Δεκεμβρίου, 2019

Επαγγελματικά δικαιώματα τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τον Αύγουστο του 2009 το Τμήμα απέκτησε, με το 104/2009 Προεδρικό Διάταγμα «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος […]

συνέχεια »
Top