Μαρτίου 18th, 2019

Η εμπιστοσύνη στην ομάδα και η μάθηση μέσω ρόλων στο σχολείο

Μηχανισμοί άμυνας που δυσκολεύουν τη λειτουργία της μάθησης στην ομάδα: διχαστική σκέψη, προβολή, μεταβίβαση ευθύνης Στις περιπτώσεις αυτές τα άτομα […]

συνέχεια »
Top