Ιουλίου 6th, 2019

Καθορισμός εξεταστέας ύλης 2020 -Χαρακτηρισμός διδασκομένων μαθημάτων (τροποποίηση)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης  2020 για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια αποφοίτωνΦΕΚ B 2875 – 05.07.2019 Ημερομηνία […]

συνέχεια »
Top