Σεπτεμβρίου, 2021

Μοντέλα διδασκαλίας: κριτική σκέψη και αντεστραμμένη τάξη

Διαλεκτικό (διερεύνηση – εστίαση – διαλεκτική σύνθεση απόψεων) Μοντέλο συνεργατικής μάθησης (προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό φύλλων εργασίας, χωρισμός μαθητών σε […]

συνέχεια »

Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ Οι υποψήφιοι μαθητές μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την εισαγωγή σας στις Επαγγελματικές […]

συνέχεια »
Top