Ιουνίου 10th, 2022

Πιλοτική Δράση Skills4Jobs

09-06-22 Πιλοτική Δράση Skills4Jobs Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης […]

συνέχεια »
Top