Απριλίου 13th, 2019

Η εγκατάλειψη του σχολείου και η σημασία του έγκαιρου επαγγελματικού προσανατολισμού

Η εγκατάλειψη του σχολείου (σχολική διαρροή) αποτελεί γεγονός και τα τελευταία χρόνια τείνει να πάρει μεγαλύερες διαστάσεις. Η χώρα μας […]

συνέχεια »
Top