1996). Δεν αρκεί μόνο η αγάπη (Γ. Σίμος, Επιμ. Έκδ., Χ. Μουτζούκης, Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Love is never enough. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1988).

Burns, D. D. (1997). Αισθανθείτε καλά! (Γ. Σίμος, Επιμ. Έκδ., Μ. Χήρα, Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Feeling Good. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1980).

Fairburn, C. (1999). Βουλιμία, ξανακερδίστε τον έλεγχο (Γ. Σίμος, Επιμ. Έκδ., Μ. Χήρα, Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming binge eating. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1995).

Kaplan, H. S. (1995). Πώς να ξεπεράσετε την πρόωρη εκσπερμάτιση (Γ. Σίμος Επιμ. Έκδ., Μτφ.). Aθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: How to overcome premature ejaculation. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1989).

Lamagnere, F. (1999). Μανίες, φοβίες και έμμονες ιδέες (Γ. Σίμος, Επιμ. Έκδ., Μ. Χήρα, Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Manies, peurs et idees fixes. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1994).

Young, J. E., & Klosko, J. S. (1996). Ανακαλύπτοντας ξανά τη ζωή σας (Γ. Σίμος, Επιμ. Έκδ., Μ. Χήρα, Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (Τίτλος πρωτοτύπου: Reinventing your life. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1993).

• ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ευθυμίου, Κ (2006). Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας:< Ένας οδηγός για τις ψυχικές διαταραχές και την αντιμετώπισή τους. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Fontana, D. (1993) Άγχος και η αντιμετώπισή του (Ν. Δέγλερης, Επιμ. Έκδ., Μ. Tερζίδου, Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Managing stress. Έτος πρωτότυπης έκδοοσης: 1990).

Lewis, D. (1994). Πολεμήστε τη φοβία σας και νικήστε (Α. Κολοδημητράκη, Επιμ. Έκδ., Δ. Βαλάσης, Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Βασιλείου. (Τίτλος πρωτοτύπου: Fight your phobia – and win. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1991).

Marks, I. (1991). Νικήστε τις φοβίες (Ι. Κασβίκης, Επιμ. Έκδ., Μ. Γρηγοριάδου, Μτφ.). Αθήνα: Μέδουσα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Living with fear – Understanding and coping with anxiety. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1978).

Πασχάλης, Τ. (1979). Βοηθήστε το παιδί. Αθήνα: Δανιάς.

Parry, G. (1993). Ψυχολογικές κρίσεις … και η αντιμετώπισή τους (Ν. Ε. Δέγλερης, Επιμ. Έκδ., Ν. Ρώντα, Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Coping with crises: Problems in practice. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1990).

Wolpe, J., & Wolpe, D. (1996). Ζωή χωρίς φόβο (Σ. Ανδρεοπούλου, Μτφ.). Αθήνα: Δίοδος. (Τίτλος πρωτοτύπου: Life without fear. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1988).

  • ΣΧΕΤΙΚΑ
    Βιβλιογραφία για Συμβουλευτική

  • Σχολιάστε

    Top